Poznaj wielkość zwrotu z inwestycji dla spotkań online

Dianna Booher, autor i gość firmy Microsoft

Znaj swoje kwoty. Nie liczby występujące w branży — lecz dotyczące Twojego zespołu. Spotkania online mogą zaoszczędzić ogromne ilości czasu i pieniędzy na kosztach podróży i pracy. I to przy założeniu, że w ogóle potrzebujesz spotkań.

Zastanów się nad zwrotem z inwestycji dla wszystkich Twoich spotkań, aby określić, czy większa ich liczba może, i powinna, być spotkaniami online, a które można całkowicie zlikwidować.

Znaj Twój zwrot z inwestycji

Planiści konwencji i firmy zajmujące się publicznymi seminariami potrafią dokładnie określić oczekiwany zwrot z inwestycji dla danych nakładów kapitałowych. Ich arkusze kalkulacyjne pokazują dla spotkania koszty wynajmu lokalizacji, budżet na mówcę, koszty posiłków, rozrywki, reklamy itd. Mają także arkusz kalkulacyjny z przychodami, który obejmuje ogólne rejestracje, rejestracje przed konferencją i po niej, sprzedaż produktów i koncesje. Arkusz kalkulacyjny oblicza zysk przy uczestnictwie na poziomie 100% dostępnych miejsc, 90%, 80% itd.

Jako odnoszący sukcesy organizator spotkań online chcesz także obliczyć zwrot z inwestycji dla spotkań pracowników lub projektowych, aby upewnić się, że dostarczasz wartość.

Krok 1. Oszacuj średnie roczne wynagrodzenie uczestników spotkania (lub użyj rzeczywistych wartości wynagrodzeń, jeśli je znasz).

Krok 2. Podziel tę liczbę przez 2008 godzin (liczba godzin pracy w 2018 roku dla pełnego etatu w Polsce podana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). Wynik będzie średnim wynagrodzeniem godzinowym uczestnika.

Krok 3. Pomnóż to średnie wynagrodzenie godzinowe przez liczbę uczestników spotkania online.

Krok 4. Pomnóż koszt godzinowy przez planowaną liczbę godzin spotkania. (Na przykład: Pomnóż przez 1, jeśli spotkanie ma trwać 1 godzinę. Pomnóż przez 1,5, jeśli spotkanie ma trwać 90 minut itd.).

Przykładowe wyliczenie:

100 000 zł — średnie roczne podstawowe wynagrodzenie uczestnika

140 000 zł — rzeczywisty koszt łączny „średniego” uczestnika (wynikający z pomnożenia o czynnik 1,4 w celu uwzględnienia wynagrodzenia podstawowego, podatków od zatrudnienia i świadczeń)

69,72 zł— średnie godzinne wynagrodzenie uczestnika

X 7 — liczba uczestników spotkania

488,04 — koszt spotkania za godzinę dla 7 osób

X 1,25 — spotkanie 75-minutowe

610,05 zł — koszt 75-minutowego spotkania (bez żadnych kosztów platformy)

Łączna wartość 610,05 zł odzwierciedla koszt spotkania. Zastanów się nad efektami spotkania. Czy pomysły, decyzje i zalecenia uzasadniają koszt? To Twoja decyzja. Jednak te efekty to zwrot z inwestycji w spotkanie. Oczywiście nie zawsze istnieje możliwość przewidywania wartości zwrotu z inwestycji na etapie planowania — lecz czasem jest to możliwe. Często od razu zobaczysz, że plan spotkania NIE jest warty czasu, który miałby zostać przeznaczony dla danego tematu. Z tą wiedzą możesz anulować spotkanie lub dostosować jego plan.

Zmierz się z faktami

Twardo i beznamiętnie przyjrzyj się Twoim regularnym spotkaniom projektowym, personelu i z klientami. Przelicz je. Spójrz na typowe wyniki spotkania. Zadaj trudne pytania:

  • Jaki jest rzeczywisty koszt spotkania w pieniądzach i czasie?
  • Które spotkania dają rzeczywiste wyniki?
  • Które spotkania osobiste można przekształcić w spotkania online, aby oszczędzić czas i pieniądze?
  • Których spotkań należy całkiem zaniechać?

Teraz masz niezbędną wiedzę. Zrób to, co trzeba!

Dianna Booher to autorka bestselerów, która wydała 47 książek w 60 językach. Pomaga organizacjom skutecznie komunikować się, a liderom rozszerzać ich wpływ przez silną, przywódczą obecność. Regularnie publikuje w blogach czasopism Forbes, HuffPost i The CEO Magazine. www.BooherResearch.com@DiannaBooher

Zacznij pracę z platformą Microsoft 365

To znajomy pakiet Office oraz narzędzia ułatwiające współpracę, pozwalające pracować wydajniej w dowolnym miejscu i czasie.

Kup teraz
Powiązana zawartość
Manage my business

Dlaczego adaptacja użytkownika ma krytyczne znaczenie w każdym wdrożeniu ujednoliconej komunikacji

Przeczytaj więcej
Manage my business

Projekt doskonały — poradnik dla kierowników projektów

Przeczytaj więcej

Informacje i pomysły dla firm nie stanowią profesjonalnego doradztwa podatkowego ani finansowego. Należy skontaktować się z własnym doradcą podatkowym lub finansowym w celu omówienia swojej sytuacji.