A person sitting in a window seat using a laptop.

Nauka Microsoft Viva

Zwiększ możliwości pracowników w zakresie odnajdywania, udostępniania i polecania zawartości z bibliotek zawartości w obrębie Twojej całej organizacji oraz uczenia się z nich.
• Odnajduj istotną zawartość szkoleniową
• Nadzoruj zawartość szkoleniową i udostępniaj ją współpracownikom
• Monitoruj ścieżki szkoleniowe w Twojej organizacji

Aby mieć uprawnienia do rozwiązania Nauka Microsoft Viva, wymagane są licencje Microsoft 365 F1, F3, E3, A3, E5, A5, Office 365 F3, E1, A1, E3, A3, E5, A5, Microsoft 365 Business Basic, Business Standard, Business Premium lub SharePoint K (plan 1) albo (plan 2).

€3.40 za użytkownika/miesiąc
(subskrypcja roczna odnawiana automatycznie)1
Cena nie uwzględnia podatku VAT.
Lub
Omówienie Często zadawane pytania

Dostępne funkcje

 • Karty nauki

  Utwórz karty nauki w kanałach usługi Teams, w których współpracujesz, aby mieć pod opieką wybory edukacyjne dla Twojego zespołu.

 • Szkolenia społecznościowe

  Udostępnij link do zawartości szkoleniowej pocztą e-mail, w konwersacjach i na czacie w usłudze Teams.

 • Polecanie i śledzenie

  Polecaj zawartość szkoleniową współpracownikom oraz śledź zgłoszony postęp ukończenia.

 • Różnorodne biblioteki zawartości

  Połącz zawartość edukacyjną od firmy Microsoft, innych dostawców, z systemów zarządzania nauczaniem oraz z własnej organizacji w jednym centrum.

 • Spersonalizowane rekomendacje

  Inteligentne wyszukiwanie i odnajdywanie dostarczają istotnej i popularnej zawartości.

 • Niestandardowa zawartość edukacyjna

  Przekształć zasoby firmy w standardowy interfejs nauki dzięki integracji z programem SharePoint.

Powiązane usługi

Szczegółowe informacje Microsoft Viva

Zrozum wpływ wzorców pracy na dobre samopoczucie pracowników oraz wyniki biznesowe. Domyślne środki ochrony zabezpieczają indywidualne prawa do zachowania prywatności.

Tematy Microsoft Viva

Dodaj rozwiązanie do organizowania i odnajdowania zawartości oparte na sztucznej inteligencji, aby ułatwić pracownikom znajdowanie informacji i korzystanie z wiedzy w całej organizacji.

Microsoft Viva i Glint

Zbieraj cenne opinie pracowników oraz przekształcaj szczegółowe informacje w działania, dzięki czemu menedżerowie i zespoły mogą mierzyć i ulepszać środowisko pracownika.

Dodatkowe zasoby

Dokumentacja rozwiązania Nauka Viva

Szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji, konfiguracji i rozpoczynania pracy z rozwiązaniem Nauka Viva.

Pomoc dotycząca włączania przy użyciu usługi FastTrack

Uzyskaj zdalne wskazówki dotyczące włączania modułów platformy Viva w celu zaspokojenia potrzeb organizacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów dla uprawniających planów na 150 lub więcej licencji.

Microsoft Viva

Ulepsz środowisko pracownika, pomagając ludziom komunikować się, koncentrować, uczyć i rozwijać w pracy.

1. Po rozpoczęciu płatnej subskrypcji zasady anulowania różnią się zależnie od Twojego stanu jako nowego klienta oraz wybranego produktu i domeny w firmie Microsoft. Dowiedz się więcej. Subskrypcję platformy Microsoft 365 można anulować w dowolnej chwili, przechodząc do centrum administracyjnego platformy Microsoft 365. Po anulowaniu subskrypcji wszystkie skojarzone dane zostaną usunięte. Dowiedz się więcej na temat przechowywania, usuwania i niszczenia danych na platformie Microsoft 365.