Dostępność umożliwia odporność

Czyniąc swoją organizację dostępną dla ponad miliarda potencjalnych klientów i współpracowników z niepełnosprawnościami, zyskujesz większą odporność i umożliwiasz organizacji dalszy rozwój.

Większa dostępność pozwala osiągnąć większy sukces

Dostępność i integracja przyczyniają się do lepszych wyników biznesowych

Liderzy w zakresie zatrudniania i integracji osób niepełnosprawnych znacznie wyprzedzają inne firmy.

28%

Wzrost przychodów

2 x

Wyższy dochód netto

30%

Wzrost marży zysku ekonomicznego

4 x

Większe prawdopodobieństwo uzyskania wyższego całkowitego wskaźnika zwrotu niż podobne firmy

Źródło: Getting to Equal: The Disability Inclusion Advantage, raport Accenture opracowany wspólnie przez organizacje AAPD i Disability:IN.

Poznaj zasoby z zakresu zapewniania dostępności

Jak klienci zwiększają odporność

Fannie Mae.

„Używamy dostępnych w Microsoft 365 narzędzi ułatwiających dostęp w ramach naszego dążenia do stosowania podejścia opartego na zasadzie integracji”.

Cassie Hong, Product Designer i współprowadząca inicjatywę I2 ERG’s Accessibilities, Fannie Mae

„Firma Sodexo od ponad dziesięciu lat angażuje się w integrację osób niepełnosprawnych. Dzięki temu wskaźnik zatrudnienia w naszej firmie rośnie każdego roku”.

Marianne Magnant, Disability Program Manager, Sodexo

„Widzę niewątpliwy wzrost poziomu zaangażowania dzięki wykorzystaniu Microsoft Teams w przypadku wszystkich, ale szczególnie w przypadku osób niepełnosprawnych”.

Tracy Lee Mitchelson, Project Lead, Disability Confidence, GSK

„Formuła i platforma Teams okazały się świetne dla osób, które potrzebują dostosowania, ponieważ oferuje wbudowane ułatwienia dostępu”.

Alicia Murray-Hawley, Global Creative Lead, Dell Technologies

„Nasi studenci już właściwie od urodzenia mają kontakt z cyfrowymi technologiami, musimy więc wziąć pod uwagę ich sposób uczenia się i przygotować ich do życia w świecie, który jeszcze nie powstał”.

Allison Persad, Principal, The Young Women’s Leadership School of Astoria

Tło w kolorze fioletowym

Bezpieczny powrót do miejsca pracy

Chroń swoich pracowników i zapewnij im bezpieczny powrót do miejsca pracy dzięki dostępnym rozwiązaniom zaprojektowanym do pracy w środowiskach zdalnych, hybrydowych i osobistych.

Dowiedz się więcej

Poznaj dodatkowe rozwiązania, które wzmocnią odporność

Zdalna praca zespołowa

Pomóż swoim pracownikom jak najlepiej wykonywać powierzone zadania z dowolnego miejsca dzięki dostępnym, wydajnym i bezpiecznym rozwiązaniom do zdalnej pracy zespołowej.


Zapewnij dostępność w każdym procesie