Porównaj plany i ceny magazynu w chmurze usługi OneDrive

Dla użytkowników domowych Dla firm

OneDrive dla Firm (plan 1)

OneDrive dla Firm (plan 1) €4.20
za użytkownika/miesiąc
(subskrypcja roczna odnawiana automatycznie)5
Cena nie uwzględnia podatku VAT.

  

Udostępnianie plików i magazyn usługi OneDrive.

Dostępne usługi

MicrosoftOneDrive

Dostępne aplikacje pakietu Office

Niedostępne

 

OneDrive dla Firm (plan 2)

OneDrive dla Firm (plan 2) €8.40
za użytkownika/miesiąc
(subskrypcja roczna odnawiana automatycznie)5
Cena nie uwzględnia podatku VAT.

  

Udostępnianie plików i magazynu usługi OneDrive z zaawansowanymi funkcjami zabezpieczeń i zgodności.

Dostępne usługi

MicrosoftOneDrive

Dostępne aplikacje pakietu Office

Niedostępne

Microsoft 365 Business Basic

Microsoft 365 Business Basic €5.10
za użytkownika/miesiąc
(subskrypcja roczna odnawiana automatycznie)5
Cena nie uwzględnia podatku VAT.

Usługa Microsoft Teams i magazyn w chmurze. Brak klasycznych wersji aplikacji pakietu Office.

Dostępne usługi

 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftTeams

Dostępne aplikacje pakietu Office

Obejmuje internetowe i mobilne wersje aplikacji Word, Excel i PowerPoint1

Obejmuje usługę Microsoft Teams umożliwiającą łatwą pracę zdalną.

Microsoft 365 Business Standard

Microsoft 365 Business Standard €10.50
za użytkownika/miesiąc
(subskrypcja roczna odnawiana automatycznie)5
Cena nie uwzględnia podatku VAT.

Poczta e-mail klasy biznesowej, aplikacje pakietu Office i usługi, takie jak OneDrive.

Dostępne usługi

 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftTeams
 • MicrosoftYammer

Dostępne aplikacje pakietu Office

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftOneNote
 • MicrosoftAccess (tylko komputery PC)
 • MicrosoftPublisher (tylko komputery PC)
Porównaj funkcje produktów pakietu Microsoft Office
Nazwa funkcji OneDrive dla Firm (plan 1) OneDrive dla Firm (plan 2) Microsoft 365 Business Basic Microsoft 365 Business Standard

Podstawowe funkcje

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Przestrzeń dyskowa

Included

1 TB na użytkownika

Included

Nieograniczony indywidualny magazyn w chmurze*

Included

1 TB na użytkownika

Included

1 TB na użytkownika

Rozmiar pliku do 100 GB

Included
Included
Included
Included

Udostępnianie plików

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Bezpieczne udostępnianie plików w organizacji i poza nią.

Included
Included
Included
Included

Stosowanie zasad w celu zapewnienia odpowiedniego udostępniania zawartości.

Included
Included
Included
Included

Odwoływanie dostępu w dowolnym czasie w celu kontrolowania zawartości i zabezpieczania jej.

Included
Included
Included
Included

Ustawianie daty wygaśnięcia dostępu dla udostępnianych na zewnątrz plików i folderów.

Included
Included
Included
Included

Blokowanie pobierania plików udostępnionych.

Included
Included
Included
Included

Dostęp z dowolnego miejsca

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Dostęp do plików z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji mobilnych OneDrive dla systemów Android™, iOS i Windows.2

Included
Included
Included
Included

Pliki na żądanie

Dostęp do plików w chmurze bez potrzeby ich pobierania i używania miejsca do magazynowania na urządzeniach.

Included
Included
Included
Included

Synchronizacja różnicowa

Synchronizowanie tylko części zmienionych plików, a nie całych plików.

Included
Included
Included
Included

Przełączanie plików do trybu offline w aplikacji mobilnej OneDrive.

Included
Included
Included
Included

Automatyczne tworzenie kopii zapasowej zdjęć w aplikacji mobilnej OneDrive.

Included
Included
Included
Included

Korzystaj z w pełni wiernego środowiska internetowego z ciągle rozwijanym podglądem (obecnie ponad 320 formatów plików).

Included
Included
Included
Included

Narzędzia zwiększające produktywność

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Edytowanie plików aplikacji pakietu Office lub dokumentów PDF z dowolnego miejsca na komputerze PC lub Mac, urządzeniu przenośnym lub tablecie.

Included
Included
Included
Included

Współtworzenie plików pakietu Office w Internecie, na komputerach i na urządzeniach przenośnych.

Included
Included
Included
Included

Współpracowanie przy użyciu zaawansowanych funkcji, takich jak @wzmianki, komentarze i zadania.

Included
Included
Included
Included

Bezpieczne udostępnianie plików w organizacji i poza nią.

Included
Included
Included
Included

Określanie mechanizmów kontroli dostępu do plików i folderów dla adresatów.

Included
Included
Included
Included

Ustawianie haseł niestandardowych w celu ochrony linków udostępniania.

Included
Included
Included
Included

Blokowanie pobierania udostępnionych plików i folderów.

Included
Included
Included
Included

Ustawianie dat wygasania dostępu do udostępnionych plików i folderów.

Included
Included
Included
Included

Znajdowanie najbardziej odpowiednich plików dzięki wbudowanym inteligentnym narzędziom wyszukiwania i odnajdowania.

Included
Included
Included
Included

Używaj wielostronicowego skanowania, aby szybko przechowywać dokumenty, przepisy, wizytówki i tablice za pomocą aplikacji mobilnej OneDrive.

Included
Included
Included
Included

Dostęp do najaktualniejszych wersji plików dzięki wbudowanej historii wersji.

Included
Included
Included
Included

Zaawansowane zabezpieczenia

Ta funkcja jest częściowo uwzględniona

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Zapewnij szyfrowanie danych przesyłanych i magazynowanych.

Included
Included
Included
Included

Ochrona i tworzenie kopii zapasowych folderów pulpitu, zdjęć i dokumentów za pomocą zasad Przenoszenie znanych folderów.

Partial Included
Included
Included
Included

Identyfikowanie, monitorowanie i ochrona informacji poufnych za pomocą zaawansowanych funkcji ochrony przed utratą danych.

Partial Included
Included
Included
Included

Inspekcja i raportowanie plików

Partial Included
Included
Included
Included

Przechowywanie danych

Partial Included
Included
Included
Included

Zbieranie elektronicznych materiałów dowodowych

Partial Included
Included
Included
Included

Etykiety poufności

Partial Included
Included
Included
Included

Oferta rozwiązań do zapewniania zgodności

Partial Included
Included
Included
Included

Pomoc techniczna i wdrożenia

Ta funkcja jest częściowo uwzględniona
Ta funkcja jest częściowo uwzględniona
Ta funkcja jest częściowo uwzględniona

Dostępne

Całodobowa pomoc techniczna przez telefon i za pośrednictwem Internetu

Included
Included
Included
Included

Licencja do użytku komercyjnego

Included
Included
Included
Included

Obsługa wdrożenia FastTrack z zakupem co najmniej 50 stanowisk bez dodatkowych kosztów

Included
Included
Partial Included
Included

Maksymalna liczba użytkowników

Partial Included
Partial Included
Included

300

Included

300

Integracja z pakietem Office

Niedostępne

Niedostępne

Ta funkcja jest częściowo uwzględniona

Dostępne

Internetowe wersje aplikacji Outlook, Word, Excel, PowerPoint i OneNote

Partial Included
Partial Included
Included
Included

Zawsze aktualne wersje aplikacji Outlook, Word, Excel, PowerPoint i OneNote na urządzeniach z systemem iOS lub Android — na maksymalnie 5 urządzeniach przenośnych i 5 tabletach¹

Partial Included
Partial Included
Partial Included
Included

Poczta e-mail i funkcje kalendarza

Niedostępne

Niedostępne

Dostępne

Dostępne

Uzyskaj hosting poczty e-mail ze skrzynką pocztową o rozmiarze 50 GB.

Partial Included
Partial Included
Included
Included

Praca zespołowa i komunikacja

Niedostępne

Niedostępne

Ta funkcja jest częściowo uwzględniona

Dostępne

Hostowanie nieograniczonej liczby konferencji wideo w jakości HD obejmujących nawet 250 osób.3

Partial Included
Partial Included
Included
Included

Centrum pracy zespołowej — Microsoft Teams.

Partial Included
Partial Included
Included
Included

Zarządzanie zadaniami i pracą zespołową za pomocą usługi Microsoft Planner.

Partial Included
Partial Included
Partial Included
Included

Współpraca między różnymi działami i lokalizacjami przy użyciu usługi Yammer.

Partial Included
Partial Included
Partial Included
Included

Informowanie pracowników i zwiększanie ich zaangażowania dzięki intranetowi programu SharePoint. Udostępnianie zespołom zawartości, wiedzy eksperckiej i procesów za pomocą witryn zespołów programu SharePoint.

Partial Included
Partial Included
Included
Included

Udostępnianie plików bezpośrednio w usłudze Teams.

Partial Included
Partial Included
Included
Included

1. Zgodność z systemem Windows 7 lub nowszym. W przypadku systemu macOS zobacz wymagania systemowe. Tablety o przekątnej ekranu większej niż 10,1 cala wymagają do edytowania plików planu platformy Microsoft 365 z licencją do użytku na komputerach. Uzyskaj informacje o aplikacjach mobilnych dla firm.
2. Dostępność aplikacji mobilnych zależy od kraju/regionu.

3. Połączenia HD wymagają sprzętu zgodnego ze standardem HD oraz połączenia szerokopasmowego o przepustowości co najmniej 4 Mb/s.
4. Po upływie bezpłatnego okresu próbnego zostanie naliczona odpowiednia opłata za subskrypcję. Wymagana jest karta kredytowa. Aby zapobiec naliczaniu opłat w przyszłości, możesz w dowolnej chwili anulować subskrypcję.
5. Zasady anulowania różnią się zależnie od Twojego stanu jako nowego klienta oraz wybranego produktu i domeny w firmie Microsoft. Dowiedz się więcej. Subskrypcję platformy Microsoft 365 można anulować w dowolnej chwili, przechodząc do centrum administracyjnego platformy Microsoft 365. Po anulowaniu subskrypcji wszystkie skojarzone dane zostaną usunięte. Dowiedz się więcej o przechowywaniu, usuwaniu i niszczeniu danych na platformie Microsoft 365.

*Nieograniczony indywidualny magazyn w chmurze w przypadku uprawniających planów dla subskrypcji obejmującej co najmniej pięciu użytkowników. W przeciwnym razie 1 TB na użytkownika. Firma Microsoft udostępni na początek 1 TB przestrzeni dyskowej usługi OneDrive dla Firm dla każdego użytkownika. Administratorzy mogą zwiększyć tę ilość do 5 TB na użytkownika. Dodatkową przestrzeń dyskową można uzyskać, kontaktując się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft. Usługa OneDrive dla Firm zapewnia maksymalną przestrzeń dyskową wynoszącą 25 TB na użytkownika. Przestrzeń dyskową większą niż 25 TB poszczególni użytkownicy mogą uzyskać, korzystając z witryn zespołu programu SharePoint o pojemności 25 TB.