Przejdź do głównej zawartości
Microsoft Viva

Wspieraj szybszy rozwój za pomocą zintegrowanych narzędzi środowiska pracowników. Pobierz raport

Opcje użytkownika dotyczące celów i głównych wyników w rozwiązaniu Viva Goals

Inspiruj ludzi i organizacje do wykorzystywania posiadanego potencjału

Dopasuj pracę ludzi do celów zespołu i organizacji za pomocą platformy Microsoft Viva.

Motywuj zespoły do większych osiągnięć dzięki współpracy w rozwiązaniu Viva

Dopasowanie

Stwórz dopasowanie między ludźmi, procesami i wynikami w celu wspierania wyników biznesowych.

Elastyczność

Utwórz jedno centrum dla ludzi do przeglądania priorytetów zespołu, uzyskiwania dostępu do celów i ich aktualizacja oraz sprawdzania postępów.

Integracja

Zapewnij ludziom większą klarowność, widoczność i zaangażowanie w określanie celów firmy — platforma Viva integruje ponad 20 oficjalnych systemów pracy.

Pomóż przeobrazić środowisko pracowników

Dopasuj osoby i projekty do strategicznych priorytetów biznesowych, określ wyraźne cele i motywuj zespoły do osiągania wspólnie więcej — dowiedz się, jak platforma Viva może pomóc.

Śledzenie celów w rozwiązaniu Viva Goals.

Zapewnij wszystkim widoczność celów i postępów

Zapewnij koncentrację zespołów i organizacji na odpowiednich celach i głównych wynikach.

Schemat blokowy pokazujący, jak każdy członek organizacji dąży do celu i jak przekłada się to na zespół jako większą całość.

Połącz codzienną pracę z wpływem biznesowym

Zapewnij ludziom widoczność tego, jak ich projekty łączą się z obejmującymi cały zespół i całą organizację celami i głównymi wynikami.

Przegląd sprzedaży z danymi i szczegółowymi informacjami uzyskiwanymi w czasie rzeczywistym.

Twórz adaptowalne zespoły, które osiągają wyniki

Wspieraj szybsze i lepsze podejmowanie decyzji za pomocą dynamicznych danych w czasie rzeczywistym i szczegółowych informacji.

Czat w usłudze Teams z okienkiem wyskakującym wskazującym cel użytkownika, postęp jego realizacji, właściciela i przyciski do rewizji lub wyświetlenia w aplikacjach.

Pomóż zespołom skoncentrować się na tym, co ważne

Komunikuj się, współpracuj i kontroluj cele za pomocą rozszerzenia do obsługi wiadomości na czacie usługi Microsoft Teams.

Comiesięczny przegląd produktu w rozwiązaniu Viva Goals udostępniany grupie w usłudze Teams.

Osadź cele i główne wyniki w środowisku pracownika

Płynnie wprowadź dane i działania do codziennych narzędzi, takich jak usługi Teams i Azure DevOps, oraz wykorzystaj natywną integrację z platformą Microsoft 365.

Powrót do kart

Koncentracja uwagi i dopasowanie

Dowiedz się, jak zespoły w firmie Microsoft używają rozwiązania Viva Goals, aby ułatwić im wspieranie celów firmy, takich jak rozwój, różnorodność i dobre samopoczucie pracowników.

Dwie osoby patrzące razem na laptopa.
Microsoft Logo

„Cele i główne wyniki pozwalają wszystkim obserwować, nad czym pracują inni. Pojedyncze osoby mogą dostrzec znaczenie swojego wkładu... A liderzy widzą, jak idzie implementacja ich celów.”

— Jennifer Perret, główny menedżer grup programów, Microsoft

Szczegółowe informacje o środowisku pracownika

Osoba siedząca przy biurku i patrząca na monitor.

Zmiana doświadczeń pracowników

Eksploruj zasoby, badania i narzędzia, które pomagają w szybszym dostosowywaniu strategii dotyczących środowisk pracowników do nieustannie zmieniających się wymagań Twoich ludzi.

Dwie osoby pracujące razem w biurze.

Wzbogać środowisko pracownika o cele i spójność

Ukierunkowuj zespoły na strategiczne priorytety organizacji i jednocz je wokół misji oraz celu za pomocą rozwiązania Viva Goals.

Dwie osoby prowadzące rozmowę.

Zwiększaj możliwości i energię pracowników

Dowiedz się, jak platforma Viva może pomagać w zwiększaniu możliwości menedżerów i zespołów, modernizowaniu komunikacji i kontaktów oraz budowaniu kultury uczenia się.

Trzy osoby prowadzące rozmowę.

Pomagaj pojedynczym pracownikom i zespołom wydajnie pracować

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami z najnowszego raportu Work Trend Index Pulse Report, odkryj nowe aplikacje platformy Viva i angażuj pracowników hybrydowych dzięki funkcji Microsoft Teams Rooms, a do tego pracuj mądrzej i bezpieczniej dzięki nowej aktualizacji systemu Windows 11 2022.

Wspieraj organizację skoncentrowaną na ludziach

Dowiedz się więcej

Dowiedz się, jak platforma Viva wspiera łączenie, analizę, cel i rozwój.

Zobacz plany i ceny

Dowiedz się więcej o cenach środowiska pracownika.

Wypróbuj teraz

Zobacz, co może zaoferować platforma Microsoft Viva.

Obserwuj platformę Microsoft 365