Visio

Pracuj wizualnie w dowolnym miejscu i czasie.

Everything you need to create, share, and collaborate on compelling diagrams—at home, in the office, and on the go

Zmień sposób, w jaki korzystasz z danych i je wizualizujesz, aby wcielić w życie swoje najlepsze pomysły. Dzięki dziesiątkom gotowych do użycia szablonów i tysiącom kształtów, które można dostosowywać, program Visio ułatwia i uatrakcyjnia tworzenie zaawansowanych wizualizacji.

Kompleksowe narzędzie do tworzenia diagramów

Twórz łatwe do zrozumienia wizualizacje bez komplikacji. Wybieraj spośród wielu wstępnie utworzonych szablonów, diagramów początkowych i wzorników w aplikacji klasycznej i internetowej programu Visio.

Współpraca w czasie rzeczywistym

Twórz samodzielnie i razem z innymi diagramy o profesjonalnym wyglądzie w celu efektywnego podejmowania decyzji, wizualizowania danych i wdrażania procesów. Dzięki temu poprawisz wydajność w obrębie całej firmy.

Screenshot of a [floor plan/flowchart] embedded into a Power BI dashboard
Screenshot of a [floor plan/flowchart] embedded into a Power BI dashboard

Program Visio i platforma Microsoft 365

Program Visio to innowacyjne rozwiązanie ułatwiające wizualizowanie przepływów procesów biznesowych połączonych z danymi za pomocą szerokiego wachlarza zintegrowanych funkcji, które pozwalają wykorzystać pełne możliwości platformy Microsoft 365 w programie Visio.

Twórz, przeglądaj i edytuj diagramy programu Visio oraz współpracuj nad nimi z poziomu aplikacji Microsoft Teams.

Dostępność lepsza niż kiedykolwiek wcześniej

Program Visio obsługuje wiele różnych funkcji ułatwień dostępu — w tym Narratora, Sprawdzanie ułatwień dostępu i duży kontrast — aby zagwarantować, że Twoje diagramy programu Visio będą dostępne dla wszystkich.

Story blade
Story blade mobile

Funkcje zabezpieczeń i ochrony prywatności klasy korporacyjnej

Program Visio używa wielu tych samych funkcji zabezpieczeń, co aplikacje platformy Microsoft 365, w tym Zarządzania prawami do informacji, aby umożliwić ciągłą produkcję plików diagramów podczas współpracy między użytkownikami.

A small plant, a newspaper and a tablet device on the Permissions page of a Microsoft 365 app.
A small plant, a newspaper and a tablet device on the Permissions page of a Microsoft 365 app.

Ustal, która aplikacja najlepiej spełnia Twoje potrzeby

Odkryj odpowiednie rozwiązanie, aby łatwo tworzyć profesjonalne diagramy i przekazywać swoje pomysły wizualnie.

Aplikacja internetowa Visio

A person sitting at a small round table with a cup of coffee using a tablet device to create a chart.
 • Poszerz swoje środowisko programu Microsoft Visio o przeglądarkę, w której możesz wyświetlać, tworzyć i edytować diagramy przechowywane w chmurze.

 • Zapewnij subskrybentom platformy Microsoft 365 możliwość wyświetlania, drukowania i udostępniania diagramów oraz wstawiania do nich komentarzy w podróży i w ruchu.

 • Aplikacja Visio dla sieci Web jest zawsze aktualna. Nigdy nie będzie konieczna instalacja nowej wersji.

 • Oparta na chmurze firmy Microsoft aplikacja Visio dla sieci Web używa wielu tych samych funkcji zabezpieczeń, ułatwień dostępu i zgodności, które są dostępne w produktach platformy Microsoft 365.

Aplikacja klasyczna Visio

Uwzględniona w programie Visio (plan 2)

A person sitting at a desk with a plant and a mug working on a desktop monitor.
 • Wybieraj spośród ponad 250 000 kształtów w ekosystemie zawartości online programu Visio.

 • Uzyskaj dostęp do dodatkowych szablonów, które nie są obecnie dostępne w aplikacji Visio dla sieci Web.

 • Pracuj w bardziej naturalny sposób, używając palca lub pióra do rysowania diagramów i dodawania do nich adnotacji na urządzeniu obsługującym dotyk.

 • Automatycznie generuj schematy organizacyjne na podstawie źródeł danych, takich jak program Excel, program Exchange lub usługa Azure Active Directory.

|

Wersje próbne istnieją tylko dla programów Visio (plan 1) Visio (plan 2). Dla nowych użytkowników wersji próbnej z kontem służbowym są one bezpłatne przez 30 dni. Aby zarejestrować się w celu uzyskania 30-dniowej wersji próbnej, skorzystaj z następujących linków: Visio (plan 1) i Visio (plan 2). Program Visio (plan 1) zapewnia dostęp do aplikacji Visio dla sieci Web. Program Visio (plan 2) zapewnia dostęp zarówno do aplikacji Visio dla sieci Web, jak i do klasycznej aplikacji Visio. Programy Visio Standard i Visio Professional nie mają wersji próbnych.

Nie w tej chwili. Program Visio należy zakupić oddzielnie, w wersji subskrypcyjnej (Visio (plan 1) lub Visio (plan 2)) albo niesubskrypcyjnej (Visio Standard lub Visio Professional). Jednak pliki programu Visio są dostępne do przeglądania i komentowania (ale nie do edycji) w trybie online dla wszystkich komercyjnych planów subskrypcji platformy Microsoft 365 zawierających pakiet Office w sieci Web.

Nie można mieszać ze sobą 32- i 64-bitowych wersji rozwiązań firmy Microsoft. Aby rozwiązać ten problem, musisz odinstalować bieżącą 64-bitową wersję pakietu Office i zamiast niej zainstalować wersję 32-bitową. Zapoznaj się z tą stroną pomocy technicznej.

Możliwość korzystania z różnych wersji pakietu Office i programu Visio zależy od technologii instalacji, która została użyta do zainstalowania produktów. Aby uzyskać zgodność, należy przestrzegać następujących reguł:

 • Nie można instalować razem dwóch produktów, które są w tej samej wersji, ale używają różnych technologii instalacji.
 • Nie można instalować razem dwóch produktów, jeśli oba korzystają z technologii Szybka instalacja i mają nakładające się aplikacje pakietu Office.

Zapoznaj się z tą stroną pomocy technicznej, aby uzyskać więcej szczegółów dotyczących zgodności, i z tą stroną pomocy technicznej, aby uzyskać informacje na temat instalacji w ramach licencjonowania zbiorowego.

W przypadku wersji niesubskrypcyjnej (Visio Standard lub Visio Professional) pobierz program Visio na nowy komputer, używając klucza produktu, który był używany z już istniejącą aplikacją. Zaloguj się za pomocą istniejącego konta Microsoft i wprowadź klucz produktu na stronie office.com/setup. Zrealizowanie klucza spowoduje połączenie konta z aplikacją Visio. Po wykonaniu wspomnianych powyżej kroków wykonaj te kroki, aby pobrać program Visio. Aby uzyskać więcej szczegółów dotyczących instalowania programu Visio, zapoznaj się z tą stroną pomocy technicznej.

Aby uzyskać instrukcje instalacji programu Visio (plan 1) lub Visio (plan 2), zapoznaj się z tą stroną pomocy technicznej.

Programy Visio (plan 1) i Visio (plan 2) oferują 2 GB przestrzeni dyskowej w ramach usługi OneDrive dla subskrypcji służbowej. Jeśli nie masz obecnie usługi OneDrive dla subskrypcji służbowej, otrzymasz 2 GB przestrzeni dyskowej w ramach planu subskrypcji. Jeśli już masz usługę OneDrive dla subskrypcji służbowej, 2 GB przestrzeni dyskowej zawarte w planie aplikacji Visio dla sieci Web nie powiększa dotychczasowej pojemności magazynu ani nie zastępuje bieżącej usługi OneDrive dla subskrypcji służbowej.

W systemie Windows 10 działają wszystkie obecnie obsługiwane wersje programu Visio. Należą do nich zarówno plany programu Visio, jak i wersje niesubskrypcyjne programu Visio 2013, 2016 i 2019.

Uaktualnienie programu Visio do nowszej wersji nie spowoduje szkody dla starych plików programu Visio — w nowszej wersji będą one działały zgodnie z oczekiwaniami. Jednak program Visio automatycznie blokuje otwieranie plików programu Visio w wersjach starszych niż 2013. Aby rozwiązać ten problem, zapoznaj się z tą stroną pomocy technicznej.

Tak, bieżąca wersja programu Visio jest zgodna ze starszymi wersjami. Tak, pliki utworzone w bieżącej wersji można otwierać w starszych wersjach i odwrotnie. Pamiętaj, że bieżąca wersja (domyślnie) zapisuje rysunki w pliku VSDX. Natomiast wersja 2003 zapisuje je jako pliki VSD, co powoduje, że aby otworzyć plik w starszej wersji programu Visio, musisz zapisać rysunek jako plik VSD.

Bieżące wersje programu Visio zawierają funkcje zarządzania prawami do informacji (IRM). W niesubskrypcyjnych wersjach programu Visio przejdź do pozycji Plik > Informacje > Chroń diagram > Ogranicz dostęp.

W aplikacji Visio dla sieci Web nie można ustawiać funkcji IRM, ale po zapisaniu pliku w trybie online aplikacja Visio dla sieci Web honoruje wszelkie prawa dostępu ustawione dla pliku w aplikacji klasycznej Visio. Aby uzyskać dodatkowe szczegóły dotyczące funkcji IRM w programie Visio, zapoznaj się z tą stroną pomocy technicznej.

Łączenie danych jest dostępne tylko za pośrednictwem aplikacji klasycznej Visio, ale w aplikacji Visio dla sieci Web można wyświetlać diagramy połączone z danymi.

Program Visio obsługuje obecnie wiele źródeł danych, między innymi:

 • Skoroszyty programu Microsoft Excel
 • Bazy danych programu Microsoft Access
 • Listy programu Microsoft SharePoint Foundation
 • Bazy danych programu Microsoft SQL Server
 • Katalogi programu Microsoft Exchange Server
 • Informacje usługi Azure Active Directory
 • Inne źródła danych OLEDB lub ODBC

Rozpocznij pracę z programem Visio

  

Obserwuj program Visio

Obserwuj funkcje społecznościowe programu Visio

Przeczytaj wiadomości dotyczące programu Visio

Prześlij pomysły dotyczące programu Visio