A person sitting in a home office using a desktop computer.

Współpraca jako jeden zespół ponad granicami

Popychaj firmę do przodu, bezpiecznie pracując z każdym ponad granicami organizacyjnymi i IT.

Zabezpiecz swoją organizację, wdrażając w niej łatwe w użyciu rozwiązanie do zarządzania tożsamościami

Przyszłość współpracy

Sposób, w jaki organizacje komunikują się i współpracują, gwałtownie się zmienia. Współpraca zespołów wykracza poza tradycyjne granice, dostosowując się do coraz bardziej wymieszanej i rozproszonej siły roboczej.

Produktywność wymaga pracy zespołowej

Według ankiety przeprowadzonej przez firmę Microsoft wśród kierowników IT 55% całej współpracy to współpraca z partnerami zewnętrznymi.

Struktury organizacji są dynamiczne

Fuzje i przejęcia, ekspansje geograficzne i spółki joint venture są coraz częstsze, co zmienia sposób współpracy pracowników rosnących organizacji.

Transformacja cyfrowa dla wszystkich

65% kierowników IT ankietowanych przez firmę Microsoft uważa, że zabezpieczenia i zgodność są największymi wyzwaniami przy wprowadzaniu technologii u pracowników pierwszego kontaktu.

Sandefjord Kommune.

Gdy dwa norweskie miasta połączyły się, miasto Sandefjord wdrożyło nową platformę do prowadzenia cyfrowych klas i bezproblemowego komunikowania się. Dzięki temu uczniowie, nauczyciele, pielęgniarki i pracownicy miejscy mogą efektywniej współpracować.

Dlaczego współpraca jest ważna?

Dzisiejsze zespoły rozciągają się na wiele funkcji, ról, a nawet organizacji. Komunikacja musi pozostawać bezproblemowa i bezpieczna oraz zapewniać, że granice IT nie będą ograniczać produktywności.

Nowoczesna infrastruktura obsługi tożsamości w usłudze Azure AD

Usługa Azure Active Directory (Azure AD) dostarcza narzędzia i zasoby pomagające płynnie i bezpiecznie wypełnić lukę między współpracą wewnętrzną i zewnętrzną.

Płynna współpraca mimo granic

Usługa Azure AD pomaga wypracować bezpieczne mechanizmy współpracy i pracy zespołowej wewnątrz i na zewnątrz Twojej organizacji lub granic IT.

Organizacje z wieloma dzierżawami

Zarządzaj tożsamościami i współpracą w organizacjach z wieloma dzierżawami.

Azure AD External Identities

Ułatw bezpieczne zarządzanie użytkownikami zewnętrznymi, w tym klientami i partnerami.

Tożsamość pracowników pierwszego kontaktu

Scentralizuj widoczność pracowników pierwszego kontaktu, urządzeń i aplikacji oraz zarządzanie nimi.

Poznaj szczegóły dotyczące usługi Azure AD

Dodatkowe zasoby

Współpraca z partnerami biznesowymi

Swój wkład w sukces Twojej firmy mają też użytkownicy zewnętrzni. Współpraca między Twoimi pracownikami, podwykonawcami, dostawcami i dystrybutorami podtrzymuje produktywność i rozwój Twojej organizacji.

Zwiększ możliwości pracowników pierwszego kontaktu

Na całym świecie ponad 2 miliardy osób są pracownikami pierwszego kontaktu. Tacy pracowniki popychają Twoją firmę naprzód, kontaktując się z klientami, obsługując nowe produkty i wdrażając strategie organizacyjne.

Zabezpiecz swoją organizację, wdrażając w niej łatwe w użyciu rozwiązanie do zarządzania tożsamościami