Zwiększanie możliwości pracowników i zmniejszanie liczby połączeń z pomocą techniczną

Ułatw pracownikom bezpieczne zarządzanie własną tożsamością za pomocą samoobsługowych portali.

Zabezpiecz swoją organizację za pomocą bezproblemowego rozwiązania do zarządzania tożsamościami

Dlaczego samoobsługa użytkowników jest ważna?

Zminimalizowanie problemów IT

Gdy użytkownicy zarządzają własną tożsamością, ogranicza to czas przestojów oraz kosztownych połączeń z pomocą techniczną.

Uproszczony dostęp do aplikacji

Pracownicy mogą szybko znajdować krytyczne narzędzia i usługi potrzebne do osiągania najwyższej efektywności w ich pracy oraz uzyskiwać do nich dostęp.

Ograniczenie zagrożeń dla bezpieczeństwa

Użytkownicy mogą aktualizować swoje informacje o bezpiecznym kontakcie oraz monitorować swoje działania dotyczące logowania, aby zgłaszać podejrzane zachowanie.

Samoobsługowe portale w usłudze Azure AD

Usługa Azure Active Directory (Azure AD) wzmacnia samodzielną obsługę i zwiększa jej możliwości w zakresie resetowania hasła, zarządzania kontem, uruchamiania aplikacji oraz odnajdowania, działań dotyczących logowania i uzyskiwania dostępu do środowisk obsługi cyklu życia.

Konfigurowanie samoobsługowych portali użytkowników

Skonfiguruj uwierzytelnianie i zarządzanie tożsamością, zapewnij możliwość bezpiecznego resetowania hasła i dowiedz się, jak korzystać z różnych portali użytkowników oraz je wdrażać.

Moje aplikacje

Portal Moje aplikacje to kompleksowe miejsce docelowe, w którym użytkownicy mogą odkrywać swój dostęp i zarządzać nim oraz uruchamiać aplikacje przez logowanie jednokrotne.

Moje konto

Portal Moje konto selekcjonuje wszystkie samoobsługowe narzędzia do zarządzania tożsamościami, takie jak resetowanie hasła i aktualizacje informacji o bezpiecznym kontakcie.

Moje logowania

Na stronie Moje logowania użytkownicy mogą monitorować historię swoich logowań i zgłaszać swojej organizacji wszelkie złośliwe działania.

Mój dostęp

W portalu Mój dostęp pracownicy i użytkownicy będący gośćmi mogą zarządzać pakietami dostępu, które służą do zarządzania uprawnieniami do aplikacji i usług, oraz prosić o nie.

Poznaj szczegóły dotyczące rozwiązań samoobsługi użytkowników w usłudze Azure AD

Dodatkowe zasoby dotyczące samoobsługi w usłudze Azure AD

Wzmocniony dostęp do aplikacji

Usługa Azure AD płynnie współpracuje z tysiącami popularnych aplikacji opartych na sieci Web, jak również z Twoimi niestandardowymi aplikacjami w chmurze oraz starszymi aplikacjami lokalnymi.

Uproszczona rejestracja użytkownika

Użytkownicy mogą zarejestrować się zarówno do samoobsługowego resetowania hasła, jak i uwierzytelniania wieloskładnikowego w jednym, wygodnym środowisku.

Uzyskiwanie szczegółowych informacji o działaniach

Uzyskaj szczegółowe informacje o działaniach dotyczących użycia w środowiskach obsługi tożsamości i przyspiesz wdrażanie użytkowników.

Zabezpiecz swoją organizację za pomocą bezproblemowego rozwiązania do zarządzania tożsamościami