Przejdź do głównej zawartości
Microsoft 365
Subskrybuj

Rozwijanie funkcji analizy, zarządzania i zabezpieczeń w celu wzmocnienia nowoczesnego miejsca pracy

Autorem dzisiejszego wpisu jest Kirk Koenigsbauer, wiceprezes zespołu pakietu Office.

Bazując na naszej wizji nowoczesnego miejsca pracy, dziś na konferencji Microsoft Ignite w Orlando ogłaszamy ekspansję rozwiązania Microsoft 365, a także szereg nowych możliwości produktów pozwalających wszystkim na większą kreatywność i sprawniejszą współpracę — w bezpieczny sposób.

Udostępnianie rozwiązania Microsoft 365 nowym grupom odbiorców

W lipcu zapowiedzieliśmy rozwiązanie Microsoft 365 stanowiące połączenie usługi Office 365, systemu Windows 10 i pakietu Enterprise Mobility + Security. Jest to wszechstronne, inteligentne i bezpieczne rozwiązanie zwiększające możliwości pracowników. To nowe rozwiązanie to efekt zmiany naszego podejścia w zakresie projektowania, tworzenia i wprowadzania na rynek produktów, które spełniają wymogi klientów dotyczące nowoczesnego miejsca pracy. Od 1 października 2017 roku udostępniamy rozwiązanie Microsoft 365 kilku nowym grupom odbiorców.

Microsoft 365 Education — to nowa oferta, w której połączono możliwości usługi Office 365 dla instytucji edukacyjnych, systemu Windows 10, pakietu Enterprise Mobility + Security i gry Minecraft: Education Edition, aby zapewnić uczniom, studentom, nauczycielom, wykładowcom i pracownikom wszystko, czego potrzebują do bezpiecznej współpracy na zajęciach. Rozwiązanie Microsoft 365 Education jest dostępne w ramach dwóch planów — Microsoft 365 A3 i Microsoft 365 A5. Ponadto z przyjemnością zapowiadamy nowy plan rozwiązania Microsoft 365 dla organizacji non-profit.

Microsoft 365 F1nowy plan rozwiązania Microsoft 365 Enterprise zaprojektowany w celu zmaksymalizowania wpływu pracowników pierwszej linii (Firstline Worker). Liczba tych pracowników na całym świecie sięga dwóch miliardów. Należą do nich kasjerzy, konsultanci telefoniczni, pracownicy służby zdrowia, obsługa sklepów i pracownicy terenowi. Stanowią oni trzon wielu największych światowych branży. Ten nowy plan pomaga wspierać kulturę i społeczność, szkolić pracowników i podnosić ich kwalifikacje, digitalizować procesy biznesowe oraz zapewniać wiedzę fachową w czasie rzeczywistym przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka i kosztów. Dodajemy również nowe możliwości produktów do aplikacji StaffHub i systemu Windows 10, aby zapewnić wszystkim doskonałą łączność, zautomatyzować wdrażanie urządzeń i umożliwić zarządzanie urządzeniami do konkretnych zadań.

Rozumiemy też znaczenie zapewniania pracownikom pierwszej linii usprawnionych i bezpiecznych urządzeń, dzięki czemu można zminimalizować całkowity koszt posiadania. Zapowiadamy dziś wprowadzenie nowych urządzeń komercyjnych z systemem Windows 10 S od naszych partnerów OEM: firm HP, Lenovo i Acer. Zostaną one udostępnione później w tym roku. Ceny tych urządzeń rozpoczynają się już od 275 USD (ERP). Zaimplementowano w nich funkcje zarządzania urządzeniami i tożsamościami oparte na chmurze, dzięki czemu stanowią dobre rozwiązanie dla środowisk pracowników pierwszej linii.

Nowe możliwości pozwalające uwolnić kreatywność pracowników

Dzisiejszy sposób pracy to coraz rzadziej proste wykonywanie rutynowych zadań, a coraz częściej kreatywne rozwiązywanie problemów. Rozwiązanie Microsoft 365 zapewnia narzędzia potrzebne pracownikom do skutecznego prezentowania pomysłów, wykorzystywania pracy i wiedzy innych oraz tworzenia atrakcyjnej zawartości.

Nowe inteligentne funkcje w programie Excel — dzięki możliwościom sztucznej inteligencji program Excel zapewnia jeszcze bardziej zaawansowane funkcje. Na początku 2018 roku do programu Excel zostanie dodana funkcja, dzięki której będzie on rozpoznawać nowe typy danych (oprócz tekstu i liczb) oraz wzbogacać te dane na podstawie informacji publicznych i przedsiębiorstwa. Program Excel będzie na przykład wiedzieć, że „Indie” to kraj, a „MSFT” to akcje. Insights — nowa usługa, która zostanie udostępniona testerom pakietu Office w tym roku. W niej również używana jest sztuczna inteligencja do znajdowania i zalecania wzorców, co pomaga w uzyskaniu dodatkowych wniosków ze złożonych danych.

Inteligentne, spersonalizowane wyszukiwanienowe funkcje wyszukiwania umożliwiają odnajdowanie osób i informacji w całej organizacji i poza nią. Wprowadziliśmy ulepszenia, które ułatwiają szybkie znajdowanie potrzebnej zawartości i wiedzy w obrębie programu SharePoint i witryny Office.com. Osoby i zawartość można wyszukiwać nawet bezpośrednio z paska zadań systemu Windows. Usługa Bing dla firm, teraz w prywatnej wersji zapoznawczej, powoduje uwzględnianie w wynikach wyszukiwania usługi Bing wewnętrznych witryn i treści, ułatwiając odnalezienie odpowiednich informacji i zasobów. Przy każdym rozpoczęciu wyszukiwania zwracane są spójne i spersonalizowane wyniki — zapewniane przez usługę Microsoft Graph.

Integracja profilów w serwisie LinkedIn — zapowiadamy dziś możliwość wyświetlania profilów w serwisie LinkedIn w aplikacjach i usługach firmy Microsoft. To nowe środowisko, wdrażane obecnie u klientów w programie udostępniania natychmiastowego, zapewnia rozbudowane informacje na temat osób, z którymi się pracuje — zarówno z organizacji, jak i spoza niej — bezpośrednio w usłudze Office 365.

Informacje o profilu w serwisie LinkedIn wyświetlane w programie Outlook —na telefonie i na tablecie.

Wyświetlanie informacji o profilu w serwisie LinkedIn z poziomu aplikacji i usług firmy Microsoft.

Uniwersalny zestaw narzędzi do pracy zespołowej

Jedną z cech charakterystycznych nowoczesnego miejsca pracy jest odejście od wydajności indywidualnej i przejście do dynamicznej pracy zespołowej. Rozwiązanie Microsoft 365 spełnia wszystkie potrzeby w całej organizacji, zapewniając uniwersalny zestaw narzędzi do pracy zespołowej z szerokim zestawem specjalistycznych aplikacji — wszystko to na bezpiecznej platformie.

Inteligentna komunikacja dzięki usłudze Microsoft Teams — ogłaszamy dziś nową wizję inteligentnej komunikacji, która obejmuje przeobrażenie środowiska rozmów telefonicznych i spotkań przez dodanie do usługi Teams kompleksowych możliwości komunikacji głosowej i wideo wraz z usługami poznawczymi i usługami danych oraz wynikami analiz z usługi Microsoft Graph. Dzięki temu usługa Teams stanie się podstawowym klientem inteligentnej komunikacji w usłudze Office 365, zastępując z biegiem czasu obecnego klienta Skype dla firm.

Ulepszone udostępnianie zawartości za pomocą usługi OneDrive i programu SharePoint — w najbliższych tygodniach nowe ujednolicone środowisko udostępniania, obecne już w systemie Windows, na komputerach Mac oraz w aplikacjach sieci Web i mobilnych, pojawi się w aplikacjach pakietu Office. To nowe środowisko zapewnia prosty, spójny i bezpieczny sposób udostępniania i kontrolowania dostępu do plików w usłudze Office 365. Można teraz bezpiecznie udostępniać pliki osobom spoza organizacji, które nie mają kont Microsoft. Ponadto można dostosować wygląd i układ stron programu SharePoint, dodawać zawartość dynamiczną z ponad 100 nowych składników Web Part i łączników, a także udostępniać te strony w witrynach programu SharePoint lub w postaci kart w usłudze Teams.

Połączenia organizacyjne w usłudze Yammer — nadal inwestujemy w usługę Yammer, która jest najlepszą platformą do rozwoju społeczności w całej organizacji. Zapowiadamy dziś głębszą integrację z programem SharePoint, nowe wnioski z analiz grup dla menedżerów społeczności i funkcje zgodności klasy korporacyjnej z zasadami związanymi z miejscem przechowywania danych.

Tablet z wyświetlonymi wynikami analizy grupy w usłudze Yammer.

Wyniki analizy grupy w usłudze Yammer ilustrują trendy dotyczące członków grupy i użytkowników, którzy nie są jej członkami.

Upraszczanie zarządzania zasobami informatycznymi

Rola informatyki nigdy nie była ważniejsza niż obecnie — w nowoczesnym miejscu pracy. Rozwiązanie Microsoft 365 zaprojektowano z myślą o zaspokajaniu potrzeb biznesowych i minimalizacji całkowitych kosztów posiadania w całym cyklu życia informatycznego: od wdrożenia po zarządzanie i bieżące serwisowanie. Tylko firma Microsoft zapewnia kompletne rozwiązanie dla całej infrastruktury produktywności.

Upraszczanie zarządzania — na początku 2018 roku firmy Lenovo, HP, Panasonic, Fujitsu i Toshiba zaczną obsługiwać funkcję Windows Autopilot, obsługiwaną już na urządzeniach Surface, na nowych urządzeniach z systemem Windows 10, automatyzując wdrażanie i konfigurowanie nowych urządzeń. Tej jesieni wprowadzimy również w usłudze Microsoft Intune nowe funkcje do zarządzania urządzeniami z systemem Windows 10 z usługą Office 365 ProPlus, konfigurowania funkcji Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami w usłudze Windows Defender oraz wdrażania aplikacji Win32.

Nowe możliwości migracji — aby pomóc klientom w przechodzeniu do chmury, tej jesieni wprowadzimy funkcje współzarządzania: nowy zestaw możliwości ułatwiających klientom migrowanie do opartego na chmurze zarządzania urządzeniami z systemem Windows 10 za pomocą usługi Microsoft Intune. Zapowiadamy również usługę FastTrack dla rozwiązania Microsoft 365, która zapewnia planowanie, doradztwo i pomoc dla informatyków w zakresie wspierania wdrażania i używania wszystkich składników rozwiązania Microsoft 365.

Nowe proaktywne wyniki analiz — funkcja Analiza użycia usługi Office 365, ogólnie dostępna na początku 2018 roku, umożliwi informatykom analizowanie i wizualizowanie w usłudze Power BI danych użycia z całej usługi. Jeśli natomiast chodzi o środowisko klasyczne, tej jesieni aktualizujemy narzędzia Windows Analytics o nowe możliwości dotyczące zgodności aktualizacji i kondycji urządzeń, aby pomóc w proaktywnym identyfikowaniu i rozwiązywaniu nowych problemów, które mogą wpływać na środowisko użytkowników i wydajność.

Tablet z wyświetlonym pulpitem nawigacyjnym analizy w usłudze Power BI.

Nowy pulpit nawigacyjny analizy użycia korzysta z usługi Power BI na potrzeby udostępnienia szczegółowych wniosków z analizy wdrożenia usługi.

Aktualizacje inteligentnych zabezpieczeń i funkcji zgodności

W miarę przyjmowania przez pracowników nowej kultury pracy na różnych urządzeniach i w aplikacjach w chmurze ich interakcje mogą stawać się coraz trudniejsze do zabezpieczenia. Aktualizacje rozwiązania Microsoft 365 zapewniają szerokie możliwości zabezpieczeń, obsługiwane przez usługę Intelligent Security Graph firmy Microsoft, ułatwiając ochronę osób i poufnych danych przed nowymi, wyrafinowanymi zagrożeniami oraz spełnienie zobowiązań dotyczących zgodności.

Rozszerzanie dostępu warunkowego — aby ułatwić lepsze zabezpieczenie „drzwi wejściowych” organizacji, rozszerzamy możliwości dostępu warunkowego. Aby zabezpieczyć sesje w aplikacjach SaaS i chronić poufne dokumenty, integrujemy usługi Azure Active Directory, Microsoft Cloud App Security oraz Azure Information Protection, a także rozszerzamy uwierzytelnianie wieloskładnikowe w celu uwzględnienia obsługi innych dostawców.

Tablet z wyświetlonym pulpitem nawigacyjnym usługi Cloud App Security.

Pulpit nawigacyjny usługi Microsoft Cloud App Security.

Ochrona informacji — rozwiązanie Microsoft 365 pomaga wykrywać, klasyfikować, chronić i monitorować dane niezależnie od tego, gdzie są przechowywane lub udostępniane. Zapowiadamy dziś integrację usługi Azure Information Protection z usługą Szyfrowanie wiadomości usługi Office 365, co ułatwi wysyłanie zabezpieczonych wiadomości e-mail i dokumentów do odbiorców korzystających z usług poczty e-mail dla klientów indywidualnych, takich jak Outlook.com i Gmail.

Ochrona przed wyłudzaniem informacji i automatyczne korygowanie — prezentujemy dziś nowe możliwości ochrony przed zagrożeniami bazujące na usłudze Microsoft Intelligent Security Graph. Nowe funkcje Zaawansowanej ochrony przed zagrożeniami w usłudze Office 365 pomagają łagodzić zagrożenia związane z wyłudzaniem informacji, fałszowaniem domen i podszywaniem się. Zapowiadamy również ograniczoną wersję zapoznawczą usługi Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami na platformie Azure, która pozwoli szybciej wykrywać ataki na tożsamości użytkowników, a także integrację przejętej niedawno platformy Hexadite z usługą Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami w usłudze Windows Defender na potrzeby automatycznego badania, oceniania i korygowania zagrożeń.

Menedżer zgodności — zapowiadamy też nadchodzącą wersję zapoznawczą Menedżera zgodności, czyli narzędzia pomagającego organizacjom w spełnianiu zobowiązań dotyczących zgodności, takich jak ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych (RODO). Narzędzie to przeprowadza ocenę ryzyka w czasie rzeczywistym odzwierciedlającą stopień zgodności z przepisami ochrony danych w przypadku korzystania z usług platformy Microsoft Cloud oraz udostępnia zalecane działania i wytyczne krok po kroku.

Tablet z wyświetlonym pulpitem nawigacyjnym Menedżera zgodności.

Menedżer zgodności pomaga organizacjom w spełnianiu zobowiązań dotyczących zgodności.

W tym tygodniu na konferencji Ignite odbędzie się ponad 700 sesji, więc pojawi się jeszcze wiele aktualności. Osoby, które nie zarejestrowały uczestnictwa, zanim wydarzenie zostało wyprzedane, nadal mogą uczestniczyć w konferencji Microsoft Ignite w trybie online.

— Kirk Koenigsbauer