A person leaning over looking at a computer screen.

Wprowadzenie do usługi Azure Active Directory

Jeśli korzystasz z platformy Microsoft 365, masz usługę Azure Active Directory (Azure AD).


Włącz usługę Azure AD

Usługa Azure AD — wersja Premium jest bezpłatna przez 30 dni.

Mam usługę Office 365, Microsoft 365, Azure, Dynamics 365, Intune, lub Power Platform

 • Rozpocznij pracę z usługą Azure AD

  Jeśli masz usługę firmy Microsoft w chmurze, możesz rozpocząć pracę, włączając usługę Azure AD.

 • Podstawowe informacje dotyczące usługi Azure AD

  Poznaj podstawowe informacje i zacznij korzystać z usługi Azure AD.

Potrzebują bezpłatnego konta platformy Azure

 • Utwórz konto platformy Azure

  Rozpocznij bezpłatny okres próbny, aby uzyskać dostęp do usługi Azure AD i kilkudziesięciu innych usług.

 • Rozpocznij pracę z usługą Azure AD

  Zaloguj się za pomocą swojego nowego konta platformy Azure, aby włączyć usługę Azure AD.

Gartner

Firma Microsoft została uznana za lidera w zakresie zarządzania dostępem1

Firma Gartner uznała firmę Microsoft za lidera w raporcie Magic Quadrant za 2020 r. dotyczącym zarządzania dostępem na podstawie kompletności naszej wizji oraz możliwości realizacji.

Zasoby

Usługa Azure AD — wersja Premium dla nowych klientów

Dowiedz się, jak kupić usługę Azure AD w przypadku, gdy nie masz platformy Azure ani platformy Microsoft 365.

Klienci platform Microsoft 365 i Azure

Utwórz konto planu Azure AD — wersja Premium.

Dokumentacja usługi Azure AD

Dowiedz się, jak wdrożyć usługę Azure AD, zapoznając się z zawartością od podstawowych informacji do funkcji zaawansowanych.

1 Firma Gartner nie udziela poparcia żadnemu dostawcy, produktowi czy usłudze opisanych w jej publikacjach badawczych ani nie doradza użytkownikom technologii informatycznych wyboru tylko tych dostawców, którzy uzyskali od niej najwyższe oceny lub inne wyróżnienia. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie organizacji badawczej firmy Gartner i nie powinny być traktowane jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym gwarancji dotyczących przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.