Zarządzanie ryzykiem wewnętrznym

Zidentyfikuj kluczowe zagrożenia wewnętrzne i podejmij odpowiednie działania. Dzięki wbudowanym mechanizmom ochrony prywatności możesz identyfikować, badać i korygować złośliwe i nieumyślne działania w organizacji za pomocą natywnych i dostępnych z rozwiązań innych dostawców sygnałów danych.

A laptop screen showing the Microsoft 365 Compliance Insider Risk Management program.

Co to jest zarządzanie ryzykiem wewnętrznym?

Natywne sygnały danych

Uzyskaj wgląd w działania, akcje i komunikację użytkowników dzięki natywnym sygnałom danych i sygnałom z rozwiązań innych dostawców z Twojego całego środowiska cyfrowego.

Monitorowanie szerokiego zakresu komunikacji

Zyskaj możliwość natywnego monitorowania wiadomości w usłudze Microsoft Teams, a także na popularnych platformach innych dostawców, takich jak Instant Bloomberg, ICE Chat, Slack i Zoom.

Praktyczne wnioski

Szybko identyfikuj zagrożenia dzięki wbudowanym szablonom uczenia maszynowego dostosowanym w celu dostarczania szczegółowych wniosków.

Zintegrowane przepływy pracy

Podejmuj działania we współpracy z innymi działami, aby korygować zagrożenia i zagwarantować, że dochodzenia są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

Archiwizacja informacji w przedsiębiorstwie

Zintegrowane rozwiązania do zapewniania zgodności i skuteczne funkcje sztucznej inteligencji przyczyniły się do wskazania firmy Microsoft jako lidera w raporcie Magic Quadrant z 2019 r. dotyczącym archiwizacji informacji w przedsiębiorstwach.1

Gartner Logo

Więcej o zarządzaniu ryzykiem wewnętrznym

Skuteczne zarządzanie wieloma różnymi czynnikami ryzyka związanego z komunikacją

Szersza obsługa kanałów komunikacji innych firm i nowe funkcje automatyzacji w obszarze zgodności w komunikacji.

Rozwiązanie Microsoft 365 zatrzymuje wycieki danych i ataki wewnętrzne

Przeczytaj, jak firma Microsoft używa uczenia maszynowego do zatrzymywania wycieków danych i ataków wewnętrznych.

Tworzenie skutecznego programu zarządzania ryzykiem wewnętrznym

Przejrzyj najważniejsze elementy tworzenia programu zarządzania ryzykiem wewnętrznym.

Zarządzanie ryzykiem wewnętrznym za pomocą zintegrowanych przepływów pracy

Identyfikuj zagrożenia wewnętrzne za pomocą zintegrowanych procesów operacyjnych pozwalających najważniejszym interesariuszom z całej organizacji na podejmowanie wspólnych działań.

Rozpocznij pracę i osiągnij więcej dzięki zarządzaniu ryzykiem wewnętrznym

Rozpocznij okres próbny

Utwórz konto w celu korzystania z wersji próbnej planu Zgodność platformy Microsoft 365 E5 już dzisiaj.

Zacznij pracę z platformą Microsoft 365

Rozpocznij pracę z rozwiązaniem do zarządzania ryzykiem wewnętrznym zakupionym w ramach planu Zgodność platformy Microsoft 365 E5.

Masz już ten produkt?

Dowiedz się, jak zacząć korzystać z rozwiązania do zarządzania ryzykiem wewnętrznym.

Więcej na temat rozwiązań firmy Microsoft wspierających zgodność

1. GARTNER to zastrzeżony znak towarowy i znak usługi firmy Gartner Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych oraz na całym świecie i jest tu używany za zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone. Firma Gartner nie udziela poparcia żadnemu dostawcy, produktowi czy usłudze opisanych w jej publikacjach badawczych ani nie doradza użytkownikom technologii informatycznych wyboru tylko tych dostawców, którzy uzyskali od niej najwyższe oceny lub inne wyróżnienia. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie organizacji badawczej firmy Gartner i nie powinny być traktowane jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym gwarancji dotyczących przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.