Vision hero

Tchnij życie w pracę

Ludzie nie są jednowymiarowymi maszynami do pracy. Jesteśmy wyjątkowi, złożeni i pełni życia — i to się nie zmienia, gdy przychodzimy do pracy. Nadszedł czas, aby przebudować środowisko pracownika, tworząc kultury pracy uwzględniające różnice między ludźmi oraz umożliwiające osobom i zespołom działanie na najwyższym poziomie.

Przedstawiamy rozwiązanie Microsoft Viva

Microsoft Viva to platforma środowiska pracownika, pomagająca w tworzeniu środowiska pracy stawiającego ludzi na pierwszym miejscu i zapewniającego lepsze wyniki biznesowe.

vision empower

Zwiększ możliwości ludzi i zespołów

Wzmocnij kulturę i komunikację

Zapewnij łączność, dopasowanie oraz inspirację do jak najlepszej pracy dzięki rozwiązaniu Zasoby na platformie Microsoft Viva.

Równowaga między produktywnością i dobrym samopoczuciem

Pielęgnuj kulturę, w której pracownicy mogą dawać z siebie wszystko, a organizacje mogą się rozwijać — dzięki rozwiązaniu Szczegółowe informacje na platformie Microsoft Viva.

Wykorzystaj wiedzę i doświadczenie

Zapewnij pracownikom informacje i wiedzę fachową w aplikacjach, z których korzystają na co dzień, dzięki rozwiązaniu Tematy na platformie Microsoft Viva.

Przyspiesz zdobywanie umiejętności i rozwój

Spraw, aby nauka i rozwój osobisty stały się naturalną częścią pracy — dzięki rozwiązaniu Nauka na platformie Microsoft Viva.

Co dalej?

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu Microsoft Viva oraz o tym, jak poprawia ono produktywność i zaangażowanie.

Pracownicy w pełni wykorzystujący swoje możliwości to lepszy biznes

94% pracowników twierdzi, że zostałoby w firmie dłużej, gdyby obejmowało to inwestycję w ich naukę i rozwój1.

Pracownicy mogą zwiększyć codzienną produktywność o 11–14% dzięki odpowiednio wdrożonemu zestawowi narzędzi do odnajdowania wiedzy2.

Organizacje zatrudniające wysoce zaangażowanych pracowników mają o 21% wyższą rentowność3.

A person smiling and looking down at a laptop.

Odkryj strategie EX powiązane z wynikami biznesowymi

Przeczytaj kluczowe wnioski z tematu „Employee Experience: The Definitive Guide, Summer 2021 edition” firmy The Josh Bersin Company opracowanego na zlecenie firmy Microsoft, aby dowiedzieć się, które strategie i programy korelują z rzeczywistymi wynikami dotyczącymi firmy, ludzi i innowacji.

[noalt]

Image_Divider

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu Microsoft Viva

Przeanalizuj dokładniej to, w jaki sposób zintegrowane narzędzia i usługi rozwiązania Microsoft Viva współdziałają ze sobą, aby umożliwiać ludziom i zespołom osiąganie jak najlepszych wyników.

Osiągnij więcej dzięki platformie Microsoft 365

Zadbaj o łączność i osiągaj więcej dzięki inteligentnym aplikacjom i środowiskom, zintegrowanym usługom w chmurze i wbudowanym zabezpieczeniom.

Przeobraź środowisko pracowników dzięki rozwiązaniu Microsoft Viva

Dowiedz się więcej o tym, dlaczego nowa, oparta na danych i szczegółowych informacjach platforma środowiska pracownika jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.

Argumenty przemawiające za środowiskiem pracownika

Miniony rok pokazał, że cyfrowe środowisko pracy w firmie to środowisko pracownika.