A Firstline Worker in a large industrial manufacturing space seated at a counter with assembly parts and tools working on a laptop

Office 365 F3

• Aplikacje internetowe i mobilne pakietu Office
• Jedno centrum pracy zespołowej przy użyciu aplikacji Microsoft Teams
• Komunikowanie się i utrzymywanie dobrej organizacji pracy dzięki poczcie e-mail klasy biznesowej
• Pięć warstw zabezpieczeń i monitorowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoim danym

€3.40 za użytkownika/miesiąc
zobowiązanie roczne
Cena nie uwzględnia podatku VAT.
Omówienie Wymagania

Zwiększ możliwości zespołów Zwiększ możliwości pracowników pierwszej linii

Uwolnij pełny potencjał pracowników pierwszej linii.

Plan Office 365 F3 obejmuje aplikacje internetowe i mobilne pakietu Office

Dostępne funkcje

 • [noalt]

  Aplikacje mobilne i pakiet Office w sieci Web

  Korzystaj z aplikacji pakietu Office zaprojektowanych dla wszystkich urządzeń przenośnych i tabletów.17

 • [noalt]

  Microsoft Teams

  Czatuj, spotykaj się, udostępniaj pliki oraz pracuj z aplikacjami biznesowymi w udostępnionym obszarze roboczym. Obejmuje też funkcję Walkie Talkie, zarządzanie zadaniami i zarządzanie zmianami. Dowiedz się więcej

 • [noalt]

  SharePoint Online

  Udostępniaj zawartość, wiedzę i aplikacje oraz zarządzaj nimi, aby zwiększyć możliwości pracy zespołowej.4 Dowiedz się więcej

 • [noalt]

  Microsoft Stream

  Zwiększaj zaangażowanie pracowników i informuj ich dzięki inteligentnym funkcjom wideo.5 Dowiedz się więcej

 • [noalt]

  Microsoft Graph API

  Korzystaj z zasobów usług firmy Microsoft w chmurze. Dowiedz się więcej

 • [noalt]

  Grupy usługi Office 365

  Łatwo skonfiguruj zbieranie zasobów, aby umożliwić współużytkowanie i pracę w zespole z określonymi współpracownikami.

 • [noalt]

  Microsoft Planner

  Organizuj pracę zespołową. Dowiedz się więcej

 • [noalt]

  Power Automate dla usługi Office 365

  Łatwo wykonuj powtarzające się zadania dzięki automatyzacji przepływów pracy. Dowiedz się więcej

 • [noalt]

  Internetowa i mobilna aplikacja Outlook

  Kontaktuj się z innymi i utrzymuj dobrą organizację dzięki poczcie e-mail, funkcjom kalendarza i kontaktom — w internetowej i mobilnej aplikacji Outlook.2 Dowiedz się więcej

 • [noalt]

  OneDrive dla Firm

  Uzyskuj dostęp do plików, udostępniaj je i współpracuj nad nimi w dowolnym miejscu.3 Dowiedz się więcej

 • [noalt]

  Yammer

  Łączenie się i interakcje za pośrednictwem sieci społecznościowej dla przedsiębiorstw. Dowiedz się więcej

 • [noalt]

  Microsoft Power Apps

  Twórz potrzebne aplikacje biznesowe oraz rozszerzaj lub dostosowuj aplikacje, z których już korzystasz. Dowiedz się więcej

 • [noalt]

  Microsoft To Do

  Planuj dzień i zarządzaj życiem zawodowym. Dowiedz się więcej

 • [noalt]

  Forms

  Łatwo twórz ankiety i sondy, aby zbierać opinie klientów, mierzyć zadowolenie pracowników i organizować wydarzenia zespołowe.

 • [noalt]

  Profesjonalne opowiadanie historii w formacie cyfrowym

  Za pomocą aplikacji Sway możesz łatwo tworzyć atrakcyjne, interakcyjne, internetowe raporty, prezentacje, biuletyny, materiały szkoleniowe i inne — bezpośrednio na telefonie, tablecie lub w przeglądarce.6 Dowiedz się więcej

 • [noalt]

  Projekt Oakdale na platformie CDS

  Sprawne tworzenie w bazie danych o niskiej konieczności używania kodu dla usługi Teams. Dowiedz się więcej


Usługi dodatkowe

Funkcja Multi-Geo Capabilities w usłudze Office 365

Zaspokój potrzeby w zakresie globalnego miejsca przechowywania danych dzięki mechanizmom kontroli miejsca przechowywania danych każdego użytkownika.


Zasoby

Wprowadzenie

Rozpocznij konfigurowanie usługi Office 365.

Pobierz szkolenie

Dowiedz się, jak używać usługi (dla użytkowników końcowych).

Zasoby pomocy technicznej

Szybka pomoc ekspertów udzielana w odpowiednim czasie i w wymagany sposób.

Wymagania systemowe

Dowiedz się więcej o wersjach premium aplikacji pakietu Office na wszystkie urządzenia, comiesięcznych aktualizacjach funkcji dostępnych tylko w usłudze Office 365 i nie tylko.

Szczegółowe opisy usług

Zapoznaj się ze szczegółowym opisem usług i funkcji Office 365.

Przewodnik po platformie Microsoft 365

Uzyskaj najnowsze aktualizacje naszych najlepszych w klasie aplikacji biurowych i inteligentnych usług w chmurze.

1. Aplikacje mobilne pakietu Office są ograniczone do urządzeń ze zintegrowanym ekranem o przekątnej 10,1 cala lub mniejszej.
2. Brak integracji z aplikacją klasyczną Outlook. Brak poczty głosowej.
3. Plany obejmują 2 GB przestrzeni dyskowej usługi OneDrive dla każdego użytkownika.
4. Użytkownicy nie mogą być administratorami. Bez skrzynki pocztowej witryny. Bez witryny osobistej. Nie można tworzyć formularzy, 2 GB na użytkownika/10 GB współużytkowanej przestrzeni dyskowej.

5. Obejmuje tylko korzystanie. Brak możliwości publikowania/udostępniania.
6. W przypadku niektórych funkcji mają zastosowanie ograniczenia. Aby uzyskać informacje na temat funkcji dostępnych w usłudze Office 365 F3, zobacz opis najważniejszych usług.
7. Dostępność aplikacji mobilnych zależy od kraju/regionu.