Zabezpiecz wszystko. Pracuj bez ograniczeń. Zyskaj odporność na zagrożenia.

Wykorzystaj możliwości dzięki najbardziej kompleksowemu podejściu do zabezpieczeń.

Three different working environments where coworkers are collaborating.

Jak daleko może zajść Twoja firma, gdy będzie gotowa na przyszłość?

Gdy wdrożysz kompleksowe zabezpieczenia, zyskasz swobodę rozwijania przedsiębiorstwa zgodnie ze swoją wizją. Kompleksowe zabezpieczenia to nie tylko ich zasięg, ale także najlepsza w swojej klasie ochrona, wbudowane analizy i uproszczone zarządzanie.

Siemens.

Na świecie nie ma zbyt wielu dostawców, którzy mogą opracować rozwiązanie zapewniające skonsolidowany wgląd w duże, złożone środowiska, takie jak nasze. Dlatego wybraliśmy firmę Microsoft.

— Thomas Müller-Lynch, dyrektor globalny ds. tożsamości cyfrowych i kierownik programu Zero Trust

Rozwiązania zabezpieczające obsługujące cały proces przechodzenia na model Zero Trust

Dowiedz się, jak rozwiązania firmy Microsoft mogą zagwarantować 92-procentowy zwrot z inwestycji.

Dowiedz się więcej

Poznaj gotowość Twojej organizacji do przejścia na model Zero Trust

Kompleksowe, łatwe w obsłudze i obsługiwane przez sztuczną inteligencję zabezpieczenia ułatwiają Twojej organizacji przygotowanie się na przyszłość. Sprawdź gotowość Twojej organizacji do wdrożenia odpornych zabezpieczeń w obszarze wszystkich sześciu funkcji modelu Zero Trust.

1. GARTNER i Magic Quadrant to zastrzeżone znaki towarowe i znak usługi firmy Gartner Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych oraz na całym świecie i są tu używane za zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Firma Gartner nie udziela poparcia żadnemu dostawcy, produktowi czy usłudze opisanych w jej publikacjach badawczych ani nie doradza użytkownikom technologii informatycznych wyboru tylko tych dostawców, którzy uzyskali od niej najwyższe oceny lub inne wyróżnienia. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie organizacji badawczej firmy Gartner i nie powinny być traktowane jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym gwarancji dotyczących przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.
Raport Magic Quadrant firmy Gartner dotyczący zarządzania dostępem, Henrique Teixeira, Abhyuday Data, Michael Kelley, 1 listopada 2021 r.
Raport Magic Quadrant firmy Gartner dotyczący narzędzi do ujednoliconego zarządzania punktami końcowymi, Dan Wilson, Chris Silva, Tom Cipolla, 16 sierpnia 2021 r.
Raport Magic Quadrant firmy Gartner dotyczący archiwizacji informacji w przedsiębiorstwach, Michael Hoeff, Jeff Vogel, 28 października 2020 r.
Raport Magic Quadrant firmy Gartner dotyczący platform ochrony punktów końcowych, Paul Webber, Peter Firstbrook, Rob Smith, Mark Harris, Prateek Bhajanka, 5 maja 2021 r.

2. © 2021 The MITRE Corporation. Ta praca jest powielana i rozpowszechniana za zgodą organizacji MITRE Corporation.
ZASTRZEŻENIA
Organizacja MITRE nie twierdzi, że platforma ATT&CK obejmuje wszystkie możliwości udokumentowanych typów działań i zachowań w ramach modelu przeciwnika i struktury technik. Wykorzystanie informacji zawartych na platformie ATT&CK w celu zastosowania rozwiązań dotyczących pełnych kategorii technik nie gwarantuje pełnego zakresu ochrony, ponieważ mogą istnieć nieujawnione techniki lub odmiany istniejących technik, których nie udokumentowano w ramach ATT&CK.
WSZYSTKIE DOKUMENTY I INFORMACJE W NICH ZAWARTE SĄ DOSTARCZANE „W STANIE TAKIM, W JAKIM SĄ”, A WSPÓŁAUTOR, ORGANIZACJA, KTÓRĄ REPREZENTUJE LUB KTÓRA GO SPONSORUJE (JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE), KORPORACJA MITRE ORAZ JEJ ZARZĄD POWIERNIKÓW, PRZEDSTAWICIELE KIEROWNICTWA, AGENCI I PRACOWNICY ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI, ŻE WYKORZYSTANIE TYCH INFORMACJI NIE NARUSZA ŻADNYCH PRAW LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ ALBO PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

3. Rozwiązanie Azure Sentinel ujawnia prawdziwe zagrożenia ukryte w miliardach sygnałów o niskiej wierności (microsoft.com)