Uniwersalna platforma do zabezpieczania tożsamości i zarządzania nimi

Zyskaj niezrównane zabezpieczenia i ujednolicone zarządzanie dostępem, które ułatwiają zwiększanie możliwości pracowników, partnerów i klientów pracujących zdalnie oraz zapewnianie im ochrony.

Photograph of person seated in car with laptop looking at their mobile device while touching the screen to represent Multi-Factor Authentication

Uzyskaj logowanie jednokrotne i uwierzytelnianie wieloskładnikowe w ramach bezpłatnej usługi Azure AD Free

Zapewnij bezpieczną pracę zdalną, łącząc wszystkie swoje aplikacje w chmurze. Korzystaj z nieograniczonego logowania jednokrotnego i uwierzytelniania wieloskładnikowego bez żadnych dodatkowych kosztów w ramach usługi Azure AD.

Zarządzanie tożsamościami i dostępem

Kompleksowe

Uzyskaj silne zabezpieczenia i większą wygodę dzięki rozwiązaniu, które ułatwia obsługę wszystkich aplikacji i tożsamości.

Inteligentne

Wykrywaj anomalie i potencjalnie złośliwe działania za pomocą algorytmów skalowania w chmurze i uczenia maszynowego.

Elastyczne

Korzystaj z rozwiązania, które zarządza ponad 1,2 mld tożsamości i 8 mld uwierzytelnień dziennie.

Zróżnicowane

Zmaksymalizuj współdziałanie dzięki rozwiązaniu opartemu na otwartych standardach. Nasza biblioteka interfejsów API nadal się powiększa.


Rozwiązania do zarządzania dostępem i tożsamościami

Usługa Azure Active Directory (Azure AD) jest najbardziej zaufanym rozwiązaniem do zarządzania dostępem i tożsamościami.

Ochrona przed naruszeniami

Wdróż nowoczesną platformę do obsługi tożsamości. Inteligentnie wykrywaj naruszenia zabezpieczeń kont i reaguj na nie.

Wdrażanie modelu „Zero zaufania”

Zakładaj, że każdy zasób jest dostępny w otwartym Internecie. Chroń użytkowników, urządzenia, aplikacje, infrastrukturę i nie tylko.

Bezpieczna współpraca z partnerami

Udostępniaj aplikacje i usługi gościom z innych organizacji oraz zachowaj kontrolę nad firmowymi danymi.

Modernizacja tożsamości

Zachowaj i rozszerz istniejącą infrastrukturę oraz uzyskaj skalowalność i bezpieczeństwo tożsamości w chmurze.

Bezproblemowa obsługa

Zwiększ wydajność infrastruktury IT, umożliwiaj użytkownikom samoobsługę oraz usprawnij odnajdywanie i uruchamianie aplikacji.

Bezpieczne łączenie różnych technologii

Łatwo łącz narzędzia, aplikacje i usługi używane codziennie przez zespoły oraz wykorzystaj w pełni możliwości usługi Azure AD.

Ochrona dostępu klientów do aplikacji

Zapewnij bezproblemową obsługę rozwiązań cyfrowych. Dostosowuj interakcje z aplikacjami, aby zwiększyć bezpieczeństwo i pewność działań.

Kontrola użytkowników nad ich tożsamością

Umożliwiaj użytkownikom kontrolę nad ich tożsamościami. Zwiększaj zaufanie i prywatność dzięki zdecentralizowanemu systemowi do obsługi tożsamości.

Firma Microsoft została uznana za ogólnego lidera w zakresie zarządzania dostępem

Zgodnie z raportem firmy KuppingerCole firma Microsoft jest liderem w zakresie działań na rynku, produktów i innowacji.


Blogi

Blog dotyczący zabezpieczeń firmy Microsoft

Uzyskaj informacje o zarządzaniu dostępem i tożsamościami w blogu dotyczącym zabezpieczeń firmy Microsoft.

Blog dotyczący tożsamości w usłudze Azure AD

Zobacz najnowsze ogłoszenia dotyczące produktów, analizy przypadków i najlepsze rozwiązania.

Lider w zakresie zarządzania dostępem w raporcie Magic Quadrant

Przeczytaj, dlaczego w raporcie Magic Quadrant firmy Gartner z 2019 r. dotyczącym zarządzania dostępem firma Microsoft została uznana za lidera po raz trzeci z rzędu.

Lider w zakresie tożsamości jako usługi (IDaaS)

Dowiedz się, dlaczego firma Microsoft została uznana w 2019 r. ogólnym liderem w raporcie Leadership Compass w zakresie rozwiązań IDaaS.


Dodatkowe zasoby

Azure AD — funkcje i klipy wideo

Szybko zacznij korzystać z funkcji w usłudze Azure AD i dowiedz się, jak je wdrożyć.

Zabezpieczanie aplikacji za pomocą usługi Azure AD

Szybko i bezpiecznie włącz logowanie jednokrotne w aplikacjach. Zobacz, jak usługa Azure AD ułatwia zarządzanie ryzykiem.

Plan rozwoju usługi Azure AD

W planie rozwoju usługi Azure AD sprawdzisz, które funkcje są w trakcie opracowywania i które funkcje zostały udostępnione.

Zabezpieczenia oparte na tożsamości

Chroń tożsamości, łącznie z dodatkową ochroną tożsamości uprzywilejowanych, monitoruj dostęp i uzyskuj raporty.

Uniwersalna platforma do zabezpieczania tożsamości i zarządzania nimi