A person smiling.

Pakiet platformy Microsoft Viva z usługą Glint

Pakiet platformy Microsoft Viva i usługi Glint łączy wiedzę, naukę, szczegółowe informacje i opinie pracowników w zintegrowane środowisko pracownika, aby zwiększać możliwości osób i zespołów, pozwalając im osiągać najlepsze rezultaty w każdym miejscu. Platforma Microsoft Viva i usługa Glint pomagają organizacjom zbierać cenne opinie pracowników oraz przekształcać szczegółowe informacje w działania, dzięki czemu menedżerowie i zespoły mogą mierzyć i ulepszać środowisko pracownika.

 
 
 Zawiera:
 
• Usługa Glint do przechwytywania cennych opinii pracowników oraz przekształcania szczegółowych informacji w działania.
• Rozwiązanie Nauka Viva do umożliwiania pracownikom rozwoju i doskonalenia umiejętności.
• Rozwiązanie Tematy Viva do odnajdywania i organizowania wiedzy oraz doświadczenia.
• Rozwiązanie Szczegółowe informacje Viva do poprawiania produktywności i dobrego samopoczucia pracowników.
 
Aby mieć uprawnienia do platformy Microsoft Viva i usługi Glint, wymagana jest licencja Microsoft 365 lub Office 365 E1/A1/G1/E3/A3/G3/E5/A5/G5, Microsoft 365 Business Basic, Business Standard, Business Premium lub Exchange Online (plan 1) albo (plan 2).
 
 
 
€10.10 za użytkownika/miesiąc

zobowiązanie roczne
 

Oszczędź 20%*

Cena nie uwzględnia podatku VAT.
Aby dodać pakiet platformy Microsoft Viva z usługą Glint do swojej subskrypcji, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Microsoft.
Omówienie Często zadawane pytania

Funkcje unikatowe dla pakietu platformy Microsoft Viva i usługi Glint

 • Programy do przeprowadzania ankiet z możliwością dostosowywania

  Zbieraj regularne opinie pracowników za pomocą programów ankiet obejmujących zaangażowanie, dołączanie, pracę hybrydową oraz zróżnicowanie i integrację pracowników. Korzystaj z szablonów opartych na badaniach lub dostosowuj własne ankiety, aby przechodzić do szczegółów dotyczących konkretnych problemów.

 • Integracje usługi Glint i platformy Viva

  Połącz zagregowane i zaanonimizowane dane usługi Glint dotyczące odczuć pracowników z danymi rozwiązania Szczegółowe informacje Viva dotyczącymi sposobu ich pracy, aby uzyskać całościowy obraz środowiska pracownika.

 • Osadzona nauka i działania

  Wydobywaj na pierwszy plan dopasowane czynności do wykonania i wyselekcjonowaną zawartość z platformy LinkedIn Learning, aby ułatwić menedżerom naukę nowych umiejętności oraz wspieranie ich zespołów — wszystko to w przepływie pracy.

 • Wiodąca w branży analiza

  Natychmiast uzyskuj dostęp do wizualnego podziału kondycji organizacji, alertów w czasie rzeczywistym dotyczących ryzyka fluktuacji oraz zmian w kluczowych wskaźnikach wydajności i głównych motywach stojących za komentarzami i sugestiami pracowników.

 • Kompleksowe środowisko menedżera

  Wyposaż menedżerów w szczegółowe informacje, schematy konwersacji oraz narzędzia do podejmowania działań, aby wzmocnić zaangażowanie, rozwój i dobre samopoczucie w ich zespołach.

 • Wszechstronna opinia dotycząca rozwoju

  Nadaj pracownikom większy zakres możliwości kształtowania ich rozwoju dzięki lekkiemu procesowi, intuicyjnemu raportowaniu oraz zintegrowanej zawartości edukacyjnej.

Nauka Viva: doskonalenie umiejętności i rozwój

 • Karty nauki

  Utwórz karty nauki w kanałach usługi Teams, w których współpracujesz, aby mieć pod opieką wybory edukacyjne dla Twojego zespołu.

 • Szkolenia społecznościowe

  Udostępnij link do zawartości edukacyjnej pocztą e-mail, w konwersacjach i na czacie w usłudze Teams.

 • Polecanie i śledzenie

  Polecaj zawartość edukacyjną współpracownikom oraz śledź zgłoszony postęp ukończenia.

 • Różnorodne biblioteki zawartości

  Połącz zawartość edukacyjną od firmy Microsoft, innych dostawców, z systemów zarządzania nauczaniem oraz z własnej organizacji w jednym centrum.

 • Spersonalizowane rekomendacje

  Inteligentne wyszukiwanie i odnajdywanie dostarczają istotnej i popularnej zawartości.

 • Zawartość usługi Custom Learning

  Przekształć zasoby firmy w standardowy interfejs edukacyjny poprzez integrację programu SharePoint.

Tematy Viva: wiedza i doświadczenie

 • Karty tematów

  Dostarczaj wiedzę w odpowiednim kontekście za pomocą kart tematów widocznych w programie Outlook, usłudze Teams, na usłudze wyszukiwania i w innych aplikacjach platformy Microsoft 365.

 • Centra tematów

  Zarządzaj tematami organizacji, rozpoznawaj relacje między nimi lub ręcznie dodawaj i twórz dodatkowe tematy.

 • Wyszukiwanie i odnajdowanie

  Zaoferuj bezproblemowe i zintegrowane środowisko na platformie Microsoft 365 z tematami widocznymi w usłudze Microsoft Search i w aplikacjach, których używasz na co dzień.

 • Strony tematów

  Łącz ze sobą odpowiednią zawartość, konwersacje i fachową wiedzę z całej organizacji na stronach tematów tworzonych za pomocą funkcji sztucznej inteligencji rozwiązania Microsoft Viva.

 • Nadzorowanie wiedzy

  Umożliw ekspertom w Twojej organizacji korygowanie tematów, przypinanie zasobów i identyfikowanie innych ekspertów, podczas gdy rozwiązanie Tematy Microsoft Viva będzie się uczyć i wprowadzać aktualizacje.

 • Zarządzanie i administrowanie

  Generuj i pokazuj tematy wygenerowane tylko z zawartości, którą użytkownicy mogą wyświetlać na podstawie ustawień zabezpieczeń i prywatności platformy Microsoft 365.

Szczegółowe informacje Viva: produktywność i dobre samopoczucie

 • Szczegółowe informacje dla menedżerów

  Ułatw zespołowi utrzymywanie łączności i zaangażowania dzięki lepszemu zrozumieniu nawyków zawodowych na poziomie zespołu, w tym wzorców doprowadzających do wypalenia i stresu.

 • Zaawansowane szczegółowe informacje i akceleratory analizy

  Generuj niestandardowe szczegółowe informacje i używaj wstępnie skonfigurowanych szablonów raportów usługi Power BI, aby podejmować decyzje na podstawie danych w typowych scenariuszach biznesowych. Rozszerz możliwości rozwiązania Szczegółowe informacje Viva, łącząc dane platformy Microsoft 365 z danymi zewnętrznymi, takimi jak zarządzanie relacjami z klientami (CRM) i dane z ankiet, do czego mogą być wymagane dodatkowe jednostki pojemności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozszerzone szczegółowe informacje Microsoft Viva.

 • Szablony transformacji biznesowej

  Przedstaw w wartościach liczbowych wpływ nowych programów i zmian biznesowych w czasie, używając wstępnie skonfigurowanych zestawów metryk i wizualizacji.

 • Szablony efektywności menedżera

  Zobacz silne strony i obszary możliwości dla menedżerów. Odkryj trendy w sposobach współpracy menedżerów z bezpośrednimi podwładnymi oraz równoważenia potrzeb w zakresie współpracy po godzinach pracy.

 • Rozszerzalność danych

  Połącz dane platformy Microsoft 365 z danymi ze źródeł — takich jak system CRM, ankiety lub inne platformy do współpracy — w celu uzyskania bardziej zaawansowanych szczegółowych informacji.

 • Szczegółowe informacje dla starszych liderów biznesowych

  Identyfikuj trendy i możliwości w organizacji, aby propagować kulturę efektywności spotkań, zwiększać możliwości pracowników oraz elastyczność organizacyjną. 

 • Dynamiczne rekomendacje

  Przekształć szczegółowe informacje w podparte badaniami porady i sugerowane akcje, w tym przypomnienia o zarezerwowaniu tygodniowego czasu pracy indywidualnej dla menedżerów w celu zaplanowania czasu rozmów indywidualnych z pracownikami.

 • Szablony wzorca współpracy

  Zwizualizuj to, jak rozmiar sieci, ryzyko wypalenia, nawyki dotyczące spotkań i inne szczegółowe informacje na podstawie współpracy różnią się dla poszczególnych pracowników w zależności od sprawowanej funkcji, poziomu i położenia geograficznego. Zobacz, jak organizacja dzieli czas między spotkania wewnętrzne a spotkania z klientami.

 • Elastyczny projektant zapytań

  Przeprowadzaj w pełni dostosowane analizy dopasowane do Twoich celów biznesowych. Eksportuj wyniki zapytania do używania w innych narzędziach do raportowania i wizualizacji.

 • Zaawansowane akceleratory analizy

  Korzystaj z funkcji, takich jak biblioteka skryptów R, w celu wydobywania tekstu, analizy sieciowej i klastrowania hierarchicznego.

Zasoby Viva: kultura i komunikacja

Zawarte we wszystkich planach platformy Microsoft 365 i usługi Office 365 dla przedsiębiorstw
 • Oznakowania firmowe

  Dostosuj rozwiązanie Zasoby Viva, używając nazwy, logo i kolorów Twojej organizacji w celu zapewnienia płynnej integracji.

 • Kanał informacyjny

  Uprość dzielenie się informacjami do jednego spersonalizowanego widoku, aby pracownicy mogli przeglądać wiadomości i dołączać do konwersacji z całej organizacji — dzięki temu będą stale utrzymywać łączność.

 • Promowanie

  Zapewnij widoczność zawartości o wysokim priorytecie, promując ją u góry kanałów informacyjnych pracowników na podstawie różnych warunków, takich jak do momentu przeczytania, ustawiona liczba wyświetleń lub data.

 • Integracja z innymi firmami

  Dostosuj i rozszerz rozwiązanie Zasoby Viva, korzystając z bogatego zestawu integracji z tymi samymi i innymi firmami z naszego ekosystemu partnerów.

 • Pulpit nawigacyjny

  Udostępniaj przydatne zasoby firmowe i zadania do wykonania w centralnym, spersonalizowanym miejscu docelowym zaprojektowanym z myślą o utrzymywaniu pracowników w przepływie pracy.

 • Określanie odbiorców

  Udostępniaj najbardziej istotną zawartość odpowiednim odbiorcom według działów, regionów, stanowisk i nie tylko.

 • Oparte na platformie Microsoft 365

  Szybko wdróż rozwiązanie Zasoby Viva i zarządzaj nimi przez konsolę administracyjną usługi Microsoft Teams — bez konieczności wymuszania stosowania dodatkowych aplikacji na urządzeniach pracowników.

Powiązane usługi

Rozszerzone szczegółowe informacje Viva

Osiągaj więcej w zakresie zaawansowanej analizy osób dzięki dodatkowej pojemności na niestandardowe akceleratory i narzędzia do analizy.

Dodatkowe zasoby

Dokumentacja

Szkolenia i dokumentacja dotyczące platformy Microsoft Viva dla deweloperów i profesjonalistów w dziedzinie technologii.

Pomoc dotycząca włączania przy użyciu usługi FastTrack

Uzyskaj zdalne wskazówki dotyczące włączania modułów platformy Viva w celu zaspokojenia potrzeb organizacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów dla uprawniających planów na 150 lub więcej licencji.

Microsoft Viva

Ulepsz środowisko pracownika, pomagając ludziom komunikować się, koncentrować, uczyć i rozwijać w pracy.

*Zaoszczędź 20% w przypadku zakupu przed 1 września 2022 r.