Ulepszanie funkcji Kontakty w programie Outlook dla systemów iOS i Android

Przypisek redaktora 2017-08-07:
Ten wpis został zaktualizowany, aby odzwierciedlić fakt, że te udoskonalenia zostały udostępnione w aplikacji Outlook dla systemu Android.

Aplikacja Outlook dla systemów iOS i Android ma za zadanie ułatwiać użytkownikom lepsze wykorzystanie poczty e-mail i kalendarza w podróży. W najnowszej wersji zajęliśmy się jedną z funkcji, o które proszono najczęściej, i wprowadziliśmy ulepszenia w środowisku funkcji Kontakty.

Teraz można dodawać i edytować kontakty bezpośrednio w aplikacji Outlook w systemach iOS i Android. Ponadto całkowicie przeprojektowaliśmy wizytówkę, aby zmieścić na niej więcej szczegółów — w tym najnowsze konwersacje i udostępniane pliki — i umożliwić łatwiejsze nawiązywanie połączeń z kontaktami oraz wysyłanie im wiadomości.

Oto dokładniejsze omówienie nowości.

Dodawanie lub edytowanie ważnych kontaktów w podróży

Wraz z najnowszą aktualizacją wprowadziliśmy możliwość dodawania i edytowania kontaktów na kontach usług Outlook.com i Office 365 (obsługa kontaktów w usługach firmy Google zostanie dodana wkrótce).

Aby utworzyć nowy kontakt w aplikacji Outlook, po prostu przejdź do karty Kontakty, a następnie naciśnij znak +. Nowy kontakt można również dodać bezpośrednio z wiadomości lub zdarzenia, naciskając nazwisko osoby, a następnie naciskając pozycję Dodaj kontakt. Ponadto za pomocą paska wyszukiwania na karcie Kontakty można znajdować i dodawać kontakty z katalogu firmy.

Po dodaniu kontaktu można edytować informacje o nim, otwierając go przez naciśnięcie przycisku Edytuj. Wszelkie zmiany wprowadzone w aplikacji Outlook dla systemów iOS i Android będą synchronizowane i dostępne we wszystkich wersjach programu Outlook.

Szybkie sprawdzanie szczegółowych informacji o kontaktach

Przeprojektowano też wizytówkę, aby umieścić kluczowe informacje o kontaktach w centrum uwagi. Naciśnij dowolne nazwisko w wiadomościach lub zdarzeniach, aby uzyskać dostęp do numerów telefonów, adresów e-mail i innych szczegółów, takich jak identyfikatory Skype, wraz z obrazem kontaktu. Naciśnięcie numeru telefonu pozwala wybrać opcję zadzwonienia do tej osoby, wysłania jej wiadomości lub połączenia się z nią za pomocą funkcji FaceTime.

Na nowej wizytówce wyświetlane są również ostatnie konwersacje, udostępnione załączniki i wszelkie nadchodzące spotkania, w których biorą udział użytkownik i ta osoba.

Zapisywanie kontaktów na urządzeniu

Kontaktami można w pełni zarządzać w aplikacji Outlook, ale można je też zapisać w domyślnej aplikacji kontaktów w systemie iOS lub Android. Dzięki temu nazwa kontaktu jest wyświetlana, gdy przychodzi połączenie lub SMS od tej osoby, i wszystkie informacje o tym kontakcie można przeglądać bezpośrednio we wbudowanej aplikacji kontaktów.

Ze względu na funkcje źródłowe systemów iOS i Android dokładny sposób działania tej funkcji jest nieco inny na obu platformach.

W systemie iOS aplikacja Outlook zapewnia jednokierunkowe wypychanie informacji o kontaktach z tej aplikacji do telefonu. Wszystkie nowo dodane kontakty i zmiany należy wprowadzać w aplikacji Outlook, a zostaną one zsynchronizowane z wbudowaną aplikacją kontaktów i usługą poczty e-mail. Jednak zmiany wprowadzone w aplikacji kontaktów nie są synchronizowane z aplikacją Outlook ani usługą poczty e-mail i zostaną zastąpione przy następnej synchronizacji danych z aplikacji Outlook w aplikacji kontaktów. Należy unikać wprowadzania zmian w aplikacji kontaktów. Aby włączyć obsługę identyfikacji numeru dla kontaktów aplikacji Outlook, przejdź do swojego konta w obszarze Ustawienia i naciśnij pozycję Zapisz kontakty.

W systemie Android aplikacja Outlook jest w stanie w pełni synchronizować dane z aplikacją kontaktów. W związku z tym użytkownicy mogą dodawać nowe kontakty i wprowadzać zmiany w aplikacji Outlook lub we wbudowanej aplikacji kontaktów w systemie Android. Zmiany wprowadzone w dowolnej z tych aplikacji zostaną zsynchronizowane z usługą poczty e-mail. Aby włączyć pełne synchronizowanie kontaktów w systemie Android, przejdź do swojego konta w obszarze Ustawienia i naciśnij pozycję Synchronizuj kontakty.

Jeśli później zechcesz usunąć kontakty, możesz przestawić przełącznik w aplikacji Outlook, a zostaną one usunięte z książki adresowej.

Chcesz poprosić o funkcję?

Daj nam znać, co sądzisz o nowych środowiskach funkcji Kontakty. Jeśli masz inne pomysły na to, jak jeszcze ulepszyć aplikację Outlook, powiadom nas o tym bezpośrednio z tej aplikacji, przechodząc do pozycji Ustawienia > Zaproponuj funkcję.

— Zespół programu Outlook

Należy pamiętać, że zawartość tych wpisów w blogach dotyczy funkcji, które mogą różnić się w zależności od rynku. Aby uzyskać pełne informacje o ofertach produktów na Twoim rynku, odwiedź stronę Microsoft 365, Office 365, Windows 10 lub Enterprise Mobility + Security.
Zawartość, do której prowadzą linki umieszczone w tych wpisach, może nie być dostępna w Twoim języku lokalnym.