Produkt mSKOK jest obecnie niedostępny.
Omówienie Wymagania systemowe Powiązane

Opis

Zarządzaj swoimi środkami pieniężnymi w dowolnym miejscu i czasie dzięki bezpiecznej i prostej w obsłudze aplikacji mSKOK. Aplikacja mSKOK to intuicyjny i wygodny kanał dostępu do środków zgromadzonych w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych* przeznaczony dla Członków posiadających usługę eSKOK. Aplikacja dostępna jest na urządzenia mobilne z systemem Windows Phone 8.1 lub wyższym z dostępem do Internetu. Aktywacji aplikacji należy dokonać w serwisie internetowym usługi eSKOK. *SKOK posiadające możliwość logowania się poprzez Aplikację mobilną: SKOK "Poznaniak", SKOK "Śląsk", SKOK Ziemi Rybnickiej. Podstawowe funkcjonalności: - Rachunek rozliczeniowy – od razu po zalogowaniu się do aplikacji uzyskasz informację o wysokości dostępnych środków i salda na rachunku rozliczeniowym, a także możesz zapoznać się z jego szczegółami oraz historią operacji na rachunku. - Przelewy - możesz wykonać przelewy: jednorazowe zewnętrzne, własne, zdefiniowane (na podstawie wcześniej utworzonych w serwisie internetowym lub za pośrednictwem Operatora Tele-skok szablonów). Zakładka umożliwia również zapoznanie się ze szczegółami utworzonych wcześniej szablonów przelewów zdefiniowanych oraz przelewów cyklicznych. - Zlecenia - możesz przeglądać i kontrolować przelewy środków oraz dyspozycje w zakresie lokat zlecone w ciągu ostatnich 30 dni zarówno poprzez serwis internetowy usługi eSKOK, za pośrednictwem Operatora Tele-skok jak i poprzez aplikację mSKOK. Możesz również na bieżąco sprawdzać etap ich realizacji. - Oszczędności – uzyskasz informacje o rachunkach oszczędnościowych posiadanych w SKOK, a także możesz zapoznać się z ich szczegółami oraz historią operacji. - Karty - uzyskasz szczegółowe informacje dotyczące wszystkich kart wydanych do rachunku rozliczeniowego m.in. o typie, imieniu i nazwisku właściciela, statusie, a także numerze rachunku, do którego wydano kartę, dacie jej ważności, włączeniu lub wyłączeniu płatności zbliżeniowych i internetowych oraz o łącznym limicie miesięcznym przyznanym dla wszystkich kart wydanych do rachunku oraz wszystkich limitach przyznanych dla danej karty. - Kredyty - uzyskasz informacje o kredytach i pożyczkach posiadanych w SKOK, a także możesz zapoznać się z ich szczegółami oraz historią operacji. - Ustawienia - możesz w dowolnej chwili sprawdzić limity przelewów lub zmienić hasło do Aplikacji mobilnej. Bezpieczeństwo: Korzystanie z aplikacji jest możliwe po wprowadzeniu loginu i indywidualnego hasła dostępu. Przelewy zewnętrzne realizowane poprzez aplikację podlegają limitom przelewów przypisanym do konta oraz metodzie autoryzacji aktualnie stosowanej przez Użytkownika. Aplikacja posiada 10 minutowy czas ważności sesji. W celu zapewnienia bezpieczeństwa aplikacji zalecamy: - Instalowanie Aplikacji mobilnej tylko z oficjalnych źródeł Windows Phone Store. - Instalację i regularną aktualizację oprogramowania antywirusowego na urządzeniu mobilnym. - Cykliczną zmianę hasła do Aplikacji mobilnej. Szczegółowe informacje dot. obsługi Aplikacji mobilnej znajdują się w instrukcji Użytkownika zamieszczonej na stronie www.eskok.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania” dedykowanej SKOK posiadającej możliwość logowania poprzez Aplikację mobilną.

Zrzuty ekranu

Informacje dodatkowe

Wydawca

Aplitt Sp. z o.o.

Data wydania

31.07.2017

Przybliżony rozmiar

1,88 MB

Klasyfikacja wiekowa

3 lata lub więcej


Ta aplikacja ma uprawnienia do wykonywania następujących czynności

Użycie kamery internetowej
Dostęp do połączenia internetowego i działanie jako serwer.
Użycie biblioteki zdjęć

Instalacja

Możesz pobrać tę aplikację, gdy zalogujesz się na swoje konto Microsoft, i zainstalować ją na maksymalnie 10 urządzeniach z systemem Windows 10.

Obsługiwany język

Polski (Polska)Zgłoś ten produkt

Zaloguj się w celu zgłoszenia tej aplikacji do firmy Microsoft