A person holding a beverage looking at a pie chart that is measuring time spent on goals, wellness and connections.

Platforma Microsoft 365 do użytku domowego

Uzyskaj aplikacje Premium pakietu Office, dodatkowy magazyn w chmurze, zaawansowane zabezpieczenia i nie tylko — wszystko to w jednej wygodnej subskrypcji.

Praca na różnych urządzeniach

Korzystaj z aplikacji Premium platformy Microsoft 365 na maksymalnie 5 urządzeniach jednocześnie, w tym na urządzeniach z systemami Windows, macOS, iOS i Android.4

Diagonal rows of Office app icons
Diagonal rows of Office app icons

Najlepsze efekty pracy

Wyposaż siebie i swoją rodzinę w narzędzaia pomagające odnieść sukces.

Organizowanie czasu

Zarządzaj wieloma kalendarzami w jednym widoku, aby śledzić na bieżąco spotkania służbowe, szkołę zdalną i czas spędzany z rodziną.

A tablet device displaying calendars in Outlook. The tablet is lying on folded newspaper, a notepad, a dish of fasteners, and a bound notebook.
A tablet device displaying calendars in Outlook. The tablet is lying on folded newspaper, a notepad, a dish of fasteners, and a bound notebook.

Ochrona najbliższych

Chroń swoją rodzinę w Internecie i świecie fizycznym.

Efektywniejsza współpraca

Utrzymaj łączność, nawet gdy jesteś daleko.

A tablet displaying a split screen involving a video call on the left and photos in OneDrive on the right.
A tablet displaying a split screen involving a video call on the left and photos in OneDrive on the right.

Więcej korzyści z platformy Microsoft 365

Nasze zaangażowanie w ułatwienia dostępu

Platformę Microsoft 365 zaprojektowano tak, aby osoby o różnym stopniu sprawności mogły pracować produktywniej i korzystać z dowolnych urządzeń.

Pozostawaj w kontakcie

Zaplanuj wirtualne zebrania, kluby książkowe i nie tylko o dowolnej porze ze swojego telefonu, tabletu lub komputera stacjonarnego dzięki programowi Skype.

Zawartość Premium zwiększająca kreatywność

Uzyskaj dostęp do rozszerzonej kolekcji zawartości niewymagającej opłat, takiej jak szablony, zdjęcia, ikony i czcionki.

Stała pomoc techniczna

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Skorzystaj z naszej łatwo dostępnej pomocy technicznej za pośrednictwem czatu lub telefonu.3

Chcesz korzystać z platformy Microsoft 365?

Wypróbuj nasze najnowsze aplikacje mobilne

Zapoznaj się z nowymi funkcjami w aplikacjach Microsoft Teams i Microsoft Family Safety.

Często zadawane pytania

|

Pakiet Office 2019 jest sprzedawany w formie zakupu jednorazowego, więc z góry ponosisz jednorazowy koszt uzyskania aplikacji pakietu Office dla jednego komputera. Zakup jednorazowy jest dostępny dla komputerów PC i Mac. Nie są jednak dostępne opcje uaktualniania, co oznacza, że uaktualnienie do następnej wersji głównej wymaga zakupu produktu w pełnej cenie.


Platforma Microsoft 365 to subskrypcja zawierająca aktualne funkcje najlepiej obsługujące współpracę w jednym bezproblemowym, zintegrowanym środowisku. Platforma Microsoft 365 zawiera niezawodne aplikacje klasyczne pakietu Office, które znasz, takie jak Word, PowerPoint i Excel. Uzyskujesz też dodatkową przestrzeń dyskową online oraz funkcje połączone z chmurą, które pozwalają współpracować nad plikami w czasie rzeczywistym. Dzięki subskrypcji zawsze masz dostęp do najnowszych funkcji, poprawek i aktualizacji zabezpieczeń wraz ze stałą pomocą techniczną bez dodatkowych kosztów. Możesz płacić za subskrypcję co miesiąc lub co rok, a plan Microsoft 365 Family pozwala udostępnić subskrypcję maksymalnie pięciu członkom gospodarstwa domowego (łącznie dla sześciu użytkowników) oraz korzystać z aplikacji na wielu komputerach PC i Mac, tabletach i telefonach.4

Oznacza to, że Twoja subskrypcja usługi Office 365 automatycznie zmieni nazwę na Microsoft 365. Uzyskaj wszystko, co cenisz w usłudze Office 365, oraz dodatkowe korzyści zaraz po ich wydaniu — wszystko za tę samą cenę. Nie musisz niczego robić. Zmiany zaczęły obowiązywać 21 kwietnia 2020 r.

Platforma Microsoft 365 jest zgodna z komputerami PC, Mac oraz systemami Android i iOS. Zobacz wymagania systemowe dla zgodnych wersji urządzeń oraz inne wymagania dotyczące funkcji.

Nie. Aplikacje platformy Microsoft 365 są dopasowane do poszczególnych platform i systemów operacyjnych. Aplikacje dostępne dla użytkowników komputerów Mac i określone funkcje tych aplikacji mogą być inne niż w przypadku aplikacji dostępnych dla użytkowników komputerów PC. Platforma Microsoft 365 zapewnia Ci elastyczność. Nie musisz ograniczać się wyłącznie do komputerów Mac lub PC, więc możesz pracować na różnych urządzeniach.

Tak. Utworzone dokumenty są Twoją własnością. Możesz przechowywać je online w usłudze OneDrive lub lokalnie na komputerze PC lub Mac.

Dostęp do Internetu jest niezbędny, aby można było zainstalować i aktywować wszystkie najnowsze wersje aplikacji i usług uwzględnionych we wszystkich planach subskrypcji platformy Microsoft 365. Pamiętaj, że jeśli jesteś bieżącym subskrybentem, nie musisz ponownie instalować ani kupować innej subskrypcji.

W przypadku planów platformy Microsoft 365 jest także potrzebny do zarządzania kontem subskrypcji, na przykład do zainstalowania aplikacji pakietu Office na innych komputerach lub zmiany opcji rozliczeń. Ponadto dostęp do Internetu jest niezbędny do korzystania z plików przechowywanych w usłudze OneDrive, chyba że zainstalujesz aplikację klasyczną OneDrive.

Musisz też regularnie łączyć się z Internetem, aby aktualizować swoją wersję platformy Microsoft 365 i uzyskiwać automatyczne uaktualnienia. Jeśli w ciągu 31 dni nie połączysz się z Internetem, Twoje aplikacje przejdą w tryb ograniczonej funkcjonalności, co oznacza, że możesz wyświetlać i drukować dokumenty, ale nie możesz ich edytować ani tworzyć nowych. Aby ponownie aktywować aplikacje, wystarczy ponownie połączyć się z Internetem.


Nie musisz mieć połączenia z Internetem, aby używać aplikacji pakietu Office, takich jak Word, Excel i PowerPoint, ponieważ są one zainstalowane na komputerze.

Konto Microsoft to połączenie adresu e-mail i hasła używanych do logowania się w usługach takich jak OneDrive, Xbox LIVE i Outlook.com. Jeśli korzystasz z którejkolwiek z tych usług, masz już konto Microsoft, którego możesz użyć. Możesz także utworzyć nowe konto. Dowiedz się więcej o koncie Microsoft.


Podczas tworzenia konta w celu uzyskania wersji próbnej lub zakupu subskrypcji platformy Microsoft 365 pojawi się monit o zalogowanie się za pomocą konta Microsoft. Zalogowanie się za pomocą tego konta jest konieczne, aby instalować oprogramowanie i zarządzać subskrypcją platformy Microsoft 365 lub aby mieć dostęp do korzyści związanych z subskrypcją, takich jak przestrzeń dyskowa w usłudze OneDrive.

Możesz udostępnić plan Microsoft 365 Family dla 5 innych osób w swoim gospodarstwie domowym (6 użytkowników łącznie). Z platformy Microsoft 365 Personal może korzystać tylko jedna osoba.

Jeśli dysponujesz aktywną subskrypcją platformy Microsoft 365 Family, możesz ją udostępnić maksymalnie pięciu domownikom (sześciu użytkowników łącznie). Każdy domownik, któremu udostępnisz subskrypcję, może zainstalować platformę Microsoft 365 na wszystkich swoich urządzeniach i logować się na pięciu urządzeniach jednocześnie.

Aby dodać kogoś do swojej subskrypcji, przejdź do strony konta Microsoft i wykonaj instrukcje podane na ekranie w celu dodania użytkownika. Każda dodana przez Ciebie osoba otrzyma wiadomość e-mail z informacjami o czynnościach do wykonania. Po zaakceptowaniu i wykonaniu wskazanych czynności przez daną osobę dotyczące jej informacje, w tym używane przez nią zainstalowane aplikacje, zostaną wyświetlone na jej stronie Moje konto. Aby zatrzymać udostępnianie subskrypcji danej osobie lub usunąć używane przez nią urządzenie, przejdź na stronę konta Microsoft.

Zapoznaj się z dodatkowymi opcjami dla platformy Microsoft 365

Poznaj nasze bezpłatne aplikacje

 Uzyskaj bezpłatny dostęp do naszych popularnych aplikacji pakietu Office i innych.

1. *Dostępny jako rozszerzenie dla przeglądarek Microsoft Edge i Chrome. Wymaga konta Microsoft. Aby uzyskać najlepsze możliwości obsługi, wymagana jest subskrypcja platformy Microsoft 365.
2. Dostępna tylko na komputerach z systemem Windows.
3. Godziny różnią się w zależności od języka.
4. Dostępność aplikacji mobilnych zależy od kraju/regionu.

iTunes, iPhone i iPad są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Android jest znakiem towarowym firmy Google Inc.