Cele Microsoft Viva

Popraw wyniki biznesowe i środowiska pracownika dzięki rozwiązaniu do wyznaczania celów oraz zarządzania celami i głównymi wynikami, które ukierunkowuje zespoły na realizację priorytetów organizacji.


• Zdefiniuj sukces, tworząc nowe cele i główne wyniki (OKR) lub rozpoczynając od wbudowanych szablonów.

• Dopasuj kluczowe inicjatywy za pomocą przepływów pracy zatwierdzania celów i głównych wyników, schematów organizacyjnych i stron celów na wszystkich poziomach działów i zespołów.

• Łącz pracę z wynikami za pomocą projektów oraz zadań zgodnych z celami i głównymi wynikami.

€5.10 za użytkownika/miesiąc
(subskrypcja roczna odnawiana automatycznie)1
Cena nie uwzględnia podatku VAT.
Lub
Omówienie Często zadawane pytania

Dostępne funkcje

 • Zdefiniuj sukces

  Twórz nowe cele i główne wyniki (OKR) lub zacznij od wbudowanych szablonów, aby wyrównać wysiłki na wszystkich poziomach, stosując przepływy pracy zatwierdzania i elastyczne widoki.

 • Łącz projekty i zadania z celami i głównymi wynikami (OKR)

  Sprawdź, jak codzienna praca Twojego zespołu wpływa na realizację priorytetów organizacji i połącz OKR z systemami, których używacie w pracy obecnie, takimi jak JIRA, Asana, Zendesk i Tableau.

 • Udostępniaj postępy

  Informuj wszystkich w organizacji o postępach i dziel się szczegółowymi informacjami za pomocą linków z możliwością udostępniania do pulpitów nawigacyjnych oraz dostosowywalnych szablonów prezentacji.

 • Zarządzaj prywatnością i zabezpieczeniami

  Z łatwością zarządzaj licencjami za pomocą integracji Centrum administracyjnego firmy Microsoft. Umożliw bezproblemowe i bezpieczne logowanie dzięki logowaniu jednokrotnemu platformy Azure, usługi Google i usługi Slack. Zabezpieczone za pomocą szyfrowania danych i zgodności z SOC 2 typu II. Zachowaj poufność, ustanawiając prywatne cele i główne wyniki oraz dostosowanym ustawieniom.

 • Używaj zaawansowanej konfiguracji celów i głównych wyników (OKR)

  Dostosuj konfiguracje głównych wyników za pomocą prywatnych i udostępnionych głównych wyników, delegowania głównych wyników do członków zespołu oraz niestandardowego oceniania głównych wyników, a także określania ich postępu i stanu.

 • Pomóż zapewnić spójność

  Zapewnij spójność dzięki przepływom pracy zatwierdzania głównych wyników, widokowi wykresu organizacji oraz stronom celów organizacyjnych, zespołowych i indywidualnych.

 • Zadbaj o koncentrację zespołu

  Kieruj dyskusje na konkretne tematy, udostępniaj kontekst i ułatw raportowanie o postępach dzięki niestandardowym pulpitom nawigacyjnym oraz dynamicznie aktualizowanym celom i głównym wynikom (OKR).

 • Bezproblemowa integracja z usługami Microsoft Teams i Azure DevOps

  Pozostań w przepływie pracy dzięki aplikacji Cele Viva w usłudze Teams. Komunikuj się, współpracuj i sprawdzaj cele za pomocą rozszerzenia wiadomości w czacie usługi Teams i pracuj bezpośrednio w aplikacji Cele Viva w usłudze Azure DevOps.

 • Śledź cele i główne wyniki

  Sprawdzaj cele i główne wyniki przy użyciu aplikacji internetowej lub aplikacji Teams. Angażuj się i określaj kontekst za pomocą polubień i komentarzy, ustawiaj przypomnienia i automatyzuj kontrole.

Powiązane usługi

Nauka Viva

Płynnie zintegruj dostęp do zawartości edukacyjnej w miejscach, w których pracownicy już spędzają czas.

Tematy Viva

Dodaj rozwiązanie do organizowania i odnajdowania zawartości oparte na sztucznej inteligencji, aby pomóc pracownikom znajdować informacje i korzystać z wiedzy w całej organizacji.

Szczegółowe informacje Viva

Zwiększ produktywność i dobre samopoczucie za pomocą opartych na danych szczegółowych informacjach oraz rekomendacjach z zapewnioną ochroną prywatności.

Dodatkowe zasoby

Dokumentacja rozwiązania Cele Viva

Rozpocznij korzystanie z rozwiązania Cele Viva w swojej organizacji.

Uzyskaj pomoc dotyczącą wdrożenia

Przyspiesz wdrożenie, adaptację użytkowników i migrację danych dzięki usłudze FastTrack.

 1. Po rozpoczęciu płatnej subskrypcji zasady anulowania będą zależeć od wybranego produktu i domeny w firmie Microsoft oraz od tego, czy jesteś nowym klientem. Dowiedz się więcej. Subskrypcję platformy Microsoft 365 można anulować w dowolnej chwili, przechodząc do Centrum administracyjnego platformy Microsoft 365. Po anulowaniu subskrypcji wszystkie skojarzone dane zostaną usunięte. Dowiedz się więcej na temat przechowywania, usuwania i niszczenia danych na platformie Microsoft 365.