office worker sitting at desk working on computer
€25.30 za użytkownika na miesiąc
ze zobowiązaniem rocznym
Produkty do pobrania będą Ci dostarczane za pomocą linku pobierania udostępnianego po sfinalizowaniu zakupu.

Cena nie uwzględnia podatku VAT.

€25.30/miesiąc
ze zobowiązaniem rocznym
Omówienie Wymagania

Najważniejsze funkcje

Usługa Project Online to elastyczne rozwiązanie online do zarządzania portfelem projektów (PPM) i codziennej pracy. Umożliwia organizacjom szybkie rozpoczęcie pracy przy użyciu zaawansowanych funkcji zarządzania projektami w zakresie planowania i określania priorytetów inwestycji związanych z projektami i portfelami projektów oraz zarządzania nimi z niemal dowolnego miejsca. 

Wszystkie funkcje

 • templates glyph icon project
  Najlepsze w swojej klasie szablony
  Liczne wbudowane szablony dostępne w kliencie programu Project i w witrynie Office.com umożliwiają korzystanie z najlepszych w swojej klasie planów projektów.
 • List pen paper icon glyph project
  Raporty dotyczące projektów
  Zaawansowane wbudowane raporty (dotyczące np. postępu realizacji i przeglądu zasobów) mogą pomóc w zyskaniu wglądu w dane, przekazaniu odpowiednich informacji uczestnikom projektu oraz realizacji celów.
 • gears automation icon glyph project premium
  Inteligentna automatyzacja zwiększająca wydajność
  Zautomatyzowane funkcje pozwalają zwiększyć wydajność działania. Daty rozpoczęcia i zakończenia można wypełniać automatycznie na podstawie zależności, a Inspektor zadań pozwala zidentyfikować najlepsze konfiguracje zadań i zasobów.
 • graph arrows timeline icon glyph project
  Wiele osi czasu
  Wbudowane liczne osie czasu ułatwiają wizualne przedstawienie złożonych harmonogramów i zrozumienie wszystkich aspektów projektu. Osie czasu można łatwo udostępniać za pomocą znajomych narzędzi pakietu Office, takich jak program PowerPoint (pakiet Office, w tym program PowerPoint, jest sprzedawany oddzielnie).
 • Baselines arrow pointing down icon glyph project
  Plany bazowe ułatwiające podejmowanie trafniejszych decyzji
  Plany bazowe ułatwiają osobom podejmującym decyzje monitorowanie realizacji projektów i porównywanie rzeczywistego postępu z pierwotnym planem.
 • gear with arrows glyph icon project
  Wizualizowanie relacji
  Dzięki podświetlaniu ścieżki zadań na wykresie Gantta widać relacje między zadaniami i wiadomo, które zadania są najważniejsze w kontekście ostatecznego sukcesu projektu.
 • list with pen paper icon glyph project
  Planowanie warunkowe
  Możesz nadawać zadaniom status „nieaktywne” i analizować scenariusze warunkowe (w celu określenia optymalnej strategii) bez konieczności odtwarzania całego planu projektu.

 • Mobile phone icon
  Połączone aplikacje
  Informacje z programu Project można łatwo kopiować i wklejać do znajomych aplikacji pakietu Office, takich jak PowerPoint i Word. Usługa OneDrive dla Firm udostępnia wygodny magazyn online w chmurze do przechowywania artefaktów projektów.
Najważniejsze pytania — zobacz Często zadawane pytania

Znajdź więcej zasobów dotyczących usługi Project Online