Ochrona informacji i zarządzanie nimi

Zidentyfikuj czynniki ryzyka przez zlokalizowanie danych oraz zrozumienie sposobu ich używania. Pomóż chronić dane niezależnie od miejsca, w którym się znajdują, konfigurując etykiety ochrony i przechowywania.

A PowerPoint presentation slide with an image of a city.

Znaczenie ochrony informacji i zarządzania nimi

Wbudowana ochrona

Korzystaj z funkcji ochrony informacji i zarządzania nimi wbudowanych w aplikacje i usługi platformy Microsoft 365, usługę Power BI, przeglądarkę Edge, urządzenia z systemem Windows 10 i nie tylko.

Ujednolicone zarządzanie

Skonfiguruj zasady i zarządzaj nimi oraz wyświetlaj analizy w środowisku lokalnym, usługach i aplikacjach platformy Microsoft 365, usługach w chmurze innych firm oraz na urządzeniach — wszystko to z poziomu jednej konsoli.

Dane inteligentne

Dokładnie identyfikuj informacje poufne w całym przedsiębiorstwie dzięki kompleksowym funkcjom klasyfikacji, w tym uczeniu maszynowemu.

Rozszerzalność

Konsekwentnie rozszerzaj ochronę i nadzór w celu uwzględnienia popularnych aplikacji i usług innych dostawców dzięki pakietowi SDK i łącznikom.

Możliwości

Uznanie w branży

Sprawdź opinie naszych klientów

A screenshot of the video about Fortuna Dusseldorf.

Fortuna Düsseldorf 1895

Więcej o ochronie informacji i zarządzaniu nimi

Plan zarządzania danymi w dobie transformacji biznesowej

E-book: zabezpieczenia i zgodność w usługach platformy Microsoft 365

Zapewnianie właściwego poziomu zabezpieczeń i zgodności danych

Społeczność techniczna dotycząca rozwiązań firmy Microsoft z zakresu zabezpieczeń i zgodności

Zacznij korzystać z funkcji ochrony informacji i zarządzania nimi, aby osiągnąć więcej

Rozpocznij okres próbny

Utwórz konto w celu korzystania z wersji próbnej planu Zgodność platformy Microsoft 365 E5 już dzisiaj.

Zacznij pracę z platformą Microsoft 365

Zacznij korzystać z funkcji ochrony informacji i zarządzania nimi dostępnych w ramach planu Zgodność platformy Microsoft 365 E5.

Obejrzyj szkolenia techniczne wideo

Dowiedz się, jak zacząć korzystać z funkcji ochrony informacji i zarządzania nimi.

Więcej na temat rozwiązań firmy Microsoft wspierających zgodność

1 GARTNER to zastrzeżony znak towarowy i znak usługi firmy Gartner Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych oraz na całym świecie i jest tu używany za zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone. Firma Gartner nie udziela poparcia żadnemu dostawcy, produktowi ani usłudze opisanych w jej publikacjach badawczych ani nie doradza użytkownikom technologii informatycznych wyboru tylko tych dostawców, którzy uzyskali od niej najwyższe oceny lub inne wyróżnienia. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie organizacji badawczej firmy Gartner i nie powinny być traktowane jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym gwarancji dotyczących przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.