Porównanie rozwiązań do zarządzania projektami

Rozwiązania oparte na chmurze Rozwiązania lokalne
Tablica porównawcza
  Project (plan 1) Project (plan 3) Project (plan 5)

Szukasz dodatkowych informacji?

€8.40 za użytkownika/miesiąc
(zobowiązanie roczne)
Cena nie uwzględnia podatku VAT.
€25.30 za użytkownika/miesiąc
(zobowiązanie roczne)
Cena nie uwzględnia podatku VAT.
€46.40 za użytkownika/miesiąc
(zobowiązanie roczne)
Cena nie uwzględnia podatku VAT.

Szybko rozpocznij pracę i łatwo zarządzaj projektami za pomocą przeglądarki internetowej.

Łatwo realizuj projekty za pomocą dobrze znanych narzędzi do planowania, używając dowolnej przeglądarki internetowej lub dowolnego klienta klasycznego.

Zoptymalizuj swój portfel projektów w celu określenia priorytetu inicjatyw i uzyskania zamierzonych wyników za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej lub dowolnego klienta klasycznego.

Funkcja produktu      

Strona główna programu Project

Zaczynając w scentralizowanym widoku, łatwo twórz nowe projekty, szybko uzyskuj dostęp do ważnych, najistotniejszych projektów lub otwieraj ostatnio używane projekty.

Dostępne
Dostępne

Dostępne

Widok siatki

Planuj projekty i zarządzaj nimi za pomocą uporządkowanej listy zadań.

Dostępne
Dostępne
Dostępne

Widok tablicy

Wizualnie śledź zadania projektów na potrzeby lepszego przepływu pracy i stanu za pomocą gotowych do użycia i niestandardowych tablic zadań.

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Widok osi czasu (Gantta)

Śledź i poznawaj daty, przypisania i relacje zadań projektów w wizualnym widoku osi czasu.

Dostępne

Dostępne
Dostępne

Współpraca i komunikacja

Pracuj wspólnie nad projektami przy użyciu usługi Microsoft Teams.

Dostępne

Dostępne
Dostępne

Współtworzenie

Pracuj wspólnie z uczestnikami projektu i członkami zespołu, aby równocześnie aktualizować listy zadań i harmonogramy projektów.

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Planowanie projektów i ustalanie ich harmonogramów

Zawiera znane narzędzia planowania do przypisywania zadań projektowych członkom zespołu i używania różnych widoków, takich jak Siatka, Tablica i Oś czasu (wykres Gantta) do nadzorowania harmonogramu.

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Raportowanie

Wstępnie utworzone raporty umożliwiają śledzenie postępu projektów, zasobów, programów i portfeli.

Niedostępne

Dostępne

Dostępne

Plan rozwoju

Twórz wizualne interakcyjne plany przez agregowanie w organizacji różnych typów projektów na potrzeby wglądu w dane.

Dostęp tylko do odczytu

Dostępne

Dostępne

Przesyłanie grafików

Rejestruj informacje dotyczące czasu projektowego i innego niż projektowy poświęconego na przetwarzanie płac, fakturowanie i inne zadania biznesowe.

Niedostępne

Dostępne

Dostępne

Zarządzanie zasobami

Zdefiniuj zespół projektu, zwróć się o zasoby dla projektu i przypisz do tych zasobów zadania projektowe.

Niedostępne

Dostępne

Dostępne

Klient klasyczny

Używaj pełnej najnowszej aplikacji klasycznej Project do zainstalowania. Jedna licencja obejmuje do 5 komputerów PC na osobę.

Niedostępne

Included

Na maksymalnie 5 komputerach PC

Included

Na maksymalnie 5 komputerach PC

Wybór portfela i optymalizacja

Opracuj różne scenariusze dotyczące portfeli w celu określenia optymalnej ścieżki działania przez rozpatrzenie propozycji projektów względem strategicznych czynników biznesowych.

Niedostępne

Niedostępne

Dostępne

Zarządzanie potrzebami

Rejestruj i oceniaj pomysły dotyczące projektów pochodzące z dowolnego miejsca w organizacji przy użyciu standardowego procesu.

Niedostępne

Niedostępne

Dostępne

Zarządzanie i planowanie w zakresie zasobów przedsiębiorstwa

Przeglądaj i porównuj sposoby wykorzystania zasobów w różnych projektach, aby zoptymalizować przydziały.

Niedostępne

Niedostępne

Dostępne

€8.40 za użytkownika/miesiąc
(zobowiązanie roczne)
Cena nie uwzględnia podatku VAT.
€25.30 za użytkownika/miesiąc
(zobowiązanie roczne)
Cena nie uwzględnia podatku VAT.
€46.40 za użytkownika/miesiąc
(zobowiązanie roczne)
Cena nie uwzględnia podatku VAT.

  

  

  

Szukasz dodatkowych informacji?

* Subskrypcje Project (plan 3) i Project (plan 5) zawierają następujące produkty:
• Program Project dla sieci Web
• Project Online
• Klient klasyczny usługi Project Online
​​​​​
Dowiedz się więcej o produktach dostępnych w tych planach.

Obserwuj program Project

Obserwuj blog dotyczący programu Project

Obserwuj program Project w serwisie Twitter

Obserwuj program Project w serwisie Facebook

Obserwuj program Project w serwisie LinkedIn

Tu znajdą informacje

Informatycy

Deweloperzy