A PowerPoint presentation slide with an image of a city.

Ochrona informacji i zarządzanie nimi

Chroń poufne dane w różnych chmurach, aplikacjach i punktach końcowych.

Dlaczego warto korzystać z rozwiązań do ochrony informacji i zarządzania nimi?

Wbudowana ochrona

Korzystaj z funkcji ochrony informacji i zarządzania nimi wbudowanych w aplikacje i usługi platformy Microsoft 365, usługę Power BI, przeglądarkę Edge, urządzenia z systemem Windows 10 i nie tylko.

Ujednolicone zarządzanie

Skonfiguruj zasady i zarządzaj nimi oraz wyświetlaj analizy w środowisku lokalnym, usługach i aplikacjach platformy Microsoft 365, usługach w chmurze innych firm oraz na urządzeniach — wszystko to z poziomu jednej konsoli.

Dane inteligentne

Dokładnie identyfikuj informacje poufne w całym przedsiębiorstwie dzięki kompleksowym funkcjom klasyfikacji, w tym uczeniu maszynowemu.

Rozszerzalność

Konsekwentnie rozszerzaj ochronę i nadzór w celu uwzględnienia popularnych aplikacji i usług innych dostawców dzięki pakietowi SDK i łącznikom.

Ochrona informacji i zarządzanie nimi w praktyce

Uznanie w branży

Sprawdź opinie naszych klientów

A screenshot of the video about Fortuna Dusseldorf.

Fortuna Düsseldorf 1895

Więcej o ochronie informacji i zarządzaniu nimi

Plan zarządzania danymi w dobie transformacji biznesowej

E-book: zabezpieczenia i zgodność w usługach platformy Microsoft 365

Zapewnianie właściwego poziomu zabezpieczeń i zgodności danych

Społeczność techniczna dotycząca rozwiązań firmy Microsoft z zakresu zabezpieczeń i zgodności

Zacznij korzystać z funkcji ochrony informacji i zarządzania nimi

Rozpocznij okres próbny

Utwórz konto w celu korzystania z wersji próbnej planu Zgodność platformy Microsoft 365 E5 już dzisiaj.

Zacznij pracę z platformą Microsoft 365

Zacznij korzystać z funkcji ochrony informacji i zarządzania nimi dostępnych w ramach planu Zgodność platformy Microsoft 365 E5.

Obejrzyj szkolenia techniczne wideo

Dowiedz się, jak zacząć korzystać z funkcji ochrony informacji i zarządzania nimi.

Zacznij korzystać z rozwiązań zabezpieczających firmy Microsoft

Wypełnij formularz, aby poprosić o oddzwonienie i przedstawienie dodatkowych informacji o platformie Microsoft 365 lub Microsoft Azure.

1. GARTNER to zastrzeżony znak towarowy i znak usługi firmy Gartner Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych oraz na całym świecie i jest tu używany za zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 Firma Gartner nie udziela poparcia żadnemu dostawcy, produktowi czy usłudze opisanych w jej publikacjach badawczych ani nie doradza użytkownikom technologii informatycznych wyboru tylko tych dostawców, którzy uzyskali od niej najwyższe oceny lub inne wyróżnienia. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie organizacji badawczej firmy Gartner i nie powinny być traktowane jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym gwarancji dotyczących przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.
2. Raport Magic Quadrant firmy Gartner dotyczący archiwizacji informacji w przedsiębiorstwach, Michael Hoeff | Jeff Vogel, 28 października 2020 r.
3. Raport Magic Quadrant firmy Gartner dotyczący platform usług zawartości, Michael Woodbridge | Marko Sillanpaa | Lane Severson, 30 października 2019 r.
4. The Forrester Wave™: Unstructured Data Security Platforms, 2. kwartał 2021 r., Heidi Shay, maj 2021 r.