Zrewolucjonizuj pracę sprzedawców

Zwiększ swoją produktywność dzięki możliwościom w zakresie przetwarzania połączonych danych z systemu CRM i platformy Microsoft 365 przez generatywną sztuczną inteligencję, która pozwala uzyskiwać szczegółowe informacje w czasie rzeczywistym i automatyzować tworzenie zawartości, umożliwiając Ci powrót do tego, co lubisz — kontaktów z klientami.

Zapomnij o mozolnych zadaniach

Skup się na budowaniu relacji dzięki automatyzacji i uproszeniu zadań z wykorzystaniem wiadomości e-mail generowanych przez sztuczną inteligencję, podsumowań spotkań oraz zbierania i wprowadzania danych.

Połącz dane

Rób więcej dzięki przydatnym szczegółowym informacjom w przepływie pracy, łącząc dane z aplikacji platformy Microsoft 365 z praktycznie dowolnym systemem CRM.

Rozkręć sprzedaż

Utrzymaj dynamikę działania dzięki analizom bazującym na sztucznej inteligencji, które dostarczają rekomendacje i przypomnienia.

Omówienie
Guided Tour

Strona główna przewodnika

Zarządzaj

Zarządzaj swoją listą klientów CRM

Zarządzaj swoją listą klientów CRM

Dodaj klientów do swojego narzędzia CRM w przepływie pracy i zarządzaj swoimi relacjami łatwiej niż kiedykolwiek.

Nie przerywaj przepływu pracy

Twórz i edytuj dane CRM klienta w często używanych aplikacjach, takich jak Teams i Outlook.

Uzyskaj całościowy widok

Uzyskaj zaawansowane dane z narzędzi zwiększających produktywność, aby uzyskać bardziej niezawodny profil klienta.

Łącz się z narzędziem CRM

Wyeliminuj bezproduktywne zajęcia dzięki automatycznemu połączeniu narzędzia CRM z platformą Microsoft 365.

Współpracuje z wybranym przez Ciebie narzędziem CRM

Zawsze pozostawaj na bieżąco, niezależnie od tego, czy Twoja organizacja posługuje się usługą Salesforce, czy Dynamics 365 Sales.

Zaktualizuj swoje narzędzie CRM na platformie Microsoft 365 i w usłudze Teams

Twoje narzędzie CRM pozostaje aktualne nawet wtedy, gdy wprowadzasz zmiany w swoich kontaktach i interakcjach w przepływie pracy.

Widoki migawek wpisów CRM

Wyeliminuj konieczność przełączania widoków. Przeglądaj istotne dane sprzedaży ze swojego narzędzia CRM na pasku bocznym klienta rozwiązania Viva Sales.

Współpracuj w obrębie całej organizacji

Stosuj @wzmianki, aby wysyłać szczegóły klientów swoim współpracownikom w usłudze Teams.

Udostępnianie danych klienta w aplikacjach

Płynnie pobieraj istotne informacje o klientach z rozwiązania Viva Sales z programu Outlook do usługi Teams.

Zwiększanie sprzedaży

Łatwo udostępniaj kartę klienta, aby zapewnić zespołowi najnowsze szczegóły.

Uzyskiwanie kontekstu ze wspólnej wiedzy

Dziel się wiedzą z członkami zespołu i łatwo aktualizuj informacje o klientach w systemie CRM z poziomu usługi Teams.

Wzmacnianie relacji dzięki sztucznej inteligencji

Zyskaj głębsze zrozumienie dzięki podsumowaniom rozmów z analizy konwersacji i elementom do wykonania dla rozmów.

Przeglądanie wyników spotkania

Wykorzystaj sztuczną inteligencję do śledzenia pozytywnych lub negatywnych opinii o konwersacji.

Efektywnie wykonuj kolejne czynności dzięki rekomendacjom obsługiwanym przez sztuczną inteligencję

Wyeliminuj sporządzanie notatek i uzyskaj pełną transkrypcję spotkania klienta, a także akcje w ramach kolejnych czynności.

Spersonalizuj swoje rozmowy

Używaj filtrów, danych w trakcie rozmowy oraz sugestii do tworzenia planu klienta dopasowanego do Twojego stylu.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Często używane aplikacje.","id":"Commonly used apps.","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE5833E?ver=ed00","imageAlt":"A video showing a user replying to an email in Outlook and viewing a Viva Sales profile for a customer.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":2,"name":"Często używane aplikacje","videoHref":"https://www.microsoft.com/pl-pl/videoplayer/embed/RE58g3v","content":"<p>Twórz i edytuj dane CRM klienta w często używanych aplikacjach, takich jak Teams i Outlook.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Nie przerywaj przepływu pracy"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Synchronizacja danych","id":"Data sync","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE585Fq?ver=4a5f","imageAlt":"A customer’s contact information being viewed in Outlook through Viva Sales.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":3,"name":"Synchronizacja danych","videoHref":"","content":"<p>Uzyskaj zaawansowane dane z narzędzi zwiększających produktywność, aby uzyskać bardziej niezawodny profil klienta.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Uzyskaj całościowy widok"}],"arialabel":"Zarządzaj.","id":"manage","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE5833E?ver=ed00","imageAlt":"A video showing a user replying to an email in Outlook and viewing a Viva Sales profile for a customer.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":1,"name":"Zarządzaj","videoHref":"","content":"<p>Dodaj klientów do swojego narzędzia CRM w przepływie pracy i zarządzaj swoimi relacjami łatwiej niż kiedykolwiek.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zarządzaj swoją listą klientów CRM"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Narzędzie CRM","id":"CRM tool","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE588fH?ver=8b10","imageAlt":"A prompt to sign in to a CRM tool through Viva Sales in Outlook.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":5,"name":"Narzędzie CRM","videoHref":"","content":"<p>Zawsze pozostawaj na bieżąco, niezależnie od tego, czy Twoja organizacja posługuje się usługą Salesforce, czy Dynamics 365 Sales.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Współpracuje z wybranym przez Ciebie narzędziem CRM"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Edytowanie w czasie rzeczywistym","id":"Real-time edits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE58aRn?ver=d115","imageAlt":"A video of a user editing a customer’s contact information through Viva Sales in Outlook.","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":6,"name":"Edytowanie w czasie rzeczywistym","videoHref":"https://www.microsoft.com/pl-pl/videoplayer/embed/RE58aRl","content":"<p>Twoje narzędzie CRM pozostaje aktualne nawet wtedy, gdy wprowadzasz zmiany w swoich kontaktach i interakcjach w przepływie pracy.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zaktualizuj swoje narzędzie CRM na platformie Microsoft 365 i w usłudze Teams"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Pulpit nawigacyjny","id":"Dashboard","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE58aRq?ver=b810","imageAlt":"A customer’s contact information being viewed through Viva Sales in Outlook.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":7,"name":"Pulpit nawigacyjny","videoHref":"","content":"<p>Wyeliminuj konieczność przełączania widoków. Przeglądaj istotne dane sprzedaży ze swojego narzędzia CRM na pasku bocznym klienta rozwiązania Viva Sales.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Widoki migawek wpisów CRM"}],"arialabel":"połączenie","id":"connect","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE580te?ver=a429","imageAlt":"A video of a user signing into Salesforce through Viva Sales in Outlook.","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":4,"name":"Połączenie","videoHref":"https://www.microsoft.com/pl-pl/videoplayer/embed/RE58iFV","content":"<p>Wyeliminuj bezproduktywne zajęcia dzięki automatycznemu połączeniu narzędzia CRM z platformą Microsoft 365.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Łącz się z narzędziem CRM"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Kopiowanie kontaktów","id":"Copy contacts","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE58340?ver=e2b4","imageAlt":"A video of a user viewing customer details through an event invite in Outlook and sharing the details through a Teams message.","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":9,"name":"Kopiowanie kontaktów","videoHref":"https://www.microsoft.com/pl-pl/videoplayer/embed/RE58aRu","content":"<p>Płynnie pobieraj istotne informacje o klientach z rozwiązania Viva Sales z programu Outlook do usługi Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Udostępnianie danych klienta w aplikacjach"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Udostępnianie kontaktów w usłudze Teams","id":"Share contacts in Teams","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE58aRA?ver=bd76","imageAlt":"A video of a user sharing contact details for a customer through a message in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":10,"name":"Udostępnianie kontaktów w usłudze Teams","videoHref":"https://www.microsoft.com/pl-pl/videoplayer/embed/RE5834g","content":"<p>Łatwo udostępniaj kartę klienta, aby zapewnić zespołowi najnowsze szczegóły.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zwiększanie sprzedaży"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Promowanie pracy zespołowej","id":"Promote teamwork","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE585Fb?ver=9c0d","imageAlt":"A video of a customer’s contact details being edited through a Teams message.","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":11,"name":"Promowanie pracy zespołowej","videoHref":"https://www.microsoft.com/pl-pl/videoplayer/embed/RE58lgK","content":"<p>Dziel się wiedzą z członkami zespołu i łatwo aktualizuj informacje o klientach w systemie CRM z poziomu usługi Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Uzyskiwanie kontekstu ze wspólnej wiedzy"}],"arialabel":"Współpraca","id":"Collaborate","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE58nRe?ver=911c","imageAlt":"A video showing a user messaging a coworker in Teams asking for information about a shared contact in Viva Sales.","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":8,"name":"Współpraca","videoHref":"https://www.microsoft.com/pl-pl/videoplayer/embed/RE58aRt","content":"<p>Stosuj @wzmianki, aby wysyłać szczegóły klientów swoim współpracownikom w usłudze Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Współpracuj w obrębie całej organizacji"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Opinie o spotkaniu","id":"Meeting sentiment","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE5834k?ver=e85a","imageAlt":"A video of sentiment being tracked throughout a call in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":13,"name":"Opinie o spotkaniu","videoHref":"https://www.microsoft.com/pl-pl/videoplayer/embed/RE585Fe","content":"<p>Wykorzystaj sztuczną inteligencję do śledzenia pozytywnych lub negatywnych opinii o konwersacji.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Przeglądanie wyników spotkania"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Notatki i akcje","id":"Notes and actions","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE585Fg?ver=5c61","imageAlt":"A video showing action items being turned into tasks from a meeting summary in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":14,"name":"Notatki i akcje","videoHref":"https://www.microsoft.com/pl-pl/videoplayer/embed/RE5834n","content":"<p>Wyeliminuj sporządzanie notatek i uzyskaj pełną transkrypcję spotkania klienta, a także akcje w ramach kolejnych czynności.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Efektywnie wykonuj kolejne czynności dzięki rekomendacjom obsługiwanym przez sztuczną inteligencję"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Dostosowane rozmowy","id":"Customized calls","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE585Fm?ver=1162","imageAlt":"Sentiment from a customer call being viewed in Viva Sales in Teams.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":15,"name":"Dostosowane rozmowy","videoHref":"","content":"<p>Używaj filtrów, danych w trakcie rozmowy oraz sugestii do tworzenia planu klienta dopasowanego do Twojego stylu.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Spersonalizuj swoje rozmowy"}],"arialabel":"Angażuj się","id":"Engage","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE58lgp?ver=6227","imageAlt":"A video of tasks being added to an action item in Teams through an intro meeting summary.","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":12,"name":"Angażuj się","videoHref":"https://www.microsoft.com/pl-pl/videoplayer/embed/RE58iFD","content":"<p>Zyskaj głębsze zrozumienie dzięki podsumowaniom rozmów z analizy konwersacji i elementom do wykonania dla rozmów.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Wzmacnianie relacji dzięki sztucznej inteligencji"}],"itemsCount":15}

Zobacz rozwiązanie Viva Sales w działaniu

Zanurz się w wizję rozwiązania Viva Sales i zobacz, w jaki sposób udostępnia ono w przepływie pracy wszystko, czego sprzedawcy potrzebują.

Funkcje i ceny

Microsoft Viva Sales

nowa cena €37.40 za użytkownika/miesiąc
Cena nie uwzględnia podatku VAT.

(Subskrypcja roczna odnawiana automatycznie)1

Aplikacja środowiska sprzedawcy, która pozwala sprzedawcom używać platformy Microsoft 365 i usługi Microsoft Teams do automatycznego przechwytywania danych do dowolnego systemu CRM. Eliminuje to konieczność ręcznego wprowadzania danych i daje sprzedawcom więcej czasu na skupienie się na sprzedawaniu.

  • Podsumowania spotkań generowane przez sztuczną inteligencję
  • Wiadomości e-mail generowane przez sztuczną inteligencję
  • Inteligencja konwersacyjna
  • Integracja z systemem Salesforce CRM
  • Integracja z usługą Dynamics 365 Sales
  • Identyfikowanie klientów w wiadomościach e-mail
  • Szczegółowe informacje o spotkaniu w usłudze Teams
  • Udostępnianie danych biznesowych i współpraca nad nimi
     

Licencja na platformę Microsoft 365 dla przedsiębiorstw lub produkt usługi Office 365 dla przedsiębiorstw jest wymagana, aby używać aplikacji Viva Sales w programie Outlook, Excel i usłudze Microsoft Teams.

Rozwiązanie Viva Sales jest częścią usług Dynamics 365 Enterprise i Dynamics 365 Premium.

Często zadawane pytania

|

Rozwiązanie Viva Sales będzie oferować funkcje odczytu i zapisu z powrotem w narzędziu CRM (Dynamics 365 Sales lub Salesforce CRM) w aplikacjach platformy Microsoft 365 i usługi Teams, których już używasz. Rozwiązanie Viva Sales oferuje także nieograniczone funkcje inteligencji konwersacyjnej, co eliminuje konieczność sporządzania notatek na spotkaniach oraz zapewnia analizę opinii i następne najlepsze działania. Rozwiązanie Viva Sales automatycznie łączy listę klientów systemu CRM z aplikacjami platformy Microsoft 365, co ogranicza potrzebę dodawania klientów, którzy już są w Twoim narzędziu CRM. Rozwiązanie Viva Sales ułatwia także efektywniejszą współpracę w usłudze Teams przez udostępnianie kart kontaktów i identyfikowanie współpracowników, którzy mają istotne interakcje z Twoimi klientami. Pozwala to komunikować się i uzyskiwać szczegółowe informacje od współpracowników.

Licencja na platformę Microsoft 365 dla przedsiębiorstw lub produkt usługi Office 365 dla przedsiębiorstw jest wymagana, aby używać aplikacji Viva Sales w programie Outlook i usłudze Microsoft Teams.

Rozwiązanie Viva Sales to aplikacja towarzysząca CRM, co oznacza, że współpracuje ona z rozwiązaniami CRM Dynamics i Salesforce w celu inteligentnego automatyzowania aktualizacji klienta, udostępniania opartych na sztucznej inteligencji rekomendacji i szczegółowych informacji oraz umożliwiania współpracy i zwiększania produktywności w narzędziach, których sprzedawcy już używają na platformie Microsoft 365.

Tak.

Rozwiązanie Viva Sales w usługach Outlook i Teams jest dostępne w następujących językach: angielski, arabski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hebrajski, hiszpański, holenderski, japoński, koreański, niemiecki, norweski, polski, portugalski (Brazylia), portugalski (Portugalia), rosyjski, szwedzki, tajski, turecki, włoski.

Inteligencja konwersacyjna w rozwiązaniu Viva Sales jest dostępna w następujących językach: angielski, arabski, chiński (uproszczony), duński, fiński, francuski, hebrajski, hiszpański, holenderski, japoński, niemiecki, norweski, portugalski (Brazylia), portugalski (Portugalia), szwedzki, włoski.

Wdrażanie i pomoc techniczna

Dokumentacja

Zobacz, jak rozpocząć korzystanie z rozwiązania Viva Sales w swojej organizacji.

Pomoc techniczna

Znajdź pomoc dotyczącą rozwiązania Viva Sales i zawartość edukacyjną dla pracowników.

Przekształć swoje środowisko sprzedaży

Co mówią serwisy informacyjne?

Judson Althoff z firmy Microsoft omawia najnowsze rozwiązanie dla firm — Viva Sales | CNBC

Microsoft Viva Sales: Nowa aplikacja towarzysząca, która współdziała z wieloma systemami CRM (nie tylko firmy Microsoft) | ZDNet

Firma Microsoft udostępnia nowe narzędzia wspierające przedstawicieli handlowych klientom platformy Salesforce | Bloomberg

Rozwiązanie Microsoft Viva Sales zdobywa tandem Salesforce-Slack | TechTarget

Firma Microsoft przekształca rozwiązanie Viva z portalu dla pracowników w platformę wspierającą pracę, zaczynając od sprzedaży | TechCrunch

Rozwiązanie Microsoft Viva Sales poszerza perspektywy systemów CRM, rozwiązując problemy związane ze sprzedażą | Forbes

Przywództwo myśli

Przekształcanie zespołów sprzedaży

Daniel Newman, główny analityk w Futurum Research, mówi o doświadczeniach sprzedawców.

Przeobrażenie procesu sprzedaży — czy jesteście gotowi?

Daniel Newman, główny analityk w Futurum Research, omawia wyniki ankiety na temat doświadczeń sprzedawców.

Ulepszanie środowisk pracownika

Firma Futurum Research mówi o przesunięciu w kierunku zadowolenia pracownika jako głównym wskaźniku wyników biznesowych.

Dodatkowe zasoby

Nowoczesny sposób sprzedaży

Judson Althoff, wiceprezes przedsiębiorstwa i dyrektor handlowy, omawia wizję firmy Microsoft w zakresie zarządzania relacjami z klientami i produktywności sprzedawców.

Infografika rozwiązania Viva Sales

Poznaj trzy sposoby, na jakie rozwiązanie Viva Sales zwiększa produktywność i pozwala sprzedawcom wrócić do robienia tego, co lubią.

Przewodnik dla dyrektorów finansowych dotyczący zwiększania sprzedaży

Firmy opowiadają, jak usługa Dynamics 365 pomaga wzmacniać relacje z klientami.

Czego szukać w narzędziu CRM

Zobacz w jaki sposób scentralizowane narzędzie CRM może pomóc w kontrolowaniu i poprawianiu doświadczeń klientów.

Zwiększanie przychodów dzięki sztucznej inteligencji

Dowiedz się, jak spędzać więcej czasu na sprzedaży dzięki sztucznej inteligencji w cyfrowym rozwiązaniu do sprzedawania firmy Microsoft.

Rozwiązanie Viva Sales jest już dostępne

Zapewnij sobie najnowszą wersję systemu CRM

Rozwiązanie Viva Sales automatycznie wzbogaca usługę Dynamics 365 Sales o dane dotyczące zaangażowania klientów przechwycone na platformie Microsoft 365 i w usłudze Teams.

Nadeszła era sztucznej inteligencji

Radykalnie zwiększ swoją produktywność dzięki funkcjom sztucznej inteligencji wbudowanym w narzędzia i usługi firmy Microsoft.

1. Po rozpoczęciu płatnej subskrypcji zasady anulowania będą zależeć od wybranego produktu i domeny w firmie Microsoft oraz od tego, czy jesteś nowym klientem. Dowiedz się więcej. Subskrypcję platformy Microsoft 365 można anulować w dowolnej chwili, przechodząc do Centrum administracyjnego platformy Microsoft 365. Po anulowaniu subskrypcji wszystkie skojarzone dane zostaną usunięte. Dowiedz się więcej na temat przechowywania, usuwania i niszczenia danych na platformie Microsoft 365.