A person using a touchscreen computer.

Modernizacja zarządzania dostępem i tożsamościami

Bezpiecznie i wydajnie uaktualnij infrastrukturę tożsamości lokalnych do chmury.

Co to jest współczesne zarządzanie dostępem i tożsamościami?

Współczesna tożsamość wymaga rozwiązania chmurowego. Dzięki rozwiązaniom tożsamości w chmurze można wycofać starszą infrastrukturę i zapewnić bezpieczny dostęp w chmurze, lokalnie i w środowisku hybrydowym.

Zachowaj bezpieczeństwo i odporność

Pomóż chronić dostęp do zasobów dzięki inteligentnym zasadom dostępu opartym na ryzyku i zachować ciągłość działania.

Zwiększenie produktywności pracowników

Zapewnij pracownikom bezproblemowy dostęp do wszystkich aplikacji, których potrzebują, w dowolnym miejscu.

Obniż koszty i zwiększ efektywność IT

Oszczędzaj pieniądze, wycofując starszą infrastrukturę, i scentralizuj zarządzanie tożsamościami na jednej płaszczyźnie sterowania.

Dlaczego współczesna tożsamość jest ważna?

Współczesne podejście to zarządzania tożsamościami i dostępem może pomóc w ochronie dostępu do zasobów firmowych i pomóc pracownikom zdalnym.

Modernizacja zarządzania dostępem i tożsamościami za pomocą usługi Azure AD

Usługa Azure AD zapewnia pracownikom i partnerom bezpieczniejsze środowisko dostępu do aplikacji w dowolnym miejscu w ramach jednej tożsamości. Zacznij swoją drogę ze środowiska lokalnego do chmury.

Azure AD Connect

Rozszerz lokalną usługę Active Directory na usługę Azure AD, aby uzyskać wspólną tożsamość użytkowników i dostęp do wszystkich zasobów niezależnie od lokalizacji.

Azure AD Connect Health

Monitoruj i uzyskuj szczegółowe informacje dotyczące lokalnej infrastruktury tożsamości i sprawdź, czy wszystko jest gotowe do uaktualnienia z usługi AD FS do Azure AD.

Raport aktywności aplikacji AD FS

Odkryj aplikacje AD FS w organizacji i ich gotowość do uaktualnienia do usługi Azure AD.

Stopniowe wdrażanie uwierzytelniania w chmurze

Przeprowadź migrację uwierzytelniania użytkowników z usług federacyjnych do uwierzytelniania w chmurze etapami i w kontrolowany sposób.

Poznaj szczegóły dotyczące usługi Azure AD

Dodatkowe zasoby

Uaktualnij z usługi AD FS do usługi Azure AD

Dowiedz się, dlaczego należy wykonać uaktualnienie z usługi AD FS, aby zabezpieczyć wszystkie aplikacje bezpośrednio w chmurze i zmniejszyć zależność od lokalnych systemów tożsamości.

Odkryj aplikacje do uaktualnienia

Dowiedz się, jak odkryć i określić priorytet dla aplikacji lokalnych, aby wykonać uaktualnienie do usługi Azure AD za pomocą programu Azure AD Connect Health i raportu aktywności AD FS.

Uaktualnij uwierzytelnianie aplikacji

Dowiedz się, jak uaktualnić uwierzytelnianie aplikacji z usługi AD FS do usługi Azure AD dzięki pokazom krok po kroku.