Microsoft Teams (wersja bezpłatna)

Microsoft Teams (wersja bezpłatna) Bezpłatne
(Bez zobowiązania)

Najpopularniejsze

Microsoft Teams Essentials

Microsoft Teams Essentials €3.40
za użytkownika/miesiąc
(subskrypcja roczna odnawiana automatycznie)1

Microsoft 365 Business Basic

Microsoft 365 Business Basic €5.10
za użytkownika/miesiąc
(subskrypcja roczna odnawiana automatycznie)1

Microsoft 365 Business Standard

Microsoft 365 Business Standard €10.50
za użytkownika/miesiąc
(subskrypcja roczna odnawiana automatycznie)1
Porównaj funkcje produktów pakietu Microsoft Office
Nazwa funkcji Microsoft Teams (wersja bezpłatna) Microsoft Teams Essentials Microsoft 365 Business Basic Microsoft 365 Business Standard

Spotkania i rozmowy

Ta funkcja jest częściowo uwzględniona
Ta funkcja jest częściowo uwzględniona
Ta funkcja jest częściowo uwzględniona

Dostępne

Spotkania online (połączenia głosowe i wideo) 6

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Pojemność uczestników

Included

100 uczestników

Included

300 uczestników

Included

300 uczestników

Included

300 uczestników

Maksymalny czas trwania spotkania grupy

Included

60 minut

Included

30 godzin

Included

30 godzin

Included

30 godzin

Maksymalny czas trwania spotkania indywidualnego

Included

30 godzin

Included

30 godzin

Included

30 godzin

Included

30 godzin

Udostępnianie ekranu

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Dostosowywane tła

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Tryb Razem

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Zaplanowane spotkania

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Napisy na żywo

Tylko język angielski3

Tylko język angielski3

Ponad 30 języków3

Ponad 30 języków3

Nagrania i transkrypcje spotkań

Niedostępne

Niedostępne

Dostępne

Dostępne

Osobne pokoje

Niedostępne

Niedostępne

Dostępne

Dostępne

Microsoft Whiteboard 4

Not Included

Dostępne za pomocą tożsamości bazującej na usłudze Azure Active Directory

Dostępne

Dostępne za pomocą tożsamości bazującej na usłudze Azure Active Directory

Tłumienie hałasu

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Organizowanie seminariów internetowych, które obejmują strony rejestracji uczestników, potwierdzenia e-mail i raporty

Niedostępne

Niedostępne

Niedostępne

Dostępne

Wyświetlanie domyślnego kalendarza programu Outlook

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Dołączanie do spotkań bez konta

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Wspólne dodawanie adnotacji 4

Niedostępne

Dostępne za pomocą tożsamości bazującej na usłudze Azure Active Directory

Dostępne

Dostępne za pomocą tożsamości bazującej na usłudze Azure Active Directory

Czat i współpraca

Ta funkcja jest częściowo uwzględniona
Ta funkcja jest częściowo uwzględniona

Dostępne

Dostępne

Maksymalna liczba użytkowników

Included

100

Included

300

Included

300

Included

300

Nieograniczone wiadomości czatu i wyszukiwanie w aplikacji Teams

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Dostęp dla gościa

Niedostępne

Niedostępne

Dostępne

Dostępne

Załączniki plików w czacie

Included

2 GB na użytkownika

Included

2 GB na użytkownika

Included

1 TB na użytkownika 7

Included

1 TB na użytkownika 7

Przechowywanie plików

Included

5 GB dla wszystkich zespołów

Included

10 GB

Included

1 TB8

Included

1 TB8

Współpraca w czasie rzeczywistym w aplikacji mobilnej Office, która łączy w sobie aplikacje Word, Excel i PowerPoint12

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Ponad 250 zintegrowanych aplikacji i usług dla usługi Teams

Niedostępne

Niedostępne

Dostępne

Dostępne

Czatowanie między kontami służbowymi i osobistymi

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Aplikacje i usługi biurowe

Ta funkcja jest częściowo uwzględniona
Ta funkcja jest częściowo uwzględniona
Ta funkcja jest częściowo uwzględniona
Ta funkcja jest częściowo uwzględniona

Uzyskuj dostęp do internetowych wersji aplikacji Word, Excel i PowerPoint

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Hosting poczty e-mail w programie Exchange z adresem niestandardowej domeny poczty e-mail

Niedostępne

Niedostępne

Dostępne

Dostępne

Osobisty magazyn plików i ich udostępnianie w usłudze OneDrive

Included

5 GB na użytkownika

Included

10 GB na użytkownika

Included

1 TB na użytkownika

Included

1 TB na użytkownika

Dodatkowe usługi platformy Microsoft 365, w tym SharePoint Online, Yammer, Planner i Stream

Niedostępne

Niedostępne

Dostępne

Dostępne

Klasyczne wersje programów Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Access i Publisher9

Niedostępne

Niedostępne

Niedostępne

Dostępne

Aplikacja Microsoft Bookings ułatwia klientom rezerwowanie terminów spotkań i zarządzanie nimi

Niedostępne

Niedostępne

Dostępne

Dostępne

Importowanie kontaktów z programów Outlook i Skype

Dostępne

Dostępne

Niedostępne

Niedostępne

Zabezpieczenia i zgodność

Ta funkcja jest częściowo uwzględniona
Ta funkcja jest częściowo uwzględniona

Dostępne

Dostępne

Szyfrowanie danych magazynowanych i podczas przesyłania w usłudze Microsoft Teams

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Logowanie jednokrotne do wszystkich aplikacji i usług platformy Microsoft 365

Niedostępne

Niedostępne

Dostępne

Dostępne

Wymuszone uwierzytelnianie wieloskładnikowe

Niedostępne

Niedostępne

Dostępne

Dostępne

Zaawansowana inspekcja i raportowanie

Niedostępne

Niedostępne

Dostępne

Dostępne

Administracja i pomoc techniczna

Niedostępne

Ta funkcja jest częściowo uwzględniona

Dostępne

Dostępne

Narzędzia administracyjne do zarządzania użytkownikami i aplikacjami

Niedostępne

Niedostępne

Dostępne

Dostępne

Analiza i raportowanie użycia usług platformy Microsoft 365

Niedostępne

Niedostępne

Dostępne

Dostępne

Konfigurowalne ustawienia i zasady użytkowników

Niedostępne

Niedostępne

Dostępne

Dostępne

Finansowa gwarancja dostępności na poziomie 99,9%10

Niedostępne

Niedostępne

Dostępne

Dostępne

Całodobowa pomoc techniczna przez telefon i Internet

Niedostępne

Dostępne

Dostępne

Dostępne