Plany usługi Office 365 dla instytucji rządowych

Plany usługi Office 365 dla instytucji rządowych zostały zaprojektowane pod kątem unikatowych potrzeb organizacji rządowych. Zapewniają one wszystkie funkcje i możliwości usług Office 365 w podzielonej na segmenty chmurowej społeczności rządowej w celu umożliwienia organizacjom spełnienia standardów zabezpieczeń i zgodności.

Plany usługi Office 365 dla instytucji rządowych są dostępne dla (1) uprawnionych jednostek administracji rządowej, w tym dla federalnych, stanowych, lokalnych, plemiennych i terytorialnych jednostek rządu Stanów Zjednoczonych oraz (2) innych jednostek (podlegających weryfikacji uprawnień), które obsługują dane podlegające wymaganiom i regulacjom rządowym, kiedy użycie usługi Office 365 dla instytucji rządowych jest uzasadnione w celu spełnienia tych wymagań i regulacji. Każdy plan jest oferowany jako subskrypcja miesięczna, a licencji można udzielić nielimitowanej liczbie użytkowników. Uruchom bezpłatną wersję próbną, aby rozpocząć specjalny proces weryfikacji zgodności wymagany w celu zakwalifikowania się. Kiedy Twoja organizacja zostanie zweryfikowana, możesz zacząć używać wersji próbnej. Dowiedz się więcej o wymaganiach kwalifikacyjnych.

Wersje próbne usługi Office 365 dla instytucji rządowych nie są dostępne dla ofert GCC High ani środowiska DOD.

Nie masz uprawnień do planów usługi Office 365 dla instytucji rządowych? Wypróbuj bezpłatnie usługę Office 365 E3.


Office 365 E1

Wszystkie funkcje usługi Exchange Online (plan 1) oraz przechowywanie i udostępnianie plików w chmurze, spotkania online, wiadomości błyskawiczne, wideokonferencje HD, witryny intranetowe, witryny zespołów i inne usługi.

Aplikacje pakietu Office

 
 
(Niedostępne)
 
Dostępne usługi
 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftTeams

Office 365 E3

Wszystkie funkcje usługi Office 365 E1 oraz aplikacje klasyczne pakietu Office, spersonalizowane wyszukiwanie i odnajdowanie, samoobsługowa analiza biznesowa, zarządzanie aplikacjami w przedsiębiorstwie, narzędzia do zbierania elektronicznych materiałów dowodowych, hostowana poczta głosowa z funkcjami automatycznej recepcjonistki i inne usługi.

Dostępne aplikacje pakietu Office
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftPublisher (tylko komputery PC)
 • MicrosoftAccess (tylko komputery PC)
Dostępne usługi
 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftTeams

Office 365 E5

Wszystkie funkcje usługi Office 365 E3 oraz ujednolicona komunikacja przy użyciu programu Skype dla firm Server, usługa Advanced eDiscovery z predykcyjnym kodowaniem i analizą tekstu, zaawansowana ochrona przed zagrożeniami w usłudze Office 365, analiza osobista i organizacyjna, połączenia konferencyjne z siecią PSTN i inne usługi.

Dostępne aplikacje pakietu Office
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftPublisher (tylko komputery PC)
 • MicrosoftAccess (tylko komputery PC)
Dostępne usługi
 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftTeams
Porównaj funkcje produktów pakietu Microsoft Office
Nazwa funkcji

Office 365 E1

Office 365 E3

Office 365 E5

Funkcja produktu      
Internetowe wersje aplikacji Word, Excel, PowerPoint i innych

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Przechowywanie i udostępnianie plików dzięki 1 TB przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive na użytkownika

Dostępne

Niedostępne

Niedostępne

Biznesowa poczta e-mail, kalendarz i kontakty ze skrzynką pocztową o pojemności 50 GB 1

Dostępne

Niedostępne

Niedostępne

Obsługa nieograniczonych spotkań online, wiadomości błyskawicznych i konferencji wideo HD dzięki aplikacji Microsoft Teams 2

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Zapewnianie pełnego dostępu do informacji i zaangażowania dzięki firmowemu intranetowi i witrynom zespołów w programie SharePoint

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Klasyczne wersje aplikacji pakietu Office: Word, Excel, PowerPoint i Outlook, a dodatkowo Publisher i Access tylko na komputery PC 3

Niedostępne

Dostępne

Dostępne

OneNote: Dostęp do dodatkowych funkcji programu OneNote (funkcje mogą być zróżnicowane)

Niedostępne

Dostępne

Dostępne

Nielimitowany osobisty magazyn w chmurze 4

 

Niedostępne

Dostępne

Dostępne

Biznesowa poczta e-mail, kalendarz i kontakty ze skrzynką pocztową o pojemności 100 GB 1

 

Niedostępne

Dostępne

Dostępne

Spersonalizowane wyszukiwanie i odnajdywanie w usłudze Office 365 za pomocą funkcji Office Graph

Niedostępne

Dostępne

Dostępne

Zarządzanie aplikacjami w przedsiębiorstwie przy użyciu zasad grupy, telemetrii oraz aktywacji na komputerze udostępnionym

Niedostępne

Dostępne

Dostępne

Samoobsługowa analiza biznesowa umożliwia odnajdywanie, analizowanie i wizualizowanie danych w programie Excel

Niedostępne

Dostępne

Dostępne

Zapewnianie zgodności z przepisami i ochrona informacji: archiwizacja w związku z postępowaniem sądowym, zarządzanie prawami i ochrona przed utratą danych dla poczty e-mail i plików

Niedostępne

Dostępne

Dostępne

Zbieranie elektronicznych materiałów dowodowych z miejscowym wyszukiwaniem, archiwizowaniem i eksportowaniem

Niedostępne

Dostępne

Dostępne

Obsługa hostowanej poczty głosowej z funkcjami automatycznej recepcjonistki

Niedostępne

Dostępne

Dostępne

Stosowanie do poufnych wiadomości e-mail gotowych funkcji ochrony, takich jak zasady wymagające szyfrowania lub zabraniające przesyłania dalej, przy użyciu usługi Szyfrowanie wiadomości usługi Office 365

Niedostępne

Dostępne

Dostępne

Advanced eDiscovery z predykcyjnym kodowaniem i analizą tekstu

Niedostępne

Niedostępne

Dostępne

Chroń przed zaawansowanymi zagrożeniami, takimi jak wyłudzanie informacji i złośliwe oprogramowanie typu zero-day dzięki możliwości badania i rozwiązywania problemów spowodowanych przez naruszenia po atakach Zaawansowana analiza osobista i organizacyjna przy użyciu usług MyAnalytics i Power BI Pro

Niedostępne

Niedostępne

Dostępne

Konferencje głosowe umożliwiające zaproszonym osobom dołączanie do spotkań w aplikacji Microsoft Teams przez dzwonienie z telefonów stacjonarnych lub komórkowych6

Niedostępne

Niedostępne

Dostępne

Nawiązywanie, odbieranie i przełączanie połączeń między szerokim zakresem urządzeń za pomocą usługi Cloud PBX

Niedostępne

Niedostępne

Dostępne

Wykonywanie krajowych i międzynarodowych połączeń z bieżących lub nowych numerów telefonów dzięki dodatkowemu pakietowi telefonicznemu lub korzystanie z usług własnego operatora i używanie routingu bezpośredniego 5

Niedostępne

Niedostępne

Dostępne

Wszystkie powyższe plany usługi Office 365 zawierają następujące składniki:

Finansowa gwarancja dostępności na poziomie 99,9%.

Internetowa pomoc techniczna na poziomie informatycznym oraz telefoniczna pomoc techniczna dostępna 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu w przypadku problemów krytycznych.

Integracja z usługą Active Directory w celu łatwego zarządzania poświadczeniami i uprawnieniami użytkownika.

Światowej klasy zabezpieczenia danych.

Plany usługi Office 365 dla instytucji rządowych są dostępne dla (1) uprawnionych jednostek administracji rządowej, w tym dla federalnych, stanowych, lokalnych, plemiennych i terytorialnych jednostek rządu Stanów Zjednoczonych oraz (2) innych jednostek (podlegających weryfikacji uprawnień), które obsługują dane podlegające wymaganiom i regulacjom rządowym, kiedy użycie usługi Office 365 dla instytucji rządowych jest uzasadnione w celu spełnienia tych wymagań i regulacji. Każdy plan jest oferowany jako subskrypcja miesięczna, a licencji można udzielić nielimitowanej liczbie użytkowników.

 
Instytucją rządową jest zazwyczaj (a) dowolny organ rządowy, urząd, wydział, jednostka lub inny podmiot administracji rządowej lub samorządowej, (b) dowolna instytucja rządowa szczebla wojewódzkiego, powiatowego, gminnego, miejskiego, dzielnicowego lub związku celowego albo podobnego typu, która została założona na mocy przepisów obowiązujących w państwie danego klienta, podlega właściwości jego sądów i mieści się na jego obszarze lub (c) dowolny inny podmiot w państwie danego klienta, któremu na mocy przepisów tego państwa jednoznacznie przysługuje prawo do dokonywania zamówień publicznych.
 
Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do weryfikowania uprawnień w dowolnej chwili i zawieszenia świadczenia usługi w przypadku klientów bez uprawnień.
 
Nie masz uprawnień do planów usługi Office 365 dla instytucji rządowych? Wypróbuj bezpłatnie usługę Office 365 E3.

1. W przypadku subskrypcji, które nie obejmują pełnych, instalowanych aplikacji pakietu Office: Aby móc korzystać z już znanej, zaawansowanej aplikacji klienckiej, użytkownicy mogą łączyć się ze swoją pocztą e-mail klasy biznesowej przy użyciu następujących wersji programu Outlook: najnowsza wersja programu Outlook, Outlook 2013 i Outlook 2011 dla komputerów Mac. Poprzednie wersje programu Outlook, takie jak Outlook 2010 i Outlook 2007, mogą współdziałać z usługą Office 365 z ograniczoną funkcjonalnością. Ta zgodność z programem Outlook nie dotyczy planów Exchange Online Kiosk ani Office 365 F3.
2. Funkcje sieci PSTN w aplikacji Microsoft Teams wymagają systemu telefonicznego (dołączony do planu G5 lub dostępny jako dodatek), pakietów telefonicznych (dodatek) i/lub routingu bezpośredniego (dołączony do systemu telefonicznego).
3. Publisher i Access: tylko funkcje i program kliencki na komputery z systemem Windows. Nie można używać na różnych urządzeniach. Większość planów, które nie zawierają klasycznej wersji pakietu Office, współdziała z najnowszą wersją pakietu Office oraz z pakietami Office 2013 i Office 2011 dla komputerów Mac. Poprzednie wersje pakietu Office, takie jak Office 2010 i Office 2007, mogą współdziałać z usługą Office 365 z ograniczoną funkcjonalnością. Ta zgodność z pakietem Office nie dotyczy planów Exchange Online Kiosk ani Office 365 F3
. 4. Nieograniczony osobisty magazyn w chmurze w przypadku kwalifikujących się planów dla subskrypcji obejmującej co najmniej pięciu użytkowników. W przeciwnym razie 1 TB na użytkownika. Firma Microsoft udostępni na początku 1 TB przestrzeni dyskowej usługi OneDrive dla Firm dla każdego użytkownika. Administratorzy mogą zwiększyć tę ilość do 5 TB na użytkownika. Dodatkową przestrzeń dyskową można uzyskać, kontaktując się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft. Usługa OneDrive dla Firm zapewnia maksymalną przestrzeń dyskową wynoszącą 25 TB na użytkownika. Przestrzeń dyskową większą niż 25 TB poszczególni użytkownicy mogą uzyskać, korzystając z witryn zespołu programu SharePoint o pojemności 25 TB.
5. Dostępne do zakupu jako dodatek. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz obsługiwane kraje i regiony.
6. Dostępność konferencji głosowych zależy od regionu. Sprawdź aktualną dostępność międzynarodową.