Ile gotówki firma powinna mieć zawsze pod ręką?

Gotówka jest niczym  paliwo napędzające firmę. Potrzebujesz jej, aby firma działała. Powstaje jednak pytanie, ile pieniędzy należy mieć pod ręką?

Dowiesz się tego pod spodem.

Co to jest „gotówka pod ręką”?

To pieniądze, jakie firma posiada w fizycznej gotówce oraz aktywach łatwych do spieniężenia.

Gotówka pod ręką może obejmować pieniądze przechowywane w/na:

 • Kasach sklepowych i miejscach przechowywania drobnych
 • Firmowych sejfach
 • Firmowych rachunkach rozliczeniowych
 • Firmowych rachunkach oszczędnościowych
 • Inwestycjach, które można sprzedać maksymalnie w 90 dni

Zasadniczo gotówka pod ręką nie obejmuje następujących pozycji:

 • Nieruchomości
 • Pojazdy
 • Inwestycje długoterminowe
 • Zapasy

Dlaczego tak ważne jest posiadanie odpowiedniej ilości gotówki pod ręką?

Dysponowanie zapasami gotówki pod ręką ma wiele zalet:

 • Umożliwia płacenie rachunków. Potrzebujesz rezerw finansowych, aby wypełniać zobowiązania finansowe wobec pracowników, klientów i dostawców.
 • Pomaga wycenić firmę. Właściciele i zainteresowani finansiści mogą na tej podstawie lepiej ocenić wartość firmy w związku z rozliczeniami podatkowymi, zaciągnięciem kredytu lub nawet sprzedażą.
 • Pomaga w razie zawirowań biznesowych.
 • Pokrywa wydatki, gdy rozpoczynasz działalność i przychody jeszcze nie pokrywają kosztów.
 • Utrzymuje firmę na powierzchni w okresach niskiego popytu, gdy (prawie) nic nie sprzedajecie.
 • Pomaga w trakcie zmiany linii produktów.
 • Może ułatwić poniesienie jakiegoś znacznego wydatku w przyszłości.
 • Stanowi zabezpieczenie na wypadek klęski żywiołowej, kiedy firma nie będzie w stanie generować żadnych przychodów.

Jak ustalić, ile gotówki trzymać pod ręką

Pokazaliśmy, jak ważne jest utrzymywanie pewnej rezerwy gotówkowej w firmie. Powstaje jednak pytanie “Ile gotówki firma powinna mieć zawsze pod ręką?”.

Zasadniczo przyjmuje się, że zapasy gotówki powinny pokrywać trzy do sześciu miesięcy wydatków. Środki te powinny wystarczać do regulowania zobowiązań w miesiącach, gdy firma nie uzyskuje żadnych wpływów pieniężnych.

Na początek sprawdź wydatki figurujące w rachunku wyników. Potem dodaj koszty ogólne (np. czynsz, media) oraz koszty produkcji, takie jak koszt własny sprzedaży.

Twoja firma sprzedaje przez cały rok i ma stabilne miesięczne wydatki? Oblicz średnie miesięczne koszty za ostatnie 12 miesięcy. Wynik pomnóż przez liczbę od 3 do 6, aby zobaczyć, ile mniej więcej gotówki powinniście trzymać w zapasie. Jeśli więc na przykład średnio miesięcznie wydajecie 5 tys. PLN, utrzymujcie rezerwę finansową między 15 a 30 tys. PLN.

Co jednak w przypadku działalności sezonowej, gdy wszystkie wydatki kumulują się w ciągu kilku miesięcy? Starajcie się zabezpieczyć kwotę na jeden miesiąc wysokich kosztów i kilka miesięcy przeciętnych kosztów. Załóżmy na przykład, że w najgorszym miesiącu Wasze koszty to 10 tys. PLN. 

Średnie wydatki w pozostałych miesiącach to 7 tys. PLN. Aby obliczyć 3-miesięczną rezerwę gotówki, pomnóż 7 tys. przez dwa, a następnie dodaj 10 tys., co daje 24 tys. PLN.

Ilomiesięczna rezerwa gotówkowa będzie odpowiednia dla mojej firmy?

Wybór w przedziale od 3 do 6 miesięcy zależy od kilku czynników:

 • Specyfika działalności firmy. Czy sprzedajecie przez cały rok, czy sezonowo? Firma aktywna przez cały rok, ze stabilnymi wydatkami, często powinna utrzymywać większe zapasy. Z kolei firma działająca sezonowo może sobie pozwolić na mniejsze rezerwy.
 • Stan dojrzałości firmy. Czy jesteście firmą nową, czy już ugruntowaną? Często nowe firmy mają większe problemy ze zgromadzeniem rezerw finansowych.
 • Spodziewany rozwój. Firma w fazie szybkiego rozwoju często potrzebuje więcej gotówki na pokrycie szybko rosnących zobowiązań.
 • Planowane przyszłe wydatki. Czy planujecie jakieś duże zakupy w najbliższych 12–24 miesiącach? Jeśli tak, być może trzeba zgromadzić większe rezerwy, ponieważ zakup może pochłonąć dużo gotówki.
 • Pewność zachowań klientów. Na ile jesteście pewni, że obecni klienci instytucjonalni lub indywidualni pozostaną z Wami w przyszłości? Czy firma może pozwolić na stratę jednego lub kilku z nich? Od odpowiedzi zależy liczba miesięcy, na jaką warto przygotować zabezpieczenie.

Zacznij pracę z platformą Microsoft 365

To znajomy pakiet Office oraz narzędzia ułatwiające współpracę, pozwalające pracować wydajniej w dowolnym miejscu i czasie.

Kup teraz
Powiązana zawartość
Manage my business

Planowanie budżetu za pomocą arkuszy kalkulacyjnych

Przeczytaj więcej
Manage my business

Jak planować budżet przy niestabilnych dochodach

Przeczytaj więcej

Informacje i pomysły dla firm nie stanowią profesjonalnego doradztwa podatkowego ani finansowego. Należy skontaktować się z własnym doradcą podatkowym lub finansowym w celu omówienia swojej sytuacji.