Jak wybrać najlepszą metodą Agile do danego projektu

W dzisiejszym złożonym środowisku biznesowym śledzenie wszystkich ruchomych elementów nawet w najmniejszych przedsiębiorstwach bywa trudne. Na szczęście jest metoda Agile zapewniająca opcje zarządzania projektami w zespołach, dzięki którym można skoncentrować się na realizacji celów biznesowych.

Czym jest metoda Agile w zarządzaniu projektami?

Metoda Agile to proces zarządzania dający członkom zespołu możliwość szybkiego reagowania na zmiany w środowisku biznesowym. Wykorzystuje ona iteracyjne sekwencje robocze, zwane niekiedy sprintami.

Zarządzanie projektem metodą Agile wymaga przede wszystkim pracy. Skupienie uwagi na projekcie pozwala zespołowi regularnie sprawdzać bezpośrednie potrzeby i odpowiednio korygować kurs. Metoda Agile pozwala również tworzyć wydajne, zrównoważone i inkluzywne środowisko, w którym wszyscy mogą do końca wykorzystać swój potencjał.

Agile nie jest jednak uniwersalną receptą na sukces. Zapewnia ona jedynie opcje, a wśród nich dwie popularne metodologie Scrum i Kanban. Przyjrzymy się tym możliwościom, by ułatwić Ci wybór. Omówimy również hybrydową metodę zarządzania projektami, w której elastyczne podejście Agile łączy się z bardziej restrykcyjnym podejściem Waterfall.

Używanie metody Agile Scrum

Metoda Agile Scrum sprawdza się w projektach realizowanych w jedno- lub dwutygodniowych sprintach. Daje możliwość współdzielenia zakresu obowiązków pomiędzy członkami zespołu w całym cyklu życia projektu.

Zespoły pracujące w systemie Scrum są zazwyczaj małe i obejmujące trzy standardowe role:

 • Właściciel produktu: główny interesariusz projektu, który określa jego wizję, zarządza listą zadań, wyznacza zależności, określa najważniejsze potrzeby, przewiduje potrzeby klienta i pośredniczy w kontaktach z nim.
 • Menedżer projektu (tzw. Scrum Master): kieruje zespołem, organizuje spotkania, nadzoruje postępy i eliminuje przeszkody blokujące ukończenie prac.
 • Zespół: poszczególni członkowie zespołu lub samodzielna grupa bez formalnego menedżera. Zespół realizuje cele projektu, używając do tego doświadczenia i zasobów.

Agile Scrum jest metodą „lean” — szybką i prostą —jednak nie nadaje się do zarzadzania wszystkimi projektami i nie w każdym zespole będzie jednakowo skuteczna. Przyjrzyjmy się zatem jej podstawowym zaletom i wadom:

Zalety metody Agile Scrum

 • Stały dostęp do informacji zwrotnych od klienta lub interesariusza pomaga zespołowi zrozumieć potrzeby i odpowiednio dostosować działania
 • Współdzielenie odpowiedzialności pozwala wykonać więcej zadań w krótszym czasie
 • Wszyscy ponoszą odpowiedzialność, co utrzymuje wysoki poziom motywacji
 • Problemy można omawiać i rozwiązywać podczas codziennych spotkań
 • Szybki proces produkcyjny skraca czas realizacji projektów

Wady metody Agile Scrum

 • Wymaga Wymaga zespołu złożonego z osób wykwalifikowanych, doświadczonych i zaangażowanych
 • Krótkie terminy wiążą się ryzykiem opóźnień w przypadku choroby lub urlopu któregoś z pracowników w trakcie projektu
 • Ciągłe zmiany mogą prowadzić do stopniowego powiększania się zakresu projektu i w efekcie do opóźnień · Planowanie codziennych spotkań może być trudne
 • Członkowie zespołu zaangażowani w wiele projektów mogą opóźniać realizację prac wobec zmieniających się priorytetów.

Co to jest Agile Kanban?

Metoda Agile Scrum koncentruje się na krótkich terminach, natomiast metoda Agile Kanban nie ma ustalonych długości sprintów. Praca jest wykonywana w trybie ciągłym i tak samo w trybie ciągłym dostarczane są jej rezultaty.

W teorii na tablicy Agile Kanban — tzw. tablicy zadaniowej — nie ma harmonogramu realizacji projektu czy zadania. Są na niej po prostu cele i można zobaczyć, czy zostały one już zrealizowane, czy jeszcze nie. Realizacja projektu lub zadania może nastąpić w każdej chwili bez czekania na zakończenie któregoś z większych etapów.

W tej metodzie nie ma też ustalonych ról. Nie ma „Kanban Mastera” czuwającego nad sprawną realizacją prac. Właścicielem projektu jest cały zespół, który musi odpowiednio reagować na zmieniające się priorytety.

Dzięki luźniejszej strukturze metoda Kanban pomaga budować więzi współpracy, ale może też być źródłem chaosu. Kluczowe znaczenie dla w tej sytuacji dobra komunikacja w zespole oraz zaangażowanie i motywacja. Poniżej wyszczególniliśmy kilka zalet i wad metody Kanban. Przyjrzyj się im i zdecyduj, czy to podejście jest dla Ciebie.

Zalety metody Agile Kanban

 • Na tablicy Agile Kanban umieszczone są tylko realizowane zadania, co pomaca skupić uwagę zespołu na tym, co jest ważne
 • Nowe elementy mogą być dodawane, kiedy tylko są dostępne zasoby do ich realizacji (nie tylko po zakończeniu wszystkich innych zadań)
 • Codzienne spotkania nie są konieczne
 • Daje członkom zespołu możliwość zmiany kierunku w razie potrzeby bez wpływu na harmonogram
 • Po skończeniu pracy można ją po prostu zwolnić, co pozwala na ciągłe doskonalenie wyników

Wady metody Agile Kanban

 • Brak harmonogramu, bez którego członkowie zespołu mogą nie odczuwać presji terminu
 • Brak jednej osoby koordynującej pracę zespołu
 • Brak jednego właściciela może prowadzić do nadmiernej komplikacji tablic zadań i w efekcie do opóźnień, problemów i zamieszania

Podejście hybrydowe: Agile + Waterfall

Jeśli Twój projekt lub styl pracy nie pasują do jednej metody Agile, możesz ją uzupełnić elementami modelu Waterfall. Jest to po prostu lista działań w ramach projektu podzielona na fazy w sekwencji liniowej, gdzie każda faza jest uzależniona od wyników poprzedniej.

Dzięki połączeniu tradycyjnej metody Waterfall z mechanizmami zbierania informacji zwrotnych w modelu Agile możesz identyfikować problemy na etapie projektowania i szybko je rozwiązywać. Oto niektóre scenariusze, w których podejście hybrydowe może się sprawdzić:

1. Realizujesz krótki projekt z określonymi wynikami i ustalonym budżetem. Dzięki strukturze modelu Waterfall oraz szybkości i pracy zespołowej w modelu Agile możesz podzielić projekt na mniejsze fragmenty, zachęcając zespół do ściślejszej współpracy z klientem/interesariuszem i, co najważniejsze, możesz dostarczyć produkt spełniający oczekiwania.

2. Realizujesz projekt z dużym gronem interesariuszy, który musi zostać ukończony w krótkim terminie i z ograniczonym ryzykiem. Podejście Agile pozwala skutecznie minimalizować ryzyko i pilnować terminu, natomiast model Waterfall dostarcza informacji zwrotnych od różnych interesariuszy. W podejściu hybrydowym możesz łatwo połączyć ze sobą obie te potrzeby.

Zalety podejścia hybrydowego

 • Planowanie odbywa się według zasad Waterfall, co daje zespołom wgląd w wymagania projektu oraz prognozy czasu i kosztów
 • Praca jest realizowana w krótkich etapach, które można łatwo dostosowywać do zmieniających się potrzeb i wymagań
 • Zachęca do współpracy między zespołami i interesariuszami
 • Pozwala korzystać z ustalonych terminów i budżetów

Wady podejścia hybrydowego

 • Może wydawać się restrykcyjne dla tych, którzy są przyzwyczajeni do elastyczniejszych warunków pracy
 • Zespół musi wspólnie dążyć do jednego celu
 • Wymaga wykwalifikowanych menedżerów projektu do definiowania i delegowania sprintów
 • Zbyt wiele zmiennych po drodze może skutkować przekroczeniem budżetu i opóźnieniami

Podsumowanie: od zarządzania projektem nie da się uciec niezależnie od wielkości zespołu i zakresu prac. Elastyczna metoda Agile (Scrum, Kanban czy hybryda Agile + Waterfall) pozwala dobrać odpowiednie narzędzia do najskuteczniejszej realizacji projektu.

Zacznij pracę z platformą Microsoft 365

To znajomy pakiet Office oraz narzędzia ułatwiające współpracę, pozwalające pracować wydajniej w dowolnym miejscu i czasie.

Kup teraz
Powiązana zawartość
Produktywność

5 sposobów na zwiększenie produktywności za pomocą aplikacji kalendarza online

Przeczytaj więcej
Produktywność

Bardziej angażujące spotkania dzięki tablicom cyfrowym

Przeczytaj więcej
Produktywność

5 sposobów na zwiększenie zaangażowania podczas spotkań online za pomocą ankiet

Przeczytaj więcej
Produktywność

5 sposobów współpracy dla pracowników zdalnych

Przeczytaj więcej

Informacje i pomysły dla firm nie stanowią profesjonalnego doradztwa podatkowego ani finansowego. Należy skontaktować się z własnym doradcą podatkowym lub finansowym w celu omówienia swojej sytuacji.