BezpłatnaOferty zakupów w aplikacji
+ Oferty zakupów w aplikacji
Bezpłatna+
Omówienie Wymagania systemowe Recenzje Powiązane

Opis

*** Ultra Office Suite Essential now offers a Free Trial version. The Free Trial version allows you to try all features of the App for 3 days. Purchase options are available for continuing to use the App after the trial is over. Ultra Office Suite Essential provides a collection of most commonly used editors for viewing and editing a wide range of Office document formats. Not only can it support Microsoft Office file formats like Word, Excel, and PowerPoint but also OpenOffice document files. Plus, you can export all of these documents to PDF for easy sharing. Ultra Office Suite Essential is a office suite that support essential Microsoft Office file formats, including Word, Excel and Powerpoint files. *** File formats Ultra Office Suite Essential can open Ultra Office Suite Essential can open a wide variety of file formats. - Opening text documents In addition to OpenDocument formats (.odt, .ott, .oth, .odm, .sxw, .stw, and .sxg ), Word Editor can open the following text document formats: • Microsoft Word 2007 - 2019 (.docx) • Microsoft Word 6.0/95/97/2000/XP (.doc and .dot) • Microsoft Word 2003 XML (.xml) • Microsoft Word 2007 XML (.docx, .docm, .dotx, .dotm) • Microsoft WinWord 5 (.doc) • WordPerfect Document (.wpd) • WPS 2000/Office 1.0 (.wps) • .rtf, .txt, and .csv • StarWriter formats (.sdw, .sgl, .vor) • DocBook (.xml) • Unified Office Format text (.uot, .uof) • Ichitaro 8/9/10/11 (.jtd and .jtt) • Hangul WP 97 (.hwp) • T602 Document (.602, .txt) • AportisDoc (Palm) (.pdb) • Pocket Word (.psw) When opening .htm or .html files (used for web pages), Ultra Office Suite customizes Writer for working with these files. - Opening spreadsheets In addition to OpenDocument formats (.ods, .ots, .sxc and .stc), Excel Editor can open the following spreadsheet formats: • Microsoft Excel 2007 - 2019 (.xlsx) • Microsoft Excel 97/2000/XP (.xls, .xlw, and .xlt) • Microsoft Excel 4.x–5.0/95 (.xls, .xlw, and .xlt) • Microsoft Excel 2003 XML (.xml) • Microsoft Excel 2007 XML (.xlsx, .xlsm, .xltx, .xltm) • Microsoft Excel 2007 binary (.xlsb) • Lotus 1-2-3 (.wk1, .wks, and .123) • Data Interchange Format (.dif) • Rich Text Format (.rtf) • Text CSV (.csv and .txt) • StarCalc formats (.sdc and .vor) • dBASE (.dbf) • SYLK (.slk) • Unified Office Format spreadsheet (.uos, .uof) • .htm and .html files, including Web page queries • Pocket Excel (pxl) • Quattro Pro 6.0 (.wb2) - Opening presentations In addition to OpenDocument formats (.odp, .odg, .otp,.sxi, and .sti), PowerPoint Editor can open the following presentation formats: • Microsoft PowerPoint 2017 - 2019 (.pptx) • Microsoft PowerPoint 97/2000/XP (.ppt, .pps, and .pot) • Microsoft PowerPoint 2007 (.pptx, .pptm, .potx, .potm) • StarDraw and StarImpress (.sda, .sdd, .sdp, and .vor) • Unified Office Format presentation (.uop, .uof) • CGM – Computer Graphics Metafile (.cgm) ***File formats Ultra Office Suite can save to -Saving text documents In addition to OpenDocument formats (.odt and .ott), Word Editor can save in these formats: • OpenOffice.org 1.x Text Document (.sxw) • OpenOffice.org 1.x Text Document Template (.stw) • Microsoft Word 2007 - 2019 (.docx) • Microsoft Word 6.0, 95, and 97/2000/XP (.doc) • Microsoft Word 2003 XML (.xml) • Rich Text Format (.rtf) • StarWriter 3.0, 4.0, and 5.0 (.sdw) • StarWriter 3.0, 4.0, and 5.0 Template (.vor) • Text (.txt)Text Encoded (.txt) • Unified Office Format text (.uot, .uof) • HTML Document (OpenOffice.org Writer) (.html and .htm) • DocBook (.xml) • AportisDoc (Palm) (.pdb) • Pocket Word (.psw) -Saving spreadsheet files In addition to OpenDocument formats (.ods and .ots), Excel Editor can save in these formats: • OpenOffice.org 1.x Spreadsheet (.sxc) • OpenOffice.org 1.x Spreadsheet Template (.stc) • Microsoft Excel 2007 - 2019 (.xlsx) • Microsoft Excel 97/2000/XP (.xls and .xlw) • Microsoft Excel 97/2000/XP Template (.xlt) • Microsoft Excel 5.0 and 95 (.xls and .xlw) • Microsoft Excel 2003 XML (.xml) • Data Interchange Format (.dif) • dBase (.dbf)SYLK (.slk)Text CSV (.csv and .txt) • StarCalc 3.0, 4.0, and 5.0 formats (.sdc and .vor) • Unified Office Format spreadsheet (.uos) • HTML Document (OpenOffice.org Calc) (.html and .htm) • Pocket Excel (.pxl) -Saving presentations In addition to OpenDocument formats (.odp, .otp, and .odg), PowerPoint Editor can save in these formats: • OpenOffice.org 1.x Presentation (.sxi) • OpenOffice.org 1.x Presentation Template (.sti) • Microsoft PowerPoint 2007 - 2019 (.pptx) • Microsoft PowerPoint 97/2000/XP (.ppt) • Microsoft PowerPoint 97/2000/XP Template (.pot) • StarDraw, StarImpress (.sda, .sdd, and .vor) • Unified Office Format presentation (.uop) Impress can also export to MacroMedia Flash (.swf) and any of the graphics formats listed for Draw.

Zrzuty ekranu

Informacje dodatkowe

Wydawca

CompuClever Systems Inc.

Prawa autorskie

CompuClever Systems. All Rights Reserved.

Deweloper:

CompuClever Systems

Data wydania

08.11.2018

Przybliżony rozmiar

479,43 MB

Klasyfikacja wiekowa

3 lata lub więcej

Kategoria

Organizacja zadań

Ta aplikacja ma uprawnienia do wykonywania następujących czynności

Uzyskuj dostęp do wszystkich swoich plików, urządzeń peryferyjnych, aplikacji, programów i rejestru
Dostęp do połączenia internetowego

Instalacja

Możesz pobrać tę aplikację, gdy zalogujesz się na swoje konto Microsoft, i zainstalować ją na maksymalnie 10 urządzeniach z systemem Windows 10.

Ułatwienia dostępu

Deweloper produktu uważa, że spełnia on wymagania dotyczące ułatwień dostępu, dzięki czemu jest łatwiejszy w użyciu dla wszystkich użytkowników.

Obsługiwany język

English (United States)


Warunki dodatkowe

Zasady ochrony prywatności aplikacji Ultra Office Suite Essential
Warunki transakcji
Postanowienia licencyjne dotyczące aplikacji Ultra Office Suite Essential
End User License Agreement This SOFTWARE is being provided to You by CompuClever Systems. (“CompuClever”). By installing, downloading, copying, or otherwise using this CompuClever SOFTWARE, You agree to the following terms and conditions (“Agreement”) specified at: http://www.compuclever.com/info/eula/

Zgłoś ten produkt

Zaloguj się w celu zgłoszenia tej aplikacji do firmy Microsoft