Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Łącz tworzone rozwiązania na platformie Microsoft Cloud

Łącz tworzone rozwiązania na platformie Microsoft Cloud

Skaluj rozwiązania platformy Microsoft Power Platform na platformie Microsoft Cloud — łącz tworzone rozwiązania z platformami Azure, Microsoft 365 oraz usługą Dynamics 365.

Tworzenie większych możliwości

Azure

Łącz z usługami platformy Azure — zwiększaj produktywność deweloperów i szybko twórz rozwiązania z małą ilością kodu i rozwiązania zorientowane na kod.

Microsoft 365

Połącz platformy Power Platform i Microsoft 365, aby automatyzować dane, przepływy pracy i aplikacje w najczęściej używanych aplikacjach.

Dynamics 365

Uzyskuj sprawność poprzez rozszerzanie możliwości usługi Dynamics 365 — uruchamiaj rozbudowaną analizę danych i kompiluj dostosowywalne aplikacje oraz przepływy pracy.

Inne produkty firmy Microsoft

Uzyskuj dostęp do rozrastającej się biblioteki łączników firmy Microsoft i innych firm w celu rozbudowy funkcjonalności tworzonych rozwiązań.

Zwiększanie wpływu Twoich rozwiązań

Tworzenie interfejsów API platformy Azure
  • Wdrażaj aplikacje internetowe i funkcje bezserwerowe, korzystając z usług Kubernetes Service (AKS), Azure SQL i GitHub Actions dla platformy Azure.

  • Twórz niestandardowe interfejsy API dla rozwiązań usługi Power Apps, korzystając z narzędzi takich jak Visual Studio Code.

Łączniki usługi Power Automate
  • Twórz przepływy w chmurze usługi Power Automate, aby automatyzować rutynowe zadania i procesy w programach Excel, Outlook i SharePoint.

  • Łącz zapytania, modele danych i raporty programu Excel z pulpitami nawigacyjnymi usługi Power BI, aby szybko wizualizować dane programu Excel.

Potok aplikacji Dynamics 365 Sales
  • Ujednolicaj usługę Dynamics 365 i platformę Dataserve danych platformy Power Platform, aby umożliwić użytkownikom szybki dostęp.

  • Pomagaj agentom obsługi klienta szybciej rozwiązywać problemy — usprawniaj i automatyzuj ich procesy, łącząc aplikację Dynamics 365 Customer Service ze zrobotyzowaną automatyzacją procesów w usłudze Power Automate.

Rozwiązania aplikacji Microsoft Teams z łącznikami
  • Używaj łączników usługi Power Apps do tworzenia połączonych w chmurze, międzyplatformowych aplikacji biznesowych.

  • Efektywnie zarządzaj przepływami pracy, używając łączników w celu połączenia danych między usługami Power Virtual Agents i Power Automate.

Powrót do kart

Zacznij korzystać z zasobów platformy Power Platform

Fusion development

Dowiedz się, jak łączyć usługę Power Apps z usługami platformy Azure.

Omówienie łączników

Zapoznaj się z informacjami na temat łączników platform Power Platform i Azure.

Zarządzanie licencjami

Znajdź szczegóły dotyczące licencjonowania usług Power Apps i Power Automate.

Użycie usługi Dynamics 365

Dowiedz się, jak używać platformy Power Platform z usługą Dynamics 365.

Więcej możliwości przy niższych kosztach

Uzyskaj większą szybkość, produktywność oraz więcej czasu w celu skoncentrowania się na tym, co najważniejsze. Zmaksymalizuj zwrot z inwestycji dzięki technologii, która zapewnia większe możliwości.

Obserwuj Power Platform