Aby organizacje mogły w pełni zrealizować transformację cyfrową, technologia musi zwiększać możliwości wszystkich osób, w tym osób niepełnosprawnych. Gdy wszyscy mają narzędzia zapewniające największą produktywność, a technologia odzwierciedla różnorodność wszystkich jej użytkowników, ich osiągnięcia mogą być nieograniczone.


Organizacje zatrudniające i wspierające osoby niepełnosprawne notują:

O 89%

wyższe współczynniki utrzymania pracowników*

O 72%

większa produktywność pracowników*

O 29%

większe zyski*

Musimy tworzyć organizacje i zespoły dostępne dla każdego

Dowiedz się więcej o tym, jak podchodzimy do kwestii związanych z ułatwieniami dostępu, oraz poznaj produkty i funkcje firmy Microsoft zaprojektowane pod kątem potrzeb wszystkich osób.

Platforma Microsoft 365 to rozwiązanie środowiska pracy dostępnego dla każdego

Spełniaj potrzeby pracowników niepełnosprawnych i zapewnij wszystkim narzędzia potrzebne do produktywnej pracy. Poznaj przykład tego, jak dostępność jest wbudowana w nasze produkty i usługi, aby wspierać kulturę miejsca pracy, w którym wszyscy mogą uczestniczyć — od kierowników po pracowników pierwszej linii i pracowników przetwarzających informacje.

Zasoby

Administrator

Uzyskaj informacje na temat tworzenia miejsc pracy dostępnych dla każdego.

Pomoc

Uzyskaj dostęp do materiałów szkoleniowych i pomocy technicznej.

Predicts 2020: AI and the Future of Work (Prognozy 2020: sztuczna inteligencja i przyszłość pracy), grudzień 2019 r.