Jak odnoszący sukcesy kierownicy zwiększają zaangażowanie pracowników dzięki nowoczesnym narzędziom do komunikacji biznesowej

Jak wiadomo, wielu pracowników jest oderwanych od swojej pracy.

Firma Aon Hewitt ustaliła jednoznacznie w ramach ogólnoświatowej analizy z 2017 r. obejmującej ponad 5 milionów pracowników, że tylko 24% z nich jest odpowiednio zaangażowanych w swoją pracę. Dane Instytutu Gallupa są jeszcze bardziej alarmujące: zaledwie 15% pracowników na całym świecie (i tylko 33% pracowników w Stanach Zjednoczonych) jest mocno zaangażowanych w swoją pracę.

Rozwiązania problemu braku zaangażowania pracowników są wyraźnie określone. Musimy sprawniej zachęcać pracowników do wypełniania odpowiednich ról, przydzielając im bardziej konkretne zadania i inwestując w rozwój kierowników, aby potrafili inspirować swoje zespoły do bardziej wydajnej pracy.

Jedno z rozwiązań problemu braku zaangażowania zdaje się jednak pomijane, a mianowicie dwukierunkowa komunikacja między kierownikami i pracownikami na wszystkich szczeblach organizacji. Możliwości otwartej i ciągłej komunikacji mogą pozwolić na całkowitą transformację Twojej firmy.

Dobierz pracowników do misji Twojej organizacji i zadbaj o ich zaangażowanie w skuteczną realizację zadań

Odnoszący sukcesy kierownicy często poruszają kwestię misji i wartości firmy. Zachęcają także do przesyłania szczerych opinii i odpowiadają na pytania. Ta swobodna i otwarta wymiana pozwala dopasowywać pracowników do odpowiednich ról i zwiększa ich energię w realizacji zadań, dzięki czemu misja firmy staje się „namacalna” dla wszystkich i każdy pracownik może łatwiej zrozumieć swój udział w jej wypełnianiu.

Czasopismo Chief Executive przeprowadziło wywiady z kilkoma kierownikami wyższego szczebla, którzy są niezwykle zaangażowani w komunikację z pracownikami oraz kształtowanie ich postaw w pracy. Bob Leduc, prezes firmy Pratt & Whitney, stwierdził: „Sądzę stanowczo, że moim zadaniem jest definiowanie właściwej kultury pracy i dbanie o zgodne z nią postawy w pracy”. Zdaniem prezesa firmy 7-Eleven, Joego DePinto, „Musisz być wszędzie dookoła. Musisz być widoczny. To istotne we wszystkich firmach, a z pewnością w naszym biznesie franczyzowym. Franczyzy muszą wiedzieć, że kierownictwo jest dostępne zawsze. Jesteśmy więc bardzo otwarci i zawsze dostępni”.

Angażowanie pracowników do inicjatyw strategicznych

Skuteczni kierownicy przekazują także w ramach organizacji informacje o strategicznych inicjatywach firmy prostym i zrozumiałym językiem. Dzięki temu wszyscy pracownicy rozumieją, dokąd zmierza firma, dlaczego wybrała dany kierunek i jak mogą wnieść swój wkład w ten proces. Ponadto ułatwia to pracownikom lepsze przygotowanie się na zmiany dotyczące kierunku rozwoju firmy oraz skuteczniejszą realizację zadań. Gdy rozumieją przesłanki bieżących inicjatyw, mogą dostosować do nich swoje działania, zamiast się im opierać.

Informacje o autorze

Zespół Centrum rozwoju skupia się na pomaganiu Tobie w uruchomieniu Twojej własnej firmy, zarządzaniu nią i jej prowadzeniu.

Zacznij pracę z platformą Microsoft 365

To znajomy pakiet Office oraz narzędzia ułatwiające współpracę, pozwalające pracować wydajniej w dowolnym miejscu i czasie.

Kup teraz

Centrum rozwoju nie stanowi profesjonalnego doradztwa podatkowego ani finansowego. Należy skontaktować się z własnym doradcą podatkowym lub finansowym w celu omówienia swojej sytuacji.