Empower students and educators with Microsoft Teams Devices

Teach and learn from anywhere with quality Teams meeting and calling. Provide a connected and engaging experience for students, educators, and administrators using a wide range of Teams Certified devices

Uściślij wyniki


Urządzenia głośnomówiące

Teams Rooms

Kamery internetowe

Telefony stacjonarne i wyświetlacze usługi Teams


Wyświetl więcej dostępnych do zakupu urządzeń certyfikowanych do użytku z usługą Microsoft Teams