Zwiększanie zaangażowania pracowników dzięki usłudze Microsoft Teams przyspiesza rozwój działalności w firmie Toyota Motor North America

Toyota Motor North America (TMNA) zwiększa możliwości 40 000 pracowników za pomocą usługi Microsoft Teams i funkcji połączeń telefonicznych w celu usprawnienia współpracy. Dziś firma TMNA ​​jest w stanie przeobrazić sposób pracy organizacji, a pracownicy używają usługi Teams jako platformy do podejmowania świadomych decyzji, szybkiego rozwiązywania problemów i udostępniania rozwiązań biznesowych, które zwiększają produktywność.

Pobierz platformę Microsoft 365

Najlepsze w swojej klasie aplikacje zwiększające wydajność z inteligentnymi usługami w chmurze.