Przydatność rozproszonych zespołów

W wielu miejscach na świecie zaawansowane technologie umożliwiają pracownikom pracę zdalną. Służą do tego narzędzia takie jak Internet szerokopasmowy, aplikacje do organizowania spotkań internetowych i możliwość udostępniania plików za pośrednictwem chmury. Wykorzystując już teraz dostępne narzędzia, rozproszone zespoły mogą bardzo pomóc w działalności małej firmy. 

Jakie istnieją różne typy rozproszonych zespołów?

Istnieją różne rodzaje rozproszonych zespołów. Przyjrzyjmy się niektórym pojęciom związanym z tymi zespołami oraz różnicom między poszczególnymi typami.

“Kolokacja” to praca nad tym samym zadaniem w tym samym fizycznym miejscu. Historycznie tak właśnie się pracuje, dlatego nikt osobno nie wymienia tego określenia.

Praca “zdalna” jest definiowana różnie w zależności od firmy.

Pracownicy są przypisani do tej samej centralnej lokalizacji, ale część lub całość pracy mogą równieżwykonywać z domu. Znajdują się w tym samym obszarze geograficznym i mogą przychodzić do biura na spotkania i inne sesje pracy zespołowej. 

Pracują zdalnie w centralnej lokalizacji, ale fizycznie znajdują się poza nią. Są natomiast przypisani do tej lokalizacji, a czasami do strefy czasowej lub kraju. 

Członkowie  “zespołu rozproszonego” mogą pracować z dowolnego miejsca na całym świecie. Nie są przydzieleni do żadnej konkretnej lokalizacji, kraju ani strefy czasowej.  

Brak centralnej lokalizacji sprawia, że są w stanie pracować o dowolnej porze dnia lub nocy. Mogą służyć klientom indywidualnym i instytucjonalnym na całym świecie, przez całą dobę we wszystkich strefach czasowych.  

Pamiętaj, że wiedza o lokalnych świętach i dniach wolnych pomoże ustalać oczekiwania. W Stanach Zjednoczonych liczba dni ustawowo wolnych od pracy jest znacznie niższa niż w wielu innych krajach. Dlatego dobrze sprawdzić, jakie święta i okresy urlopowe obowiązują w państwach. 

W przypadku zespołów rozproszonych warto poznać środowisko kulturowe, z którego wywodzą się pracownicy. Szanuj tradycje członków zespołu, a zyskasz sobie ich szacunek. 

Outsourcing  projektu polega na zatrudnieniu zewnętrznego podwykonawcy, który ma zrealizować projekt na rzecz firmy. Nie pracuje on dla firmy, a wynagrodzenie otrzymuje za konkretny projekt. 

Pamiętaj jednak, że na przykład w Stanach Zjednoczonych istnieją pewne ustawowe ograniczenia dotyczące pracowników kontraktowych. Nie można im stawiać takich samych wymagań, jak regularnym pracownikom — inaczej trzeba opłacić takie same składki ubezpieczeniowe i zaliczki na podatek.

Jak te różne opcje zdalnego zatrudnienia mogą pomóc mojej firmie? 

Jeżeli niektórzy pracownicy są w stanie wykonywać czynności służbowe spoza centralnej lokalizacji, potrzebujesz mniej przestrzeni biurowej. W ten sposób obniżysz koszty ogólne. 

Niektóre firmy mają biura w budynkach, gdzie w ramach umowy najmu otrzymują dostęp do sal konferencyjnych. Wtedy w razie potrzeby mogą zwoływać spotkania całego zespołu. W innych firmach pracownicy spotykają się w miejscach publicznych, na przykład w kawiarniach. 

Jeżeli potrzeba kompetencji, których nie mają członkowie własnego zespołu, warto skorzystać z usług outsourcingu pracowników. To również świetna opcja dla potrzeb jednorazowych lub sporadycznych. 

Na przykład jeśli Twoja firma potrzebuje logo, można zlecić odpowiedni projekt zewnętrznemu grafikowi. Nie ma sensu zatrudniać do tego celu grafika na pełny etat. Również informatyków zatrudnia się często tylko do konkretnych projektów.

Z perspektywy małych firm zespoły rozproszone mają wiele zalet. 

  • Całodobowa obsługa. Mając zespół rozproszony, można służyć klientom w dowolnej strefie czasowej. Firma nigdy nie zamyka podwojów.
  • Szybkość. Zespół rozproszony sprawia, że pracownicy mogą sobie przekazywać projekt jak w sztafecie. Kiedy dzień pracy kończy się w Stanach Zjednoczonych, projekt można przenieść do innej części świata, gdzie dzień się dopiero zaczyna. Sprawny rozproszony zespół może ukończyć projekt w 1/3 czasu potrzebnego zespołowi scentralizowanemu.  
  • Koszty. Geograficzne rozproszenie pracy oznacza, iż można wybrać lokalizacje najbardziej ekonomiczne dla konkretnych projektów.
  • Kompetencje pracowników. Jeżeli Twoja firma ma siedzibę w Atlancie w stanie Georga, a w okolicy brakuje księgowych, możesz poszukać specjalisty na rynku, gdzie nie ma takiego deficytu. 

Zacznij pracę z platformą Microsoft 365

To znajomy pakiet Office oraz narzędzia ułatwiające współpracę, pozwalające pracować wydajniej w dowolnym miejscu i czasie.

Kup teraz
Powiązana zawartość
Productivity

Przewodnik zarządzania projektami dla początkujących

Przeczytaj więcej
Productivity

Podpowiedzi, jak organizować owocne spotkania zespołu

Przeczytaj więcej
Productivity

Opracuj lepszy plan projektu dzięki gotowym strategiom i szablonom

Przeczytaj więcej

Informacje i pomysły dla firm nie stanowią profesjonalnego doradztwa podatkowego ani finansowego. Należy skontaktować się z własnym doradcą podatkowym lub finansowym w celu omówienia swojej sytuacji.