Three separate images of people smiling.

Tematy Microsoft Viva

Rozwiązanie Tematy Viva automatycznie porządkuje zawartość i wiedzę w całej organizacji, aby ułatwić pracownikom znajdowanie informacji i korzystanie z doświadczenia innych osób.

Przekształć zawartość w wiedzę

Używaj sztucznej inteligencji, aby analizować dane organizacji i automatycznie identyfikować, przetwarzać i organizować zawartość.

 

Identyfikuj tematy automatycznie

Rozpoznawaj wspólne tematy w zawartości i konwersacjach, organizuj informacje i generuj strony tematów.

 

Znajduj powiązane tematy

Znajduj i wyświetlaj dopełniające tematy i wiedzę z różnych źródeł.

Identification

Używaj sztucznej inteligencji, aby analizować dane organizacji i automatycznie identyfikować, przetwarzać i organizować zawartość.

 

Identyfikuj tematy automatycznie

Rozpoznawaj wspólne tematy w zawartości i konwersacjach, organizuj informacje i generuj strony tematów.

 

Znajduj powiązane tematy

Znajduj i wyświetlaj dopełniające tematy i wiedzę z różnych źródeł.

Zobacz plany i cennik rozwiązania Tematy Viva

Microsoft 365

Funkcje oznaczone znacznikami wyboru w tej kolumnie są uwzględnione w planach platformy Microsoft 365 i usługi Office 365 dla przedsiębiorstw.

Tematy Microsoft Viva

Tematy Microsoft Viva €3.40
za użytkownika/miesiąc
(subskrypcja roczna odnawiana automatycznie)2
Cena nie uwzględnia podatku VAT.

Automatycznie organizuj zawartość i wiedzę w całej organizacji.

Oszczędź 25%*

Pakiet Microsoft Viva

Pakiet Microsoft Viva Pełna cena €10.13 Teraz €7.60
za użytkownika/miesiąc
(subskrypcja roczna odnawiana automatycznie)2
Cena nie uwzględnia podatku VAT.

Umożliwiaj osobom i zespołom działanie na najwyższym poziomie z dowolnego miejsca dzięki pełnemu pakietowi środowiska pracowników, obejmującemu rozwiązania Tematy Viva, Nauka Viva, Szczegółowe informacje Viva i Cele Viva.

Porównaj funkcje produktów pakietu Microsoft Office
Nazwa funkcji

Microsoft 365

Tematy Microsoft Viva Pakiet Microsoft Viva

Tematy Microsoft Viva

Niedostępne

Dostępne

Dostępne

Łączniki wyszukiwania (indeksowanie elementów)

Niedostępne

Dostępne

Dostępne

Znajdowanie wiedzy

Niedostępne

Dostępne

Dostępne

Karty, strony i centra tematów

Niedostępne

Dostępne

Dostępne

Najważniejsze treści tematów w oprogramowaniu SharePoint, Office i Microsoft Search

Niedostępne

Dostępne

Dostępne

Najważniejsze treści tematów w oprogramowaniu Microsoft Teams, Outlook i Yammer

Niedostępne

Included

Dostępność w 2022 r.

Included

Dostępność w 2022 r.

Asystent obsługujący odpowiedzi i wyszukiwanie kontekstowe

Niedostępne

Included

Dostępność w 2022 r.

Included

Dostępność w 2022 r.

Zasoby Microsoft Viva

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Dostosowywanie rozwiązania Zasoby Viva przy użyciu oznakowania firmowego

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Tworzenie scentralizowanego miejsca spersonalizowanego dla pracowników

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Zapewnianie ujednoliconego kanału komunikacji w celu agregowania i udostępniania kluczowych informacji

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Kierowanie komunikacji i elementów pulpitów nawigacyjnych do poszczególnych osób lub grup

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Wyróżnianie krytycznych elementów w celu maksymalizacji dostępności

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Tworzenie nowoczesnego środowiska pracowników w istniejącej infrastrukturze

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Integracja z dostawcami partnerskimi i systemami zarządzania kadrami

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Tworzenie niestandardowych adaptacyjnych kart na potrzeby łączności z istniejącymi aplikacjami

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Kontakt Microsoft Viva

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Tworzenie społeczności pracowników i dołączanie do nich

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Publikowanie i przypinanie ogłoszeń

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Rozpoczynanie konwersacji różnych typów

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Znajdowanie szczegółowych informacji dotyczących uczestnictwa w społeczności lub konwersacji

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Publikowanie pytań, pozyskiwanie rozwiązań oraz oznaczanie najlepszych odpowiedzi

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Tworzenie, znajdowanie i obserwowanie wpisów w spostrzeżeniach

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Tworzenie, znajdowanie i obserwowanie historii

Included

Już wkrótce

Included

Już wkrótce

Included

Już wkrótce

Nauka Microsoft Viva

Ta funkcja jest częściowo uwzględniona
Ta funkcja jest częściowo uwzględniona

Dostępne

Rozwiązanie Nauka Viva w usłudze Teams

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Dostęp do pełnych bibliotek na platformach Microsoft Learn i Microsoft 365 oraz do najlepszych 125 kursów w serwisie LinkedIn Learning

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Wyszukiwanie i udostępnianie zawartości edukacyjnej oraz dyskutowanie o niej na czacie

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Tworzenie kart szkoleń w kanałach usługi Teams

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Zawartość edukacyjna generowana przez organizację z użyciem rozwiązań SharePoint i Nauka Viva

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Zapoznaj się z zawartością edukacyjną w wynikach wyszukiwania funkcji Microsoft Search w witrynach Bing.com, Office.com i SharePoint.com1

Niedostępne
Niedostępne
Dostępne

Rekomendacje kursów i śledzenie postępów

Niedostępne

Niedostępne

Dostępne

Integracja z partnerskimi dostawcami zawartości

Niedostępne

Niedostępne

Dostępne

Integracja z systemami zarządzania nauczaniem

Niedostępne

Niedostępne

Dostępne

Dodawanie zawartości edukacyjnej do kalendarza z sugerowanymi przedziałami czasu

Niedostępne

Niedostępne

Dostępne

Szczegółowe informacje Microsoft Viva

Ta funkcja jest częściowo uwzględniona
Ta funkcja jest częściowo uwzględniona

Dostępne

Osobiste szczegółowe informacje w usłudze Teams

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Dodatek usługi Szczegółowe informacje Viva oraz sugestie w tekście w programie Outlook

Codzienna wiadomość e-mail z podsumowaniem

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Comiesięczna wiadomość e-mail z podsumowaniem i pulpit nawigacyjny osobistych szczegółowych informacji

Dostępne

Dostępne

Dostępne

Szczegółowe informacje Premium: karta dotycząca efektywności spotkań w usłudze Teams ze szczegółowymi informacjami i zaleceniami

Niedostępne

Niedostępne

Included

Już wkrótce

Szczegółowe informacje Premium: tworzenie udostępnionych planów efektywnych spotkań

Niedostępne

Niedostępne

Included

Już wkrótce

Szczegółowe informacje dla menedżerów ułatwiające przewodzenie silnym zespołom

Niedostępne

Niedostępne

Dostępne

Szczegółowe informacje dla liderów pozwalające na obserwowanie trendów w całym przedsiębiorstwie

Niedostępne

Niedostępne

Dostępne

Niestandardowe narzędzia do analizy i akceleratory

Niedostępne

Niedostępne

Dostępne

Cele Microsoft Viva

Niedostępne

Niedostępne

Dostępne

Tworzenie, uzgadnianie i dostosowywanie przepływów pracy dotyczących celów i głównych wyników (OKR), zarządzanie nimi za pomocą szablonów OKR oraz automatyczne kontrole

Niedostępne

Niedostępne

Dostępne

Usprawnienie osiągania celów i głównych wyników (OKR) w firmie przy użyciu udostępnionego pulpitu nawigacyjnego i zaawansowanych szczegółowych informacji

Niedostępne

Niedostępne

Dostępne

Powiązanie pracy z rezultatami dzięki zaawansowanej integracji z zadaniami i projektami

Niedostępne

Niedostępne

Dostępne

Integracja z narzędziami i źródłami danych o krytycznym znaczeniu

Niedostępne

Niedostępne

Dostępne

Rozwiązania i zabezpieczenia w skali przedsiębiorstwa dzięki funkcjom logowania jednokrotnego, szyfrowania danych, zgodności z SOC 2 typu II, ochronie prywatności klasy korporacyjnej i zaawansowanej obsłudze uprawnień

Niedostępne

Niedostępne

Dostępne

Zaawansowane konfiguracje OKR z możliwością dostosowania wagi oraz wskazówkami dotyczącymi oceniania

Niedostępne

Niedostępne

W pakiecie

Historie klientów

[noalt]

Analiza przypadku: Mott MacDonald

Zobacz, jak globalna agencja konsultingowa Mott MacDonald działająca w obszarach zarządzania, inżynierii i projektowania korzysta z rozwiązania Tematy Viva.

[noalt]

Analiza przypadku: Northumbrian Water Limited

Zobacz, jak firma Northumbrian Water dostarcza wiedzę za pomocą rozwiązania Tematy Viva.

Dodatkowe zasoby

Często zadawane pytania

Uzyskaj odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące rozwiązania Tematy na platformie Microsoft Viva.

Centrum zasobów

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu Tematy Viva, korzystając z pokazów, analiz przypadków, oficjalnych dokumentów i innych zasobów.

Udostępnianie wiedzy i zarządzanie nią

Dowiedz się więcej o dostępie do informacji, odporności i oszczędności kosztów w hybrydowych środowiskach pracy.

Potencjalne korzyści ekonomiczne z rozwiązania Tematy Viva

Przeczytaj badanie firmy Forrester Consulting „New Technology: Projected Total Economic Impact™” (Nowa technologia: przewidywany całkowity wpływ ekonomiczny) zlecone przez firmę Microsoft, styczeń 2021 r.

Seminarium internetowe na żądanie

Dowiedz się, jak rozwiązanie Tematy Viva może pomóc w zwiększeniu efektywności i wydajności pracowników Twojej organizacji.

Partnerzy

Znajdź partnerów, aby szybciej wdrożyć rozwiązanie Viva.

Dokumentacja

Zobacz, jak rozpocząć korzystanie z rozwiązania Tematy Viva w swojej organizacji.

Pomoc techniczna

Znajdź pomoc dotyczącą rozwiązania Tematy Viva i zawartość edukacyjną dla pracowników.

Rozpocznij pracę z rozwiązaniem Tematy Viva

A person using a tablet device and smiling at the camera.

Umożliwiaj osobom i zespołom działanie na najwyższym poziomie

Rozwiązanie Tematy Viva to część nowej platformy Viva — środowiska pracowników zaprojektowanego po to, aby ułatwić im komunikację, koncentrację, naukę i rozwój w pracy.

* Zaoszczędź 25% w przypadku zakupu przed 1 stycznia 2023 r.
1. Aby administrator mógł włączyć funkcję dla całej dzierżawy, jest wymagana minimum 1 zakupiona licencja.
2. Po rozpoczęciu płatnej subskrypcji zasady anulowania będą zależeć od wybranego produktu i domeny w firmie Microsoft oraz od tego, czy jesteś nowym klientem. Dowiedz się więcej. Subskrypcję platformy Microsoft 365 można anulować w dowolnej chwili, przechodząc do Centrum administracyjnego platformy Microsoft 365. Po anulowaniu subskrypcji wszystkie skojarzone dane zostaną usunięte. Dowiedz się więcej na temat przechowywania, usuwania i niszczenia danych na platformie Microsoft 365.