Microsoft 365 i usługi finansowe

Przyspiesz modernizację miejsca pracy oraz zmniejsz narażanie się na ryzyko operacyjne i związane z zapewnianiem zgodności dzięki rozwiązaniom platformy Microsoft 365 dla sektora usług finansowych.

Photograph of a well-dressed finance person leaning on a desk in a financial services office. In the background is a wall of large monitors displaying information.

Rozwiązania dla bankowości i rynków kapitałowych

Zgodność dla sektora usług finansowych

Zmaksymalizuj korzyści, zmniejsz ryzyko operacyjne i związane z zapewnianiem zgodności.

Zabezpieczenia dla sektora usług finansowych

Ustanów nowy obszar kontroli tożsamości, wzmocnij ochronę cyberbezpieczeństwa i wykorzystaj swoje dane jak aktywa.

Współpraca i produktywność dla sektora usług finansowych

Przełam bariery, umożliwiając bezpieczną współpracę między oddziałami zewnętrznymi, warstwy pośredniej i wewnętrznymi.

Przykłady sukcesów dzięki platformie M365

National Bank of Canada logo

„Naszą wizją było przekształcenie sposobu pracy ludzi. Wysoce bezpieczne narzędzia platformy Microsoft 365 umożliwiają pracownikom dostęp do wszystkich informacji na dowolnym urządzeniu i z każdego miejsca, aby mogli pracować w preferowany sposób”.

Denis Rousseau, kierownik programu Nowoczesne miejsce pracy, Narodowy Bank Kanady

Franklin Templeton logo

„Platforma Microsoft 365 służy nam do uzyskiwania dostępu do zawartości i jej bezpiecznego udostępniania na wielu urządzeniach w organizacji. A aplikacja Teams umożliwia nam wysoce bezpieczną i skalowalną współpracę”.

Joe Boerio, starszy wiceprezes, dyrektor ds. technologii, Franklin Templeton

Więcej funkcji platformy Microsoft 365

Rozwiązania do zarządzania danymi dla usług finansowych

Platforma Microsoft 365 została opracowana tak, aby ułatwić osiągnięcie zgodności

Poznaj naszą wizję dotyczącą odblokowywania produktywności w sektorze usług finansowych

Spełnij obowiązujące Cię wymagania dotyczące zarządzania danymi

Zasoby dotyczące usług finansowych

Blog Microsoft Tech Community

Zapoznaj się z najnowszymi rozwiązaniami, aktualnościami i wersjami produktów dla branży usług finansowych.

Centrum zaufania firmy Microsoft

Firma Microsoft oferuje dogłębną wiedzę fachową i informacje ułatwiające branży usług finansowych spełnianie obowiązków wynikających z przepisów.