Świadczenie pomocy technicznej dla starszych wersji programu Internet Explorer zostało zakończone

12 stycznia 2016 r. zostało zakończone świadczenie pomocy technicznej dla programu Internet Explorer (IE) 10 i starszych wersji. Wciąż dostępne są aktualizacje zabezpieczeń, poprawki dotyczące zgodności oraz pomoc techniczna dla programu IE 11 w systemie Windows 7, 8.1 i 10.

A desktop monitor displaying the Windows 10 start screen.

Co to oznacza?

Czas działać. Po 12 stycznia 2016 r. firma Microsoft nie będzie już udostępniać aktualizacji zabezpieczeń ani pomocy technicznej dla starszych wersji programu Internet Explorer. Regularne aktualizacje zabezpieczeń pomagają chronić urządzenia, dlatego uaktualnianie i bycie na bieżąco jest tak ważne.


Szybsze przeglądanie i dłuższy czas pracy baterii dzięki przeglądarce Microsoft Edge

Potencjalne zagrożenia związane z używaniem starszych wersji programu Internet Explorer

Ryzyko związane z zabezpieczeniami

Twój komputer pozbawiony krytycznych aktualizacji zabezpieczeń przeglądarki może być narażony na szkodliwe wirusy, oprogramowanie szpiegujące i inne złośliwe oprogramowanie kradnące lub niszczące informacje i dane biznesowe.

Ryzyko braku zgodności

Firmy, które muszą spełniać określone wymagania prawne, takie jak HIPAA, powinny dołożyć należytej staranności, aby ocenić, czy nadal są w stanie spełnić wymogi zgodności z przepisami przy użyciu nieobsługiwanego oprogramowania.

Ryzyko związane z obsługą

Wielu niezależnych dostawców oprogramowania (ISV) nie obsługuje już starszych wersji programu Internet Explorer. Na przykład rozwiązanie Microsoft 365 korzysta z nowoczesnych standardów internetowych i najlepiej działa z najnowszą przeglądarką, czyli Microsoft Edge.


|

Microsoft Edge to nasza zupełnie nowa przeglądarka dla systemu Windows 10, która dzięki integracji z funkcjami takimi jak Web Note i Cortana1 wykracza poza zwykłe przeglądanie. W przypadku witryn wymagających lepszej zgodności z poprzednimi wersjami przeglądarka Microsoft Edge może uruchamiać przeglądarkę Internet Explorer 11. Program Internet Explorer 11 w dalszym ciągu będzie obsługiwany w systemie Windows 10.

Internet Explorer jest składnikiem systemu operacyjnego Windows, a jego najbardziej aktualna wersja będzie zgodna z zasadami cyklu świadczenia pomocy technicznej określonymi dla systemu operacyjnego, w którym jest on zainstalowany. Przeglądarka Internet Explorer 11 będzie obsługiwana przez cały cykl świadczenia pomocy technicznej dla systemów Windows 7, Windows 8.1 i Windows 10. Aby poznać daty cykli świadczenia pomocy technicznej dla wszystkich systemów operacyjnych, przeszukaj bazę danych cykli świadczenia pomocy technicznej tutaj.

Najnowsza wersja programu Internet Explorer jest zgodna z zasadami dotyczącymi składników, co oznacza, że będzie obsługiwana tak długo jak system operacyjny Windows, w którym jest zainstalowana. Skoncentrowanie pomocy technicznej na najnowszej wersji programu Internet Explorer dla obsługiwanego systemu operacyjnego Windows jest zgodne ze standardami branżowymi.

Świadczenie pomocy technicznej dla starszych wersji programu Internet Explorer zostało zakończone. Zakończenie świadczenia pomocy technicznej oznacza, że nie są udostępniane aktualizacje zabezpieczeń, aktualizacje niezwiązane z zabezpieczeniami, bezpłatne lub płatne opcje asystowanej pomocy technicznej oraz aktualizacje zawartości technicznej online.

Tryb przedsiębiorstwa umożliwia korzystanie ze starszych aplikacji internetowych w przeglądarce Internet Explorer 11 lub Microsoft Edge. Wskazówki i zasoby dotyczące uaktualnienia można znaleźć w Centrum programu Microsoft Edge dla informatyków.

Tryb przedsiębiorstwa dla programów Internet Explorer 11 i Microsoft Edge zapewnia lepszą zgodność z poprzednimi wersjami, umożliwiając klientom uruchamianie wielu starszych aplikacji internetowych przeznaczonych dla starszych wersji przeglądarki Internet Explorer. Aby pomóc klientom, którzy muszą korzystać z programu Internet Explorer 11 w trybie przedsiębiorstwa, firma Microsoft zobowiązuje się obsługiwać tryb przedsiębiorstwa jako funkcję przeglądarki Internet Explorer 11. Firma Microsoft w dalszym ciągu będzie inwestować w ulepszenia zgodności, narzędzia i inne zasoby, aby ułatwić klientom uaktualnienie do najnowszej przeglądarki i bycie na bieżąco.

Firma Microsoft oferuje wiele bezpłatnych i płatnych opcji pomocy technicznej dla klientów i partnerów, którzy chcą przeprowadzić uaktualnienie do najnowszej wersji programu Internet Explorer lub migrację do programu Microsoft Edge. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź Centrum programu Microsoft Edge dla informatyków.