Visio

Praca z materiałami wizualnymi. Proste tworzenie diagramów.

Visio diagram gallery showing popular and basic diagrams
Visio flowchart with rectangular, oval, and diamond shapes

Tworzenie profesjonalnych diagramów

Łatwo i intuicyjnie twórz schematy blokowe, diagramy, schematy organizacyjne, rozkłady pomieszczeń, projekty inżynieryjne i nie tylko — wszystko to za pomocą programu Visio. Korzystaj z nowoczesnych kształtów i szablonów w znajomym środowisku pakietu Office.

Lepsza współpraca

Współpracuj nad schematami blokowymi programu Visio w celu uwzględnienia wniosków od wszystkich osób biorących udział w projekcie. Dzięki platformie Microsoft 365* cały Twój zespół może pracować nad diagramem jednocześnie.

Visio flowchart with multiple sections broken up horizontally and a box showing the person who is revising it
Visio flowchart showing detailed transportation logistics related to a trucking company

Wgląd w dane ze świata rzeczywistego

Połącz schematy blokowe i diagramy z danymi w czasie rzeczywistym. Zastosowane formatowanie kształtów automatycznie aktualizuje schematy blokowe, aby odzwierciedlić zmiany w źródłowych danych — w programie Visio lub za pośrednictwem platformy Microsoft 365*.

Program Visio dla sieci Web

Wspólnie pracuj nad diagramami z wykorzystaniem przeglądarki internetowej, niemal z dowolnego miejsca. Rysuj schematy blokowe, mapuj sieci IT, twórz wykresy organizacyjne lub dokumentuj procesy biznesowe.

Visio online flowchart showing detailed logistics process

Przeczytaj więcej o oprogramowaniu do tworzenia schematów blokowych

Nowatorskie zastosowania oprogramowania do tworzenia schematów blokowych


|

Wymagania systemowe programu Visio:

 
Składnik — Wymagania minimalne
Procesor 1 GHz z obsługą SSE2
Pamięć 2 GB pamięci RAM
Dysk twardy 3 GB dostępnego miejsca na dysku
Wyświetlacz Ekran o rozdzielczości 1280 x 800 pikseli
Grafika Sprzętowe przyspieszanie grafiki wymaga karty graficznej zgodnej z zestawem funkcji DirectX 10.
System operacyjny Tylko systemy Windows w wersji od Windows 7 z dodatkiem SP1 do Windows 10, w wersji 32-bitowej lub 64-bitowej
Inne Dostęp do Internetu. Mogą być za to naliczane opłaty.
 
Konto Microsoft
 
Niektóre funkcje mogą wymagać dodatkowego sprzętu lub usług, na przykład:
  • Funkcja współtworzenia wymaga programu Microsoft SharePoint Server 2010, programu SharePoint Server 2013, usługi Microsoft SharePoint Online lub usługi Microsoft OneDrive dla Firm.

Visio (plan 1), który obejmuje aplikację Visio Online oraz 2 GB magazynu w chmurze usługi OneDrive, umożliwia użytkownikom tworzenie i udostępnianie prostych diagramów w ulubionej przeglądarce internetowej. To najlepsze rozwiązanie dla podstawowych potrzeb z zakresu tworzenia diagramów.

 
Visio (plan 2) obejmuje program klasyczny Visio, aplikację Visio Online oraz 2 GB magazynu w chmurze usługi OneDrive, dzięki czemu jest to jak dotąd nasz najbardziej zaawansowany pakiet do tworzenia diagramów. Jest najlepszym rozwiązaniem dla profesjonalnych potrzeb z zakresu tworzenia diagramów. Program komputerowy Visio oferuje rozbudowaną bibliotekę wbudowanych i zewnętrznych szablonów i kształtów, a także zintegrowane narzędzia do współpracy. Ponadto otrzymuje wszystkie najnowsze wersje funkcji i umożliwia łączenie diagramów z danymi na żywo. Dodatkowo możesz przechowywać i udostępniać diagramy online, a następnie używać ulubionej przeglądarki internetowej, aby wyświetlać i edytować je za pośrednictwem aplikacji Visio Online. Obie aplikacje, Visio i Visio Online, oferują współpracę za pośrednictwem komentarzy w aplikacji.
 
Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji o sposobie zakupu subskrypcji aplikacji Visio Online, odwiedź naszą stronę z planami i cenami.

Usługa Visio (plan 2), dostępna w formie subskrypcji, zawiera wszystkie te same funkcje, co program Visio Professional 2016, a także funkcje obsługiwane wyłącznie w chmurze, takie jak Visio Visual w usłudze Power BI, Wizualizator danych programu Excel i dodatek Odtwarzanie bazy danych. Ponadto tylko w ramach planu 2 dostępna jest poprawiona obsługa rysunków AutoCAD oraz więcej szablonów, wzorników i kształtów. Plan 2 umożliwia też każdemu użytkownikowi instalację programu Visio na pięciu komputerach PC z systemem Windows 10, Windows 8 lub Windows 7. Aplikacja automatycznie instaluje najnowsze aktualizacje zabezpieczeń i otrzymuje wszystkie nowe wersje funkcji w czasie trwania subskrypcji. Zawiera on także usługę Visio (plan 1) oferującą 2 GB magazynu w chmurze w usłudze OneDrive.

Aby uzyskać informacje o sposobach licencjonowania programu Visio, odwiedź naszą stronę dotyczącą licencjonowania.

Tak. Większość klientów platformy Microsoft 365 może wyświetlać diagramy programu Visio w aplikacji Teams. Klienci posiadający subskrypcję planu aplikacji Visio Online mogą także edytować diagramy bezpośrednio w aplikacji Teams. Dowiedz się więcej o obsłudze programu Visio w usłudze Teams. Pamiętaj, że usługa Teams jest sprzedawana oddzielnie od programu Visio.

Użytkownicy usługi Power Bi mogą pobrać dodatek Visio Visual na stronie AppSource. Wszyscy użytkownicy mogą wyświetlać raporty dodatku Visio Visual w usłudze Power BI i osadzać linki do plików, ale tylko użytkownicy z licencją na aplikację Visio Online mogą edytować wizualizacje. Przeczytaj wpis w blogu naszej społeczności technicznej, aby dowiedzieć się więcej o dodatku Visio Visual dla usługi Power BI.

Obecnie program Visio obsługuje wiele źródeł danych, takich jak program Microsoft Excel, usługi programu Excel, usługa Active Directory, program Microsoft SQL Server, platforma Microsoft SQL Azure, a także listy programu Microsoft SharePoint i usługi łączności biznesowej.
 
Łączenie danych jest dostępne tylko za pośrednictwem programu Visio, chociaż można wyświetlać diagramy połączone z danymi przy użyciu aplikacji Visio Online.

Program Visio zapewnia wiele tych samych funkcji zabezpieczeń, co inne aplikacje pakietu Microsoft Office. Obejmuje to funkcję zarządzania prawami do informacji (IRM) umożliwiającą ustawianie uprawnień dostępu do plików i wbudowane funkcje ochrony przed utratą danych (DLP) oraz uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA), które ułatwiają zabezpieczanie przed wyciekiem danych. Podobnie aplikacja Visio Online dziedziczy wszystkie funkcje zabezpieczeń, prywatności i zgodności klasy korporacyjnej dostępne w usłudze Microsoft Cloud.

Tak. Możesz uzyskać dostęp do dowolnych diagramów aplikacji Visio Online, a także je tworzyć, edytować i udostępniać, przy użyciu preferowanej przeglądarki na urządzeniu przenośnym. Istnieje również natywna aplikacja Visio Viewer dla urządzeń z systemem iOS.1 Przy użyciu tej aplikacji można tylko wyświetlać diagramy — funkcje edycji są niedostępne.

Nie istnieje klient programu Visio w wersji na komputery Mac. Zamiast tego możesz użyć aplikacji Visio Online, aby tworzyć diagramy w przeglądarce.

Programy Visio Professional 2016, Visio Standard 2016 i aplikacja Visio Online zachowują ten sam format plików oparty na formacie XML, który został wprowadzony w 2013 r. Wcześniejsze wersje programu Visio mogą nie rozpoznawać tego formatu. Istnieje możliwość zapisania plików utworzonych w programie Visio 2016 lub aplikacji Visio Online w formacie Rysunek programu Visio 2003–2010 (VSD), który jest otwierany przez starsze wersje programu. Aby to zrobić, przejdź do menu Plik i wybierz opcję Zapisz jako. Po wybraniu lokalizacji zmień opcję Zapisz jako typ na pozycję Rysunek programu Visio 2003–2010.

Niektóre funkcje ze starszych wersji programu Visio zostały wyłączone na potrzeby zgodności w programie Visio 2016. Przekonwertowanie starego pliku na nowy format spowoduje włączenie wszystkich funkcji. Aby przekonwertować Rysunek programu Visio 2003–2010, przejdź do menu Plik, wybierz pozycję Informacje, a następnie pozycję Konwertuj.

Aby zadać pytania, skontaktuj się z nami na stronie z odpowiedziami dotyczącymi programu Visio lub forach dotyczących programu Visio w witrynie MSDN. Możesz także wysłać do nas wiadomość e-mail na adres tellvisio@microsoft.com bądź przesłać opinię za pośrednictwem witryny UserVoice.

Obserwuj program Visio

Obserwuj program Visio w serwisie Twitter

Obserwuj program Visio w serwisie Facebook

Obserwuj program Visio na blogu

Obserwuj program Visio w witrynie UserVoice

* Wymaga licencji platformy Microsoft 365 sprzedawanej oddzielnie
Subskrypcje aplikacji Visio — plan 1 oraz plan 2 zawsze obejmują najnowsze wersje aplikacji Visio Online oraz programu Visio. Visio Standard 2019 oraz Visio Professional 2019 to najnowsze bezterminowe wersje programu Visio. Każda z tych wersji to jednorazowy zakup, który nie jest aktualizowany. Wcześniejsze wersje bezterminowe to Visio 2016,Visio 2013,Visio 2010 i Visio 2007. Program Visio 2019 jest zgodny z systemami Windows 10, Windows 8.1 i Windows 7.
1. Dostępność aplikacji mobilnych zależy od kraju/regionu.