two men and a woman at a desk on computers
€4.20 za użytkownika na miesiąc
ze zobowiązaniem rocznym
Lub
€5.10 za użytkownika na miesiąc
ze zobowiązaniem miesięcznym
Produkty do pobrania będą Ci dostarczane za pomocą linku pobierania udostępnianego po sfinalizowaniu zakupu.

Cena nie uwzględnia podatku VAT.

€4.20/miesiąc
ze zobowiązaniem rocznym
Omówienie Wymagania
Wymagania dodatkowe

Do korzystania z jakichkolwiek funkcji wielodotyku jest wymagane urządzenie dotykowe. Jednak wszystkie funkcje są zawsze dostępne za pomocą klawiatury, myszy lub innego urządzenia wprowadzania danych (standardowego lub z ułatwieniami dostępu). Pamiętaj, że nowe funkcje dotykowe są zoptymalizowane do użytku z systemem Windows 8 lub nowszym.

Funkcje produktu i grafika mogą zależeć od konfiguracji systemu. Niektóre funkcje mogą wymagać dodatkowego lub zaawansowanego sprzętu bądź łączności z serwerem.
Funkcje internetowe wymagają połączenia z Internetem.
Wymagane jest konto Microsoft.