Bezpłatna
Omówienie Wymagania systemowe Recenzje Powiązane

Opis

Aplikacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pt. „Jakość powietrza w Polsce” prezentuje bieżące dane o jakości powietrza z automatycznych stacji pomiarowych funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Dane dotyczą aktualnych stężeń pyłu PM10, pyłu PM2,5, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6) i ozonu (O3). Wyniki pomiarów podawane są w postaci indeksu jakości powietrza- sześciostopniowej skali (od „bardzo dobrego” do „bardzo złego”) z odpowiednio dobraną barwą kafelka (od zielonego, do brązowego), odnoszącej się do potencjalnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie. Informacje o jakości powietrza są prezentowane w postaci mapy, wykresów oraz zestawień szczegółowych wyników pomiarów. NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE: • Przy dostępie do Internetu i włączonych usługach lokalizacyjnych, aplikacja po uruchomieniu na głównym ekranie pokazuje dane z najbliższej stacji pomiarowej lub z wybranej stacji, gdy usługa lokalizacji jest wyłączona. Po wyborze ulubionej stacji aplikacja przy wyłączonym GPS domyślnie pokazuje dane z tej stacji. • Aplikacja wysyła powiadomienia „push” w przypadku wystąpienia przekroczeń poziomów informowania lub alarmowych zanieczyszczeń oraz przy publikacji nowych aktualności na portalu jakości powietrza GIOŚ. • Aplikacja jest dostępna w wersji na urządzenia mobilne (Windows Phone) oraz komputery klasy PC (Windows 10). Dane prezentowane w aplikacji pochodzą z krajowej bazy danych jakości powietrza GIOŚ zasilanej danymi z baz danych wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Aktualizowane są co godzinę na podstawie danych rejestrowanych na stacjach pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Prezentowane przez aplikację dane pochodzą wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych PMŚ i nie są interpolowane. Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie. Dane prezentowane są w czasie lokalnym. Używanie GPS działającego w tle może zwiększyć zużycie baterii. Aplikacja wymaga połączenia z Internetem. Korzystanie z danych pakietowych może powodować naliczanie dodatkowych opłat. Aplikację wykonał Evertop Sp. z o.o. na zlecenie GIOŚ w ramach projektu "Wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie" w ramach Programu Operacyjnego PL03 "Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Aplikacja jest oficjalną aplikacją Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Zrzuty ekranu

Informacje dodatkowe

Wydawca

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Prawa autorskie

© 2016 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Data wydania

26.01.2017

Przybliżony rozmiar

171,54 MB

Klasyfikacja wiekowa

3 lata lub więcej


Ta aplikacja ma uprawnienia do wykonywania następujących czynności

Użycie lokalizacji
Dostęp do połączenia internetowego i działanie jako serwer.
Dostęp do połączenia internetowego
Dostęp do sieci domowej lub służbowej

Instalacja

Możesz pobrać tę aplikację, gdy zalogujesz się na swoje konto Microsoft, i zainstalować ją na maksymalnie 10 urządzeniach z systemem Windows 10.

Obsługiwany język

Polski (Polska)Zgłoś ten produkt

Zaloguj się w celu zgłoszenia tej aplikacji do firmy Microsoft