Zarządzanie zgodnością firmy Microsoft

Upraszczanie zapewniania zgodności i zmniejszanie ryzyka

Stale oceniaj, ulepszaj i monitoruj skuteczność mechanizmów kontroli. Odzwierciedlaj wymogi przepisów prawnych w przepisach globalnych i udostępniaj zalecane działania.

Wskaźnik zgodności firmy Microsoft w wersji Preview

Stale oceniaj i monitoruj skuteczność mechanizmów kontroli za pomocą wskaźnika opartego na ryzyku, który automatycznie wykrywa ustawienia systemowe i udostępnia zalecane akcje w celu poprawienia stanu zgodności.

Laptop screen showing Microsoft Compliance Score overview page.
Laptop screen showing the audit reports and documents and resources sections in the Service Trust Portal.

Witryna Service Trust Portal

Witryna Service Trust Portal zawiera szczegóły dotyczące wdrażania mechanizmów kontroli i procesów w firmie Microsoft, które chronią nasze usługi w chmurze oraz zawarte w nich dane klientów.

Centrum zgodności platformy Microsoft 365

Centrum zgodności platformy Microsoft 365 to wyspecjalizowany obszar roboczy, w którym specjaliści ds. zgodności, prywatności, przepisów prawa i ryzyka mogą uzyskiwać szczegółowe informacje z możliwością wykonywania akcji oraz uzyskiwać dostęp do wszystkich rozwiązań ds. zapewniania zgodności platformy Microsoft 365.

Laptop screen showing the Microsoft 365 compliance center

Wypróbuj teraz nasze rozwiązania do zapewniania zgodności

Utwórz konto w celu korzystania z wersji próbnej rozwiązania Zgodność platformy Microsoft 365 E5 już dzisiaj.

Zasoby

Ogłoszenie wersji Preview wskaźnika zgodności

Dokumentacja techniczna wskaźnika zgodności

Upraszczanie zapewniania zgodności i zmniejszanie ryzyka

Uzyskaj platformę Microsoft 365 już teraz

Najlepsze w swojej klasie aplikacje biurowe i inteligentne usługi w chmurze.

Rozpocznij z nami czat

Nasi przedstawiciele handlowi mogą odpowiedzieć na Twoje pytania. Dostępny P–P od 9:00 do 17:00