4 porady: budowanie zaufania klientów przy użyciu analizy danych

„Dane to podstawa”.

Jesse Dull być może nie pracuje w firmie technologicznej, rozumie jednak, że analiza danych jest niezwykle istotna we współczesnym biznesie, niezależnie od branży. Jako osoba oszacowująca projekty dla firmy budowlanej z Kansas City, McCownGordon, cały dzień ma do czynienia z danymi: przyswaja je, organizuje i wyjaśnia innym. Ilość informacji, którymi musi się zająć, może być ogromna — „Na każdy projekt otrzymujemy od 50 do 100 ofert”, mówi — prawidłowe zarządzanie tymi danymi jest kluczowe w budowaniu relacji z klientami.

„Jeśli [właściciele] nie będą ufać danym, które umieszczamy w projekcie, to nie będą mieć zaufania do przedstawionego budżetu ani planowanego projektu i będą wątpić w nasze możliwości. Zarządzanie danymi ma kolosalne znaczenie”.

W ciągu pięciu lat pracy w firmie McCownGordon Dull opracował cztery zasady budowania silnych podstaw zaufania klienta przy użyciu analizy danych (w języku angielskim).

  1. Otwarta komunikacja. „Stosujemy politykę otwartej księgi”, mówi Dull, „i nie mamy przed właścicielem żadnych tajemnic”. Jasność i przejrzystość od samego początku pomagają klientom zobaczyć, że wykonawcy są ich prawdziwymi partnerami, do których mogą zwrócić się z pytaniami i wątpliwościami.
  2. Dostępność danych. „Klienci widzą dane przedstawione wizualnie i mogą je szybciej zrozumieć”, wyjaśnia Dull. „Graficznie jest szybciej. Każdy rozumie procenty”. Firma McCownGordon przedstawia swoje budżety, materiały i harmonogramy w sposób, który klienci mogą z łatwością przyswoić.
  3. Dopasowanie sposobu obsługi do każdego klienta. „Chodzi o zrozumienie klienta i umiejętność mówienia jego językiem”, mówi Dull. „Jeśli klientem jest bank i jego właściciele chcą poznać wszystkie zawiłości i szczegóły projektu, z przyjemnością im je pokazujemy. Jeśli jest to komitet budowlany dla kościoła, który nie rozumie szczegółów projektu, możemy pokazać im podsumowanie na najwyższym poziomie”.
  4. Wiązanie danych z konkretnymi decyzjami. „Nasz system pozwala nam na pokazanie klientom, na co wydajemy ich pieniądze”, mówi Dull, „i jeśli sprawa dotyczy budżetu, możemy cofnąć się o krok, przeanalizować opcje i przedstawić plan przywrócenia projektu na właściwe tory”. Podział dużych arkuszy kalkulacyjnych zawierających liczby na konkretne decyzje i działania ułatwia klientom zrozumienie zakresu projektu oraz uwierzenie, że firma McCownGordon będzie prowadziła projekt w odpowiednim kierunku.

Ustanowienie właściwego procesu przyjmowania danych, organizowania ich, przyswajania, a następnie udostępniania klientom za pomocą dostosowanych wizualizacji jest kluczem do budowania zaufania klientów i tym, co wyróżnia firmę McCownGordon.

„To zaufanie wiąże się z tym, jaką firmą jesteśmy”, mówi Dull. „Z naszymi podstawowymi wartościami integralności, wydajności i relacji. Bez zbudowania tego zaufania i przekonania klienta, że może na nas polegać, że troszczymy się o jego dobro, nie wyróżnialibyśmy się jako firma. Dlatego jest to tak ważne”.

Informacje o autorze

Zespół Centrum rozwoju skupia się na pomaganiu Tobie w uruchomieniu Twojej własnej firmy, zarządzaniu nią i jej prowadzeniu.

Zacznij pracę z platformą Microsoft 365

To znajomy pakiet Office oraz narzędzia ułatwiające współpracę, pozwalające pracować wydajniej w dowolnym miejscu i czasie.

Kup teraz

Centrum rozwoju nie stanowi profesjonalnego doradztwa podatkowego ani finansowego. Należy skontaktować się z własnym doradcą podatkowym lub finansowym w celu omówienia swojej sytuacji.