Bezpłatna
Omówienie Wymagania systemowe Recenzje Powiązane

Opis

Ubuntu on Windows allows one to use Ubuntu Terminal and run Ubuntu command line utilities including bash, ssh, git, apt and many more. Note that Windows 10 S does not support running this app. Before installing Ubuntu on Windows or before the first run please open the Control Panel, visit Programs and Features' submenu Turn Windows features on or off and select Windows Subsystem for Linux. Click OK, reboot, and then your system is ready to run this app. Instead of the above steps You can set up your system by executing the following command in the Administrator PowerShell prompt: Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux When your system is ready simply start "ubuntu" in cmd.exe or launch Ubuntu from the start menu. This app installs the Ubuntu 16.04 LTS release on Windows. Please note that app updates don't change the Ubuntu installation. To upgrade to a new release please run do-release-upgrade in the Ubuntu Terminal. For more information about Windows Subsystem for Linux please visit: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/about

Zrzuty ekranu

Informacje dodatkowe

Wydawca

Canonical Group Limited

Data wydania

21.05.2018

Przybliżony rozmiar

199,34 MB

Klasyfikacja wiekowa

3 lata lub więcej


Ta aplikacja ma uprawnienia do wykonywania następujących czynności

Uzyskuj dostęp do wszystkich swoich plików, urządzeń peryferyjnych, aplikacji, programów i rejestru

Instalacja

Możesz pobrać tę aplikację, gdy zalogujesz się na swoje konto Microsoft, i zainstalować ją na maksymalnie 10 urządzeniach z systemem Windows 10.

Obsługiwany język

English (United States)Zgłoś ten produkt

Zaloguj się w celu zgłoszenia tej aplikacji do firmy Microsoft