Poznaj odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące rozwiązania Microsoft 365. Odwiedź stronę Często zadawane pytania na temat rozwiązania Microsoft 365 dla firm, aby znaleźć więcej pytań i odpowiedzi dla użytkowników biznesowych.

|

Pakiet Office 2019 jest sprzedawany w formie zakupu jednorazowego, więc z góry ponosisz jednorazowy koszt uzyskania aplikacji pakietu Office dla jednego komputera. Zakup jednorazowy jest dostępny dla komputerów PC i Mac. Nie są jednak dostępne opcje uaktualniania, co oznacza, że uaktualnienie do następnej wersji głównej wymaga zakupu produktu w pełnej cenie.

 

Rozwiązanie Microsoft 365 to subskrypcja zawierająca aktualne funkcje najlepiej obsługujące współpracę w jednym bezproblemowym, zintegrowanym środowisku. Platforma Microsoft 365 zawiera niezawodne aplikacje klasyczne pakietu Office, które znasz, takie jak Word, PowerPoint i Excel. Uzyskujesz też dodatkową przestrzeń dyskową online oraz funkcje połączone z chmurą, które pozwalają współpracować nad plikami w czasie rzeczywistym. Dzięki subskrypcji zawsze masz dostęp do najnowszych funkcji, poprawek i aktualizacji zabezpieczeń wraz ze stałą pomocą techniczną bez dodatkowych kosztów. Możesz płacić za subskrypcję co miesiąc lub co rok, a plan Microsoft 365 Family pozwala udostępnić subskrypcję maksymalnie 6 członkom rodziny oraz korzystać z aplikacji na wielu komputerach PC i Mac, tabletach i telefonach.

Rozwiązanie Microsoft 365 jest zgodne z komputerami PC i Mac oraz systemami Android i iOS.2 Zobacz wymagania systemowe, aby uzyskać informacje o zgodnych wersjach urządzeń i innych wymaganiach dotyczących funkcji.

Nie. Aplikacje są dostosowane pod kątem najlepszego działania w każdym systemie operacyjnym. Aplikacje dostępne dla użytkowników komputerów Mac i określone funkcje tych aplikacji mogą być inne niż w przypadku aplikacji dostępnych dla użytkowników komputerów PC. Rozwiązanie Microsoft 365 zapewnia Ci elastyczność. Korzystając ze swojego konta, nie musisz ograniczać się wyłącznie do komputerów Mac lub PC, więc możesz pracować na różnych urządzeniach.

Tak. Utworzone dokumenty są Twoją własnością. Możesz przechowywać je online w usłudze OneDrive lub lokalnie na komputerze PC lub Mac.

Dostęp do Internetu jest niezbędny, aby można było zainstalować i aktywować wszystkie najnowsze wersje aplikacji i usług uwzględnionych we wszystkich planach subskrypcji rozwiązania Microsoft 365. Pamiętaj, że jeśli jesteś bieżącym subskrybentem, nie musisz ponownie instalować ani kupować innej subskrypcji.
 
W przypadku planów rozwiązania Microsoft 365 jest także potrzebny do zarządzania kontem subskrypcji, na przykład do instalacji na innych komputerach lub zmiany opcji rozliczeń. Ponadto dostęp do Internetu jest niezbędny do korzystania z plików zapisanych w usłudze OneDrive, chyba że zainstalujesz aplikację klasyczną OneDrive.
 
Musisz też regularnie łączyć się z Internetem, aby aktualizować swoją wersję rozwiązania Microsoft 365 i korzystać z automatycznych uaktualnień. Jeśli w ciągu 31 dni nie połączysz się z Internetem, Twoje aplikacje przejdą w tryb ograniczonej funkcjonalności, co oznacza, że możesz wyświetlać i drukować dokumenty, ale nie możesz ich edytować ani tworzyć nowych. Aby ponownie aktywować aplikacje, wystarczy ponownie połączyć się z Internetem.
 
Nie musisz mieć połączenia z Internetem, aby używać aplikacji pakietu Office, takich jak Word, Excel i PowerPoint, ponieważ są one zainstalowane na komputerze.

Konto Microsoft to połączenie adresu e-mail i hasła używanych do logowania się w usługach takich jak OneDrive, Xbox LIVE i Outlook.com. Jeśli korzystasz z którejkolwiek z tych usług, masz już konto Microsoft, którego możesz użyć. Możesz także utworzyć nowe konto. Dowiedz się więcej o koncie Microsoft.

 

Podczas tworzenia konta w celu uzyskania wersji próbnej lub zakupu rozwiązania Microsoft 365 pojawi się monit o zalogowanie się za pomocą konta Microsoft. Zalogowanie się za pomocą tego konta jest konieczne, aby instalować oprogramowanie i zarządzać subskrypcją rozwiązania Microsoft 365 lub aby mieć dostęp do korzyści związanych z subskrypcją, takich jak przestrzeń dyskowa w usłudze OneDrive.

Możesz udostępnić plan Microsoft 365 Family dla 5 innych osób w swoim gospodarstwie domowym (łącznie dla 6 użytkowników). Z platformy Microsoft 365 Personal może korzystać jedna osoba.

Jeśli nasz aktywną subskrypcję planu Microsoft 365 Family, możesz ją udostępnić maksymalnie pięciu domownikom. Każdy domownik, któremu udostępnisz subskrypcję, może zainstalować rozwiązanie Microsoft 365 na wszystkich swoich urządzeniach i logować się na pięciu urządzeniach jednocześnie.

 

Aby dodać kogoś do swojej subskrypcji, odwiedź witrynę account.microsoft.com i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie w celu dodania użytkownika. Każda dodana przez Ciebie osoba otrzyma wiadomość e-mail z informacjami o czynnościach do wykonania. Po zaakceptowaniu i wykonaniu wskazanych czynności przez daną osobę dotyczące jej informacje, w tym używane przez nią instalacje, zostaną wyświetlone na jej stronie Moje konto. Możesz zakończyć udostępnianie subskrypcji danej osobie lub usunąć używane przez nią urządzenie w witrynie account.microsoft.com.

Odwiedź tę stronę, aby dowiedzieć się więcej na temat bezpłatnych aplikacji.

|

Tak. Aby wypróbować rozwiązanie Microsoft 365 Family bezpłatnie przez miesiąc, możesz utworzyć konto w witrynie internetowej rozwiązania Microsoft 365. (Pamiętaj, że do korzystania z bezpłatnej wersji próbnej jest wymagane podanie numeru karty kredytowej). Wersja próbna zapewnia dostęp do wszystkich funkcji rozwiązania Microsoft 365 Family i można ją udostępnić maksymalnie 5 członkom rodziny. Zawiera: 
 
• Pełne aplikacje klasyczne pakietu Office, w tym Word, PowerPoint, Excel, Outlook, Publisher i Access dla komputerów z systemem Windows, oraz dostęp do dodatkowych funkcji programu OneNote (funkcje mogą być zróżnicowane).
 
• 1 TB dodatkowej przestrzeni dyskowej w chmurze usługi OneDrive, co pozwala zapisywać dokumenty, zdjęcia i filmy w trybie online, a następnie uzyskiwać do nich dostęp z niemal dowolnego miejsca. 
 
• 60 minuty na rozmowy przez Skype do dzwonienia na telefony komórkowe i stacjonarne.3 Zobacz listę
 

1. Utwórz konto Microsoft lub zaloguj się za pomocą istniejącego konta. Co to jest konto Microsoft? 
 
2. Wprowadź informacje umożliwiające realizowanie w przyszłości płatności miesięcznych. Akceptowane są międzynarodowe karty kredytowe i konto PayPal (na niektórych rynkach).
 
3. Wprowadzona przez Ciebie forma płatności zostanie automatycznie obciążona po zakończeniu pierwszego bezpłatnego miesiąca, aby zapewnić Ci niezakłócone korzystanie z usługi. Możesz bez konsekwencji zrezygnować z usługi online przed wygaśnięciem ważności wersji próbnej, odwiedzając witrynę account.microsoft.com i wyłączając rozliczanie cykliczne w obszarze płatności i rozliczeń.
 
4. Po potwierdzeniu formy płatności nastąpi przekierowanie do witryny account.microsoft.com w celu zainstalowania aplikacji pakietu Office.

Jeśli konto do korzystania z wersji próbnej zostało utworzone za pośrednictwem witryny internetowej rozwiązania Microsoft 365, przejdź do witryny konta Microsoft i wyłącz rozliczanie cykliczne. W efekcie ważność wersji próbnej wygaśnie automatycznie po upływie miesiąca korzystania z niej, a Twoja karta kredytowa nie zostanie obciążona.

 

Jeśli konto do korzystania z wersji próbnej zostało utworzone przez kliknięcie ikony na nowym komputerze, wersja próbna automatycznie wygaśnie po miesiącu — nie trzeba jej anulować. Po wygaśnięciu wersji próbnej zostanie wyświetlony monit o wybór planu rozwiązania Microsoft 365, który chcesz kupić.
 

Zależy to od sposobu utworzenia konta do korzystania z wersji próbnej: 
  • • Jeśli konto zostało utworzone za pośrednictwem witryny internetowej rozwiązania Microsoft 365, a funkcja rozliczania cyklicznego została włączona w witrynie konta Microsoft, dostarczanie usługi będzie kontynuowane nieprzerwanie, a wybrana forma płatności zostanie automatycznie obciążona po zakończeniu okresu próbnego i następnie będzie obciążana co miesiąc. Nie musisz ponownie instalować aplikacji pakietu Office.
  • Jeśli konto zostało utworzone przez kliknięcie ikony na nowym komputerze, wersja próbna automatycznie wygaśnie po miesiącu — nie trzeba jej anulować. Po wygaśnięciu wersji próbnej zostanie wyświetlony monit o wybór planu rozwiązania Microsoft 365, który chcesz kupić.
 

Nie od razu. Na przykład w przypadku skorzystania z wersji próbnej rozwiązania Microsoft 365 Personal nie możesz utworzyć konta do korzystania z wersji próbnej rozwiązania Microsoft 365 Family. Jednak po roku od wygaśnięcia wersji próbnej lub zakończenia płatnej subskrypcji możesz utworzyć konto do korzystania z nowej wersji próbnej.

|

Aby skonfigurować konto i zainstalować rozwiązanie Microsoft 365 po raz pierwszy, odwiedź witrynę setup.office.com. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu konta. Jeśli konto zostało już utworzone, odwiedź witrynę account.microsoft.com. Dowiedz się więcej na temat instalacji pakietu Office.

Klucz produktu to unikatowy kod alfanumeryczny składający się z 25 znaków. Umożliwia zrealizowanie i aktywację subskrypcji rozwiązania Microsoft 365 lub produktu pakietu Office. Nie można użyć klucza starszego produktu pakietu Office (ani innego produktu) do zrealizowania nowej kopii pakietu Office lub subskrypcji rozwiązania Microsoft 365.

 

Aby znaleźć swój klucz produktu, poszukaj 25-znakowego kodu alfanumerycznego na tylnej stronie karty wewnątrz opakowania produktu rozwiązania Microsoft 365 lub pakietu Office. Czasami klucz produktu może być wydrukowany na potwierdzeniu sprzedaży. W przypadku zakupu od producenta komputerów klucz produktu jest umieszczony gdzieś w opakowaniu komputera. Przykładowy format klucza produktu: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.

Po skojarzeniu klucza produktu z kontem Microsoft możesz logować się w witrynie account.microsoft.com w celu instalowania rozwiązania Microsoft 365 i zarządzania nim. Warto jednak zachować klucz produktu w bezpiecznym miejscu jako dowód zakupu lub w celu ułatwienia śledzenia produktu naszym pracownikom pomocy technicznej.

Najlepiej skorzystać z istniejącego konta Microsoft. Jeśli używasz innych produktów lub usług firmy Microsoft (np. Xbox, OneDrive, Outlook.com, MSN lub Bing), możesz już mieć konto Microsoft i nie musisz tworzyć nowego. Jeśli nie pamiętasz swojej nazwy użytkownika lub hasła, możesz odzyskać te informacje, wracając do strony logowania i klikając opcję Nie możesz uzyskać dostępu do konta?

Do konta Microsoft można przypisać tylko jedną subskrypcję. Jeśli użyjesz tego samego konta Microsoft do zakupu lub zrealizowania kilku subskrypcji rozwiązania Microsoft 365, przedłużysz czas obowiązywania swojej subskrypcji do maksymalnie 5 lat. Należy pamiętać, że takie działanie nie powoduje zwiększenia liczby urządzeń, na których można zainstalować aplikacje pakietu Office, ani zwiększenia ilości przestrzeni dyskowej online dostępnej w ramach subskrypcji. Dowiedz się więcej o dodawaniu kolejnego planu subskrypcji rozwiązania Microsoft 365 Family do swojego konta.

|

Plany rozwiązania Microsoft 365 są dostępne w większości krajów/regionów. W krajach/regionach, w których nie są dostępne plany rozwiązania Microsoft 365, można kupić jednorazowo pakiet Office 2019, obejmujący wersje 2019 wszystkich aplikacji pakietu Office, ale bez dodatkowych funkcji zabezpieczeń ani przestrzeni dyskowej. Podczas zakupu rozwiązania Microsoft 365 należy wybrać kraj/region, w którym oprogramowanie będzie używane i rozliczane. Wybranie innego kraju/regionu może spowodować problemy ze skonfigurowaniem i odnowieniem subskrypcji.

Tak. Firma Microsoft udostępnia proste i ekonomiczne rozwiązania dla osób, rodzin i małych firm używających wielu języków. Każdorazowo podczas instalowania aplikacji pakietu Office na kolejnym komputerze PC lub Mac można wybrać język instalacji.

|

Usługa OneDrive to usługa oferująca przestrzeń dyskową online, która umożliwia przechowywanie dokumentów, notatek, zdjęć, muzyki, filmów lub innych plików. Dzięki usłudze OneDrive można uzyskiwać dostęp do plików i udostępniać je z dowolnego urządzenia. Utwórz konto usługi OneDrive.

Ilość dodatkowej przestrzeni dyskowej zależy od Twojej subskrypcji:

  • Aktywni subskrybenci rozwiązania Microsoft 365 Personal otrzymują dodatkowo 1 TB przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive na każdą subskrypcję.
  • Aktywni subskrybenci rozwiązania Microsoft 365 Family otrzymują dodatkowo 1 TB przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive na każdego użytkownika dla maksymalnie 6 użytkowników. Każdy dodatkowy użytkownik musi posiadać własne konto Microsoft i musi być dodany w witrynie konta Microsoft.

Dodatkowa przestrzeń dyskowa jest przydzielana do konta usługi OneDrive powiązanego z kontem Microsoft, które zostało użyte do utworzenia subskrypcji rozwiązania Microsoft 365. W przypadku subskrypcji rozwiązania Microsoft 365 Family przestrzeń jest przydzielana do kont Microsoft domowników, którzy zostali dodani do subskrypcji.

Aby uzyskać dostęp do dokumentów zapisanych w usłudze OneDrive, zaloguj się za pomocą konta Microsoft użytego do skonfigurowania rozwiązania Microsoft 365. Jeśli udostępniasz subskrypcję rozwiązania Microsoft 365 swoim domownikom, osoby te powinny się logować za pomocą swoich kont Microsoft. Do usługi OneDrive można się także zalogować bezpośrednio w witrynie OneDrive.com.

Tak. Jeśli korzystasz z systemu Windows 8.1 lub Windows 10, usługa OneDrive jest już preinstalowana. Aby uzyskać dostęp do dokumentów, nie mając połączenia z Internetem, na komputerze otwórz Eksploratora plików i przejdź do folderu OneDrive. Po połączeniu się z Internetem usługa OneDrive zaktualizuje pliki przechowywane w chmurze, aby zawierały zmiany wprowadzone offline.
 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź strony pomocy technicznej aplikacji OneDrive dla systemu Windows 8.1 oraz aplikacji OneDrive dla systemu Windows 10.
 
Aplikację OneDrive możesz także pobrać i zainstalować w systemach Windows 7 i Windows Vista lub na komputerze Mac. Aplikacja OneDrive utworzy na komputerze folder, którego zawartość jest automatycznie synchronizowana z usługą OneDrive — dzięki temu możesz pracować nad dokumentami również offline.

Po anulowaniu lub wygaśnięciu subskrypcji nadal można uzyskać dostęp do wszystkich swoich plików i pobierać je, logując się do usługi OneDrive bezpośrednio za pomocą konta Microsoft użytego do skonfigurowania rozwiązania Microsoft 365. Traci się jednak dodatkową przestrzeń udostępnioną razem z subskrypcją, więc trzeba zapisać swoje pliki w innym miejscu lub wykupić więcej przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive, jeśli pliki zajmują więcej niż bezpłatny przydział przestrzeni.

Osoba ta utraci dodatkowe miejsce do magazynowania w usłudze OneDrive, ale jej pliki będą wciąż dostępne i będzie można je pobrać. Jeśli pliki zajmują więcej niż bezpłatny przydział przestrzeni, będzie musiała przenieść je w inne miejsce lub wykupić dodatkowe miejsce w usłudze OneDrive.

|

Od marca 2020 r. program OneNote 2016 będzie instalowany domyślnie wraz z programami Word, PowerPoint i Excel w przypadku subskrypcji rozwiązania Microsoft 365 zawierających te aplikacje klienckie oraz pakietu Office 2019. Jeśli program OneNote 2016 będzie potrzebny przed tą datą, zobacz Program OneNote nie jest widoczny po instalacji pakietu Office 2019 lub rozwiązania Microsoft 365.

Od marca 2020 r. program OneNote 2016 będzie instalowany domyślnie wraz z programami Word, PowerPoint i Excel w przypadku subskrypcji rozwiązania Microsoft 365 zawierających te aplikacje klienckie oraz pakietu Office 2019. Aby uzyskać informacje o pobieraniu klasycznej wersji programu OneNote 2016, zobacz Program OneNote nie jest widoczny po instalacji pakietu Office 2019 lub rozwiązania Microsoft 365.

|

Dzięki minutom na rozmowy przez Skype możesz dzwonić na telefony komórkowe i stacjonarne znajomych niezależnie od tego, czy mają konto Skype.3

Możesz dzwonić do następujących krajów/regionów: 
 
• Telefony stacjonarne i komórkowe: Chiny, Guam, SRA Hongkong, Japonia, Kanada, Portoryko, Singapur, Stany Zjednoczone i Tajlandia. 
 
• Tylko telefony stacjonarne: Andora, Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Brunei, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gwadelupa, Hiszpania, Holandia, Indonezja (Dżakarta), Irlandia, Islandia, Izrael, Kolumbia (z wyjątkiem obszarów Lex), Korea, Kostaryka, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malezja, Malta, Maroko, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Panama, Paragwaj, Peru, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Turcja, Wenezuela, Węgry, Włochy i Zjednoczone Królestwo. 
 
Minuty na rozmowy przez Skype nie są zawarte w rozwiązaniu Microsoft 365 w następujących krajach: Algieria, Bahrajn, Chiny, Egipt, Indie, Katar, Korea, Kuwejt, Liban, Libia, Maroko, Namibia, Pakistan, Tajwan, Tunezja i Zjednoczone Emiraty Arabskie.
 
Minuty na rozmowy przez Skype nie obejmują połączeń specjalnych, premium ani niezwiązanych z lokalizacją geograficzną. Nie można też wykonywać połączeń alarmowych. 3

Skype oferuje szereg opcji subskrypcji i planów rozliczania zgodnie z rzeczywistym użyciem, które uzupełniają pakiet minut na rozmowy przez Skype.3 Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę skype.com.

Przysługujące Ci minuty możesz wykorzystać na nowym lub istniejącym koncie Skype. Aby aktywować swoje minuty na rozmowy przez Skype3, przejdź do witryny account.microsoft.com i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu utworzenia nowego konta Skype lub użycia istniejącego konta. Po aktywacji minut otrzymasz potwierdzenie w witrynie account.microsoft.com.
 

|

Aby zainstalować rozwiązanie Microsoft 365 lub pakiet Office zakupiony jednorazowo, przejdź do witryny account.microsoft.com. Zaloguj się za pomocą konta Microsoft, którego użyto do zakupu lub które skojarzono z subskrypcją bądź produktem zakupionym jednorazowo, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji wyświetlanymi na ekranie. Dowiedz się więcej na temat instalowania rozwiązania Microsoft 365 lub pakietu Office.
 
Aby skonfigurować konto i zainstalować rozwiązanie Microsoft 365 lub pakiet Office po raz pierwszy, odwiedź witrynę setup.office.com. Uzyskaj informacje o miejscu wprowadzania klucza produktu pakietu Office.
 
Aby pobrać i zainstalować starsze wersje pakietu Office, przejdź do strony office.com/downloadoffice.

Musisz określić, które klucze produktu pakietu Office odpowiadają poszczególnym komputerom. Dowiedz się więcej.

Subskrybenci rozwiązania Microsoft 365 Personal mogą zainstalować je na wielu komputerach PC/Mac, tabletach i telefonach, w tym na urządzeniach z systemami Windows, iOS i Android1, dla jednego użytkownika. Subskrybenci rozwiązania Microsoft 365 Family mogą zainstalować je na wielu komputerach PC/Mac, tabletach i telefonach, w tym na urządzeniach z systemami Windows, iOS i Android1, dla maksymalnie sześciu użytkowników w swoim gospodarstwie domowym.2 Urządzania hybrydowe z systemem Windows, takie jak Microsoft Surface Pro, można traktować jako komputer PC lub tablet.

Tak. Można kupić subskrypcje rozwiązania Microsoft 365 zarówno dla komputerów Mac, jak i dla komputerów z systemem Windows. Ponadto dla komputerów Mac dostępne są opcje jednorazowego zakupu pakietów Office Home & Business 2019 i Office Home & Student 2019.

 

W ramach planów subskrypcji rozwiązania Microsoft 365 zyskujesz pełne, instalowane aplikacje pakietu Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher i Access (aplikacje Publisher i Access są dostępne jedynie na komputery PC). Aplikacja OneNote jest zawarta w systemie Windows 10 i dostępna bezpłatnie na komputerach Mac, ale zakup subskrypcji Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw zapewnia dostęp do dodatkowych funkcji aplikacji OneNote (funkcje mogą być zróżnicowane).

 

Aplikacje Publisher i Access nie są dostępne dla komputerów Mac. Bieżące wersje aplikacji pakietu Office w ramach rozwiązania Microsoft 365 i pakietu Office 2016 są dostępne zarówno dla komputerów z systemem Windows, jak i dla komputerów Mac.

Rzeczywista szybkość pobierania rozwiązania Microsoft 365 lub pakietu Office zależy od jakości połączenia internetowego. Aby przyspieszyć pobieranie, zalecane jest korzystanie z internetowego połączenia szerokopasmowego.
 
Wszystkie wersje rozwiązania Microsoft 365 oraz pakietu Office dla komputerów z systemem Windows korzystają z technologii przesyłania strumieniowego, która umożliwia rozpoczęcie korzystania z aplikacji pakietu Office jeszcze przed zakończeniem instalacji.
 
Jeśli instalowanie rozwiązania Microsoft 365 lub pakietu Office zajmuje dużo czasu, poznaj możliwe rozwiązania tego problemu.

Podczas instalacji pakietu Office są tworzone ikony aplikacji pakietu Office. Aplikacje można uruchamiać, klikając odpowiednie ikony zainstalowane w następujących miejscach: 
 
• Windows 
    o Windows 7: Menu Start 
    o Windows 8: ekran startowy i widok aplikacji (widok znajdujący się pod ekranem startowym przedstawiający wszystkie aplikacje zainstalowane na komputerze)* 
    o Windows 8.1: widok aplikacji*
 
* Jeśli nie możesz znaleźć ikon w systemie Windows 8 lub Windows 8.1, przejdź do ekranu startowego i wpisz nazwę aplikacji, którą chcesz uruchomić (na przykład Word).
Aby zapewnić sobie wygodny dostęp, możesz także przypiąć skrót do aplikacji do ekranu startowego lub do paska zadań pulpitu. Dowiedz się więcej.
 
• Mac OS X 
    o 10.6 (Snow Leopard): Dock 
    o 10.7 (Lion): Dock i Launchpad 
    o 10.8 (Mountain Lion): Dock i Launchpad 
    o 10.9 (Mavericks): Dock i Launchpad 
    o 10.10 (Yosemite): aplikacje można uruchomić, klikając ikony aplikacji, które znajdują się w narzędziu Launchpad i katalogu Programy w narzędziu Finder. 
 

Jeśli zainstalowano rozwiązanie Microsoft 365 na maksymalnej liczbie komputerów PC lub Mac bądź tabletów, a chcesz używać go na innym urządzeniu, możesz dezaktywować jedno z urządzeń w witrynie account.microsoft.com, a następnie zainstalować rozwiązanie Microsoft 365 na nowym urządzeniu. Kopia rozwiązania Microsoft 365 na dezaktywowanym urządzeniu przejdzie w tryb tylko do odczytu, co oznacza, że będzie można wyświetlać dokumenty, ale nie będzie można ich edytować. Żadne dokumenty zapisane lokalnie na oryginalnym urządzeniu nie zostaną utracone.

Aby odinstalować rozwiązanie Microsoft 365 lub pakiet Office, najpierw odwiedź witrynę account.microsoft.com i postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami dezaktywacji rozwiązania Microsoft 365 lub pakietu Office. Po dezaktywacji rozwiązania Microsoft 365 lub pakietu Office aplikacje pakietu Office pozostaną na komputerze w trybie tylko do odczytu, co oznacza, że będzie można wyświetlać dokumenty, ale nie będzie można ich edytować, zapisywać ani tworzyć nowych. Aby całkowicie usunąć rozwiązanie Microsoft 365 lub pakiet Office, należy przejść do Panelu sterowania komputera PC i odinstalować rozwiązanie Microsoft 365 lub pakiet Office. W przypadku komputerów Mac, tabletów iPad i tabletów z systemem Android2 należy odinstalować aplikację zgodnie z instrukcjami dotyczącymi danego urządzenia.

Istnieje kilka sposobów na uzyskanie kopii zapasowej subskrypcji rozwiązania Microsoft 365 lub produktu pakietu Office: 
 
• Klienci korzystający z rozwiązania Microsoft 365 mogą pobrać je lub zainstalować ponownie z witryny account.microsoft.com
 
• Można zamówić płatną kopię najnowszej wersji produktów pakietu Office na dysku DVD. Aby uzyskać szczegółowe informacje, odwiedź stronę office.com/backup
 
Kopie zapasowe nie są wysyłane do następujących krajów/regionów: Bhutan, Brazylia, Chiny, Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne, Irak, Jan Mayen, Kiribati, Libia, Mikronezja, Myanmar, Nauru, Nepal, Niue, Palau, Saba, Samoa, Sint Eustatius, Timor Leste, Tokelau, Wallis i Futuna, Wyspy Cooka, Wyspy Heard i McDonalda, Wyspy Kokosowe (Keelinga) i Wyspy Pitcairn. 
 

Podstawowe funkcje pakietu Office na ulubione tablety i telefony możesz uzyskać bezpłatnie. Aby znaleźć i pobrać aplikacje, odwiedź następujące strony: Office dla tabletu iPad, Office dla telefonu iPhone, Office dla tabletów z systemem Android oraz Office dla telefonów z systemem Android. Funkcje premium w aplikacjach Word, Excel i PowerPoint można uzyskać, korzystając z odpowiednich subskrypcji rozwiązania Microsoft 365. Aby uzyskać informacje o funkcjach premium dla urządzeń przenośnych, które są dostępne w ramach rozwiązania Microsoft 365, odwiedź stronę office.com/information.

Użytkownicy planów rozwiązania Microsoft 365 z aktywną subskrypcją zawsze otrzymują najnowsze dostępne wersje aplikacji pakietu Office. Z chwilą pojawienia się nowej wersji aplikacji pakietu Office dostaniesz powiadomienie o możliwości wykonania aktualizacji.

|

Aby w dowolnym momencie zmienić dane rozliczeniowe, zainstalować rozwiązanie Microsoft 365 na dodatkowych komputerach PC lub Mac bądź je usunąć oraz zarządzać instalacjami rozwiązania Microsoft 365 na innych urządzeniach, odwiedź stronę instalacji i zarządzania kontem.

Jeśli zakupiono subskrypcję z opcją rozliczania cyklicznego, zostaje ona uruchomiona w momencie zakończenia zakupu. Subskrypcje rozliczane cyklicznie można zakupić w witrynie MicrosoftStore.com, w serwisie iTunes® Store i od niektórych innych sprzedawców. Subskrypcja przedpłacona zostaje uruchomiona w momencie aktywowania jej w witrynie setup.office.com. Subskrypcje przedpłacone można zakupić od sprzedawcy, odsprzedawcy lub agenta obsługi technicznej firmy Microsoft.

Usługa OneDrive to usługa oferująca przestrzeń dyskową online, która umożliwia przechowywanie dokumentów, notatek, zdjęć, muzyki, filmów lub innych plików. Dzięki usłudze OneDrive można uzyskiwać dostęp do plików i udostępniać je z dowolnego urządzenia. Utwórz konto usługi OneDrive. Ilość dodatkowej przestrzeni dyskowej zależy od Twojej subskrypcji:
  • Aktywni subskrybenci rozwiązania Microsoft 365 Personal otrzymują dodatkowo 1 TB przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive na każdą subskrypcję oraz 5 GB bezpłatnej przestrzeni dyskowej.
  • Aktywni subskrybenci rozwiązania Microsoft 365 Family otrzymują dodatkowo 1 TB przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive na każdego użytkownika dla maksymalnie 6 użytkowników oraz 5 GB bezpłatnej przestrzeni dyskowej dla jednego użytkownika. Każdy dodatkowy użytkownik musi posiadać własne konto Microsoft i musi zostać dodany na stronie konta Microsoft.

Dodatkowa przestrzeń dyskowa jest przydzielana do konta usługi OneDrive powiązanego z kontem Microsoft, które zostało użyte do utworzenia subskrypcji rozwiązania Microsoft 365. W przypadku subskrypcji rozwiązania Microsoft 365 Family przestrzeń jest przydzielana do kont Microsoft domowników, którzy zostali dodani do subskrypcji.

Aby uzyskać dostęp do dokumentów zapisanych w usłudze OneDrive, zaloguj się w rozwiązaniu Microsoft 365 za pomocą konta Microsoft użytego do skonfigurowania rozwiązania Microsoft 365. Jeśli udostępniasz subskrypcję rozwiązania Microsoft 365 swoim domownikom, osoby te powinny się logować za pomocą swoich kont Microsoft. Dowiedz się więcej na temat logowania w rozwiązaniu Microsoft 365. Do usługi OneDrive można się także zalogować bezpośrednio w witrynie OneDrive.com.

Tak. Jeśli korzystasz z systemu Windows 8.1 lub Windows 10, usługa OneDrive jest już preinstalowana. Aby uzyskać dostęp do dokumentów, nie mając połączenia z Internetem, na komputerze otwórz Eksploratora plików i przejdź do folderu OneDrive. Po połączeniu się z Internetem usługa OneDrive zaktualizuje pliki przechowywane w chmurze, aby zawierały zmiany wprowadzone offline.

 

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź strony pomocy technicznej aplikacji OneDrive dla systemu Windows 8.1 oraz aplikacji OneDrive dla systemu Windows 10.

 

Aplikację OneDrive możesz także pobrać i zainstalować w systemach Windows 7 i Windows Vista lub na komputerze Mac. Aplikacja OneDrive utworzy na komputerze folder, którego zawartość jest automatycznie synchronizowana z usługą OneDrive — dzięki temu możesz pracować nad dokumentami również offline.

Z kontem Microsoft może być powiązana tylko jedna aktywna subskrypcja rozwiązania Microsoft 365 dla klientów indywidualnych. Możesz albo przekształcić istniejącą subskrypcję Microsoft 365 Family w subskrypcję Microsoft 365 Personal, albo poczekać na wygaśnięcie obecnej subskrypcji przed zakupem nowej subskrypcji Microsoft 365 Personal.

|

Najprostszym sposobem zapewnienia ciągłości dostarczania usługi jest korzystanie z rozliczania cyklicznego. W witrynie konta Microsoft można je ustawić w odstępach miesięcznych lub rocznych.

 

Posiadacze miesięcznych subskrypcji mogą zaoszczędzić, przekształcając je w subskrypcje roczne. Aby to zrobić, odwiedź witrynę konta Microsoft.

Gdy będzie zbliżał się termin zakończenia subskrypcji, będziesz otrzymywać powiadomienia w aplikacjach pakietu Office oraz pocztą e-mail. Jeśli subskrypcja wygaśnie, aplikacje pakietu Office przejdą w tryb ograniczonej funkcjonalności (tylko do odczytu). Będzie wtedy można wyświetlać i drukować istniejące dokumenty, ale nie da się ich edytować ani tworzyć nowych dokumentów.

 

W trybie tylko do odczytu nadal można uzyskać dostęp do wszystkich swoich plików i pobierać je przez maksymalnie trzy miesiące, logując się do usługi OneDrive bezpośrednio za pomocą konta Microsoft użytego do skonfigurowania rozwiązania Microsoft 365. Traci się jednak dodatkową przestrzeń udostępnioną razem z subskrypcją, więc trzeba zapisać swoje pliki w innym miejscu lub wykupić więcej przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive, jeśli pliki zajmują więcej niż bezpłatny przydział przestrzeni wynoszący 5 GB.

 

Uwaga: Jeśli musisz tworzyć lub edytować dokumenty, możesz korzystać bezpłatnie z internetowych wersji aplikacji Word, Excel, PowerPoint i OneNote w witrynie Office.com. Jeśli korzystasz z urządzenia z systemem Windows 10, być może masz już zainstalowane bezpłatne aplikacje Office Mobile. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aplikacje Office Mobile dla systemu Windows 10: wprowadzenie.

Ta osoba nadal może uzyskać dostęp do wszystkich swoich plików i pobierać je, logując się do usługi OneDrive bezpośrednio za pomocą konta Microsoft. Jeśli pliki zajmują więcej niż bezpłatny przydział przestrzeni wynoszący 5 GB, będzie musiała przenieść je w inne miejsce lub wykupić dodatkowe miejsce w usłudze OneDrive.

Jeśli masz subskrypcję roczną, przed potrąceniem płatności za kolejny rok otrzymasz powiadomienie. Jeśli używasz subskrypcji miesięcznej, płatność będzie potrącana co miesiąc bez wcześniejszego zawiadamiania. W dowolnym momencie możesz zmienić metodę płatności lub anulować subskrypcję, aby zatrzymać naliczanie płatności, odwiedzając stronę swojego konta i logując się za pomocą konta Microsoft użytego do zakupu rozwiązania Microsoft 365.

Masz kilka opcji przedłużenia subskrypcji. Niezależnie od wybranej opcji musisz użyć tego samego konta Microsoft, za pomocą którego została skonfigurowana subskrypcja.

 

Jeśli dla subskrypcji włączono opcję rozliczania cyklicznego, będzie ona trwała do momentu anulowania. Ustawienia rozliczeń znajdziesz w witrynie konta Microsoft po zalogowaniu się przy użyciu konta Microsoft, którego użyto do zakupu pakietu rozwiązania Microsoft 365.

 

Jeśli nie włączono rozliczania cyklicznego, odwiedź stronę microsoft365.com/renew, aby kupić subskrypcję rozwiązania Microsoft 365 z rozliczaniem cyklicznym. Dodatkowy czas zostanie automatycznie dodany do pozostałego czasu Twojej istniejącej subskrypcji.

Tak. Jeśli wcześniej opłacisz plan rozwiązania Microsoft 365, z którego już korzystasz, dodatkowy czas zostanie dodany do istniejącej subskrypcji. Na przykład jeśli w ramach bieżącej subskrypcji Microsoft 365 Family pozostały Ci jeszcze dwa miesiące, a zapłacisz za roczną (12-miesięczną) subskrypcję, Twoja subskrypcja będzie aktywna jeszcze przez 14 miesięcy.

Jeśli subskrypcja rozliczana cyklicznie została zakupiona od firmy Microsoft za pośrednictwem witryny MicrosoftStore.com lub microsoft365.com, można ją anulować na dwa sposoby:

 

  • Można ją anulować online, przechodząc do witryny konta Microsoft. W tym celu zaloguj się przy użyciu konta Microsoft, którego użyto do zakupu subskrypcji, a następnie wyłącz rozliczanie cykliczne. W efekcie subskrypcja wygaśnie automatycznie po zakończeniu jej czasu obowiązywania.
  • Aby natychmiast anulować subskrypcję, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft i zażądaj niezwłocznego anulowania.

            o Jeśli subskrypcja rozliczana cyklicznie została zakupiona od innego sprzedawcy detalicznego, może być konieczne anulowanie jej przy pomocy tego sprzedawcy. Można to potwierdzić w witrynie konta Microsoft.

|

Odwiedź stronę Pomocy technicznej firmy Microsoft, aby uzyskać pomoc w różnych kwestiach technicznych, takich jak:

 

• Stan zamówienia

 

• Rozliczenia

 

• Pobieranie

 

• Klucz produktu

 

• Instalowanie/odinstalowywanie

 

• Aktywacja produktu

 

• Korzystanie z produktu

Aby uzyskać pomoc i instrukcje, odwiedź stronę office.com/support. Aby skorzystać z bezpłatnych szkoleń wideo, odwiedź stronę office.com/training.

1 W przypadku systemów iOS i Android wymagane jest pobranie oddzielnej aplikacji.
2 Dostępność aplikacji mobilnych zależy od kraju/regionu.
3 Dostępność minut na rozmowy przez Skype zależy od kraju/regionu. Dowiedz się więcej.

iTunes, iPhone i iPad są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Android jest znakiem towarowym firmy Google Inc.