Bezpłatna
Omówienie Wymagania systemowe Recenzje Powiązane

Opis

Yanosik. Legalny antyradar i nawigacja online na komórkę w jednym. STOP MANDATOM Informuj i bądź informowany. W pełni bezpłatnie: ZERO opłat za pobranie – ZERO opłat za korzystanie! Jedyna nawigacja, która wytycza i optymalizuje na bieżąco trasę w oparciu o aktualną sytuację na drogach oraz informuje o zagrożeniach na Twojej trasie - zbliżając się do utrudnienia otrzymasz powiadomienie. Jeśli sytuacja zmieni się podczas jazdy, Yanosik zoptymalizuje online Twoją trasę. Yanosik dostępny jest już nie tylko na dedykowane terminale, ale także na smartfony. Cieszy się wsparciem największej społeczności w Polsce! Ostrzeżenia które otrzymasz w Twojej komórce: * aktualne kontrole prędkości * patrole nieoznakowane * fotoradary * kontrole inspekcji * wypadki Baza systemu Yanosik zawiera aktualizowane on-line lokalizacje policyjnych patroli, punktów kontroli prędkości, wypadków i innych utrudnień. Dodatkowo ponad 1700 precyzyjnie zlokalizowanych fotoradarów i ponad 200 miejsc częstych kontroli.

Zrzuty ekranu

Informacje dodatkowe

Wydawca

Neptis SA

Prawa autorskie

Neptis

Data wydania

16.10.2017

Przybliżony rozmiar

51,2 MB

Klasyfikacja wiekowa

3 lata lub więcej

Kategoria

Nawigacja i mapy

Instalacja

Możesz pobrać tę aplikację, gdy zalogujesz się na swoje konto Microsoft, i zainstalować ją na maksymalnie 10 urządzeniach z systemem Windows 10.

Obsługiwany język

Polski (Polska)
English (United Kingdom)
English (United States)
Lietuvių (Lietuva)


Warunki dodatkowe

Zasady ochrony prywatności aplikacji Yanosik
Warunki transakcji
Postanowienia licencyjne dotyczące aplikacji Yanosik
Program udzielany jest „taki jaki jest”, a Spółka nie udziela na program jakiejkolwiek gwarancji. Na Program nie mają zastosowania jakiekolwiek inne warunki, gwarancje lub postanowienia Spółka jest właścicielem wszelkich praw i tytułów do Programu, w tym praw własności związanych z Programem i jest uprawniona do udzielania Licencji na Program. Program udostępniony przez Spółkę może podlegać zmianom bez konieczności uprzedniego informowania Użytkownika. W szczególności Spółka może zaprzestać udostępniania Programu lub części Programu na rzecz Użytkownika lub wszystkich użytkowników bez uprzedniego informowania Użytkownika. Program może automatycznie pobierać i instalować aktualizacje. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie powyższych aktualizacji oraz na dostarczanie ich przez Spółkę w ramach korzystania z Programu. Spółka może w dowolnym momencie wprowadzić opłaty za korzystanie z Programu lub jego części. W programie mogą być wyświetlane oferty promocyjne i reklamy. Liczba reklam oraz sposób ich prezentacji w Programie może ulec zmianie bez uprzedniego powiadamiania Użytkownika. Spółka, nie gwarantuje, ani w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności, bezpośredniej lub pośredniej wobec Użytkowania oraz stron trzecich, za następstwa użycia Programu lub Danych cyfrowych lub ich części, a także za ich przydatność Programu oraz Danych Cyfrowych do konkretnych celów. Spółka nie przenosi na Użytkownika autorskich prawa majątkowych do Programu. Użytkownik z momentem pobrania i zainstalowania programu wyraża zgodę na niniejsze warunki Licencji. Użytkownik nie jest uprawniony do udzielania sublicencji, przekazywania odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim przysługujących mu praw do korzystania z Programu. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Programu jako całości zgodnie z warunkami Licencji jak również prawem właściwym, przepisami oraz wytycznymi. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Programu jedynie poprzez interfejs Programu udostępniony przez Spółkę. Użytkownik nie ma prawa do modyfikacji programu, jego dekompilacji, deasemblacji lub innego sposobu uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze Programu i zasadach jego działania (w szczególności kodu źródłowego Programu lub jego części). Użytkownik w żadnym przypadku nie może podejmować prób wydzielenia Danych cyfrowych oraz użytkowania ich w oderwaniu od Programu. Użytkownik nie ma prawa do korzystania z nazw handlowych oraz znaków towarowych, znaków usług, logotypów i innych wyróżników Spółki. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszych warunków Licencji Spółka może ją wypowiedzieć bez zachowania okresu wypowiedzenia. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie postanowień Licencji oraz za następstwa takiego naruszenia (w szczególności straty i szkody poniesione przez Spółkę). Spółka może dochodzić wszelkich praw przysługujących jej na mocy obowiązującego prawa, w szczególności prawa do odszkodowania. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zgłoś ten produkt

Zaloguj się w celu zgłoszenia tej aplikacji do firmy Microsoft