Microsoft Complete dla Surface Book
1 049,00 zł
Zaloguj się, aby zobaczyć swoją cenę
1 049,00 zł
Omówienie Recenzje
Te informacje podano wyłącznie dla orientacji. W razie sprzeczności między postanowieniami umowy Microsoft Complete a informacjami podanymi na tej stronie pierwszeństwo mają zapisy umowy. Aby dowiedzieć się więcej o ubezpieczycielu (jeśli dotyczy), cechach i zaletach ochrony oraz zasadach zgłaszania szkód, kliknij tutaj i pobierz kopię umowy Microsoft Complete.

Plan Microsoft Complete dla urządzeń Surface, Surface Pro, Surface Book i Surface Studio musi zostać zakupiony w momencie zakupu urządzenia lub w ciągu 45 dni od daty zakupu z wymaganym sprawdzeniem urządzenia w sklepie detalicznym Microsoft. W krajach europejskich program Microsoft Complete można dodać w ciągu 45 dni od dnia zakupu tylko dla urządzeń kupionych w sklepie Microsoft Store.

*Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem w trakcie użytkowania (ADH) ogranicza się wyłącznie do szkód wynikających z upuszczenia chronionego produktu, rozlania na niego cieczy lub stłuczenia jego ekranu. Wady i/lub uszkodzenia objęte ochroną wypadkową można zgłosić maksymalnie 2 (słownie: dwa) razy. W każdym roszczeniu ubezpieczeniowym obowiązuje udział własny określony w postanowieniach umowy.

Zakres wsparcia w planie serwisowym opisano na stronie https://support.microsoft.com