Zakończenie świadczenia pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Po 12 latach, 8 kwietnia 2014 r. zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP. Firma Microsoft przestanie udostępniać aktualizacje zabezpieczeń i pomoc techniczną dla systemu operacyjnego Windows XP. Kluczowe znaczenie ma teraz migracja do nowoczesnego systemu operacyjnego. Najlepszym sposobem migracji z systemu Windows XP do systemu Windows 10 jest zakup nowego urządzenia.

A desktop computer, with a wireless keyboard and mouse on a white desk, Windows 10 appears on the screen

Co to oznacza?

Należy podjąć działanie i przeprowadzić uaktualnienie do systemu Windows 10. Aktualizacje zabezpieczeń wypełniają luki w zabezpieczeniach, które mogą być wykorzystywane przez złośliwe oprogramowanie, ułatwiając w ten sposób ochronę użytkowników i ich danych. Po 8 kwietnia 2014 r. komputery z systemem Windows XP nie są uważane za bezpieczne.


Jak przeprowadzić migrację z systemu Windows XP?

Nadszedł czas, aby przejść na platformę Microsoft 365

Platforma Microsoft 365 oferuje kompleksowe, inteligentne rozwiązanie, obejmujące usługę Office 365, system Windows 10 i pakiet Enterprise Mobility + Security oraz umożliwia kreatywne działanie i bezpieczną współpracę.

Potencjalne ryzyko związane z dalszym korzystaniem z systemu Windows XP

Zabezpieczenia

Twój komputer pozbawiony krytycznych aktualizacji zabezpieczeń dla systemu Windows XP może być narażony na szkodliwe wirusy, oprogramowanie szpiegujące i inne złośliwe oprogramowanie kradnące lub niszczące informacje i dane biznesowe. Ponadto po zakończeniu świadczenia pomocy technicznej dla samego systemu Windows XP oprogramowanie antywirusowe nie będzie Cię mogło w pełni chronić.

Zgodność

Firmy podlegające zobowiązaniom prawnym, takim jak ustawa HIPAA, nie będą mogły nadal spełniać wymagań w zakresie zgodności z przepisami.

Brak pomocy technicznej od niezależnych dostawców oprogramowania

Wielu dostawców oprogramowania przestanie świadczyć pomoc techniczną dla swoich produktów działających w systemie Windows XP, ponieważ nie mogą otrzymywać aktualizacji dla systemu Windows XP. Na przykład nowy pakiet Office korzysta z nowoczesnego systemu Windows i nie będzie działać w systemie Windows XP.

Pomoc techniczna od producentów sprzętu

Większość producentów sprzętu komputerowego przestanie świadczyć pomoc techniczną dla dotychczasowego i nowego sprzętu działającego w systemie Windows XP. Oznacza to także, że sterowniki wymagane do używania systemu Windows XP z nowym sprzętem mogą być niedostępne.


|

Po zakończeniu świadczenia pomocy technicznej nadal będzie można instalować i aktywować system Windows XP. Komputery z systemem Windows XP będą nadal działać, ale nie będą otrzymywać żadnych aktualizacji z usługi Microsoft Update ani nie będzie można na nich korzystać z pomocy technicznej. Po tej dacie będą także nadal wymagane aktywacje dla instalacji systemu Windows XP za pomocą licencji dla klientów detalicznych.

Tryb zgodności z systemem Windows XP ma ten sam cykl świadczenia pomocy technicznej co system Windows XP. Świadczenie rozszerzonej pomocy technicznej zakończono 8 kwietnia 2014 r.

Korzystanie z systemu Windows XP razem z oprogramowaniem MED-V ma ten sam cykl świadczenia pomocy technicznej co system Windows XP. Świadczenie pomocy technicznej zakończono 8 kwietnia 2014 r.

Oprogramowanie Microsoft Security Essentials zainstalowane przed 8 kwietnia 2014 r. otrzymywało aktualizacje podpisów narzędzia do zwalczania złośliwego oprogramowania do 14 lipca 2015 r. Komputery z systemem Windows XP nie są obecnie już traktowane jako chronione.

Narzędzie firmy Microsoft do usuwania złośliwego oprogramowania dla systemu Windows XP było obsługiwane do 14 lipca 2015 r. Komputery z systemem Windows XP nie są obecnie już traktowane jako chronione.

Mimo że po 8 kwietnia 2014 r. klienci mogą nadal używać programu System Center Configuration Manager, usługi Microsoft Intune i Zestawu narzędzi firmy Microsoft do wdrażania do zarządzania systemem Windows XP i jego wdrażania, produkty te przestaną obsługiwać system Windows XP i wszelkie problemy techniczne, które mogą się pojawić, nie otrzymają rozwiązań.

Zobacz stronę dotyczącą cyklu użytkowania produktu Windows Embedded i Pomoc techniczną Microsoft, aby uzyskać więcej informacji o cyklach użytkowania systemu Windows XP Embedded.